Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alinierea-coloanei-cervicale

Alinierea-coloanei-cervicale

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by Andrei Prisacariu
Kineto
Kineto

More info:

Published by: Andrei Prisacariu on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

 
5.2.1. Alinierea coloanei cervicale
Cele mai frecvente dezalinieri ale capului smt: pozitia avansata, in fata ;aspectul de git scurt.prin lisarea capului spre spate in jos., ratafia cu hiperextensic.,-.
 Exercitiul 1
— Culcat pe sol, cu genunehii flectati ; gitul cste intins in ax, bSrbia inunghi drept cu gitul ; so cauta aplatizare.a curburii cervicale ; umerii m^r^u-tn'Cbntiatft'ca-sblul ;-se'rii'errtmcaccasti-pdstura'.'
 Exercijiul 2 — 
Din postura'de laexcrcitiul 1 se roteaza la maximum po- sibil capul spre
y
until-din'ufnern-'-selWien^ihfr 'SeeajftS''posturfi,
-
-apbi-'se roteaza in sens invers ; tot timpul se cautS intindo'rCagitului in ax, .cu ster-; gerea lordozei cervicale.-.
 Exerdfipl 3
DeCubit ventral, cu bra^ele pe IlngaCOrp, fata ,,privind
tt
in jos;
:
Se ridicaapoi capul cu citlva centimetri.de la sol si se executa in- iin-derea axjali a 'gitului ; seroteazS. capul din aceasta pozitie spre unui din umeri, cbntinumdu-se mtindereaaxiala ; se las& oapul in jos, sa atingatsolul cu barbia ; se revine la pozitia initiala (cu fata in jos) cu relaxare ; se repeta,rotarea i'iind spre parlea opusa (fig. 5-1). . , ,
 Exercitiul 4
— Din ^ezind, eu genunchii flectati, iniinile prind genunchii
;
: se relaxeazatrunchiul gitul, care iau forma literei „Q
{
; capul fleetat in piept
s
cu fruntea spregenunchi ; apoi se rcdreseaza intreaga coloana ; se executa intinderea axiala <a gitului(barbia orizontala) (fig. 5-2).Exercitiul 5 — 
cm
picioarele meruciyate (pozi\ia ,,mahomedana
M
),
cu
mlinile intre coapse, coloana dorsalS <?i lombarS se men tin drcpte :Se flecteazS capul (b&rbia In piept), apoj se revine la pozitia verticala cu fntindereaxiala
 Idem,
dar din flexie se trece direct in extensie, apoi in verticalFlectarea capului Inainte, apoi flexie-extensie pe planul de 45° sting, apoi drept;dupS fiecare mi^care se trece prin pozitia verticala, cu in- tindere
In
axCircumductie a capului — mi§care Ienta
 Exerctyiul 
6 — Pozitia „mahomedana
ii
, cu miinile la ceafa : se apleaca pu- ternlc capul;apoi in pozitia de verticalitate, cu lntindcre m ax (coatele trase mult In spate) ; in pozitia de verticalitate capul se impinge posterior, dar miinile contreaza.
 Exercitiul
— In ortostatism, cu miinile impreunate pe crestetul capului, toraccle silomfoa drepte : se realizeaza intinderea in ax contra usoarei pre- siuni date de miini: semerge prin carnerS
in
aceasta pozijie ; coatele smt trase indara't, dar fflra ,sa determinecrestcrea lordozei.
5.2.2. Alinierea eoloanei toracice a centurii scapulare
 A.
Exercifii pentru musculatura de tonifiat
(trapezul superior si mijlociu,romboizU, infraspino'jul, micul rotund)
 Exercifiul 1
— Decubit dorsal, cu genunchii flectati, bratele pe lingS corp in. rotaternediala (pronu\ie) : se aplatizeaza lordoza cervicala si iombara,. se roteaza lateral{supina(ie) membrele superioare, se adduc scapulele ; se mentine aceastS pozitie, apoi
 Fig, 5-1Fig. 5-2
T.Sbenghe - Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare
1
Sbenghe - Corectarea posturii si aliniamentului corpului
 
se revine cu relaxare ; se string apoi pumnii, se fiecteaza coatele, care se lipesc strins detrunchi, se adduc scapulele ; se mentine aceasta pozipe.
 Exercitiul 2
— Decubit ventral, cu 'bratele pe lingS corp -. adduc^e puter- nic£ ascapulelor, cu tractionarea lor caudal; se mentine pozitia, apoi se revine cu relaxare,
 Exercifiul 3 Idem,
dar miinile se prind la nivelul fesclor : adductie puternica ascapulelor ; men^inerea po/Apei, apoi revenire cu relaxare.
 Exercifiul 4 — Idem,
dar cufruntea pe sol, irtiinile cu palmele In jos, in dreptui ureChUor se adduc scapulele,ridkindu~se palmele de pe sol (coatele pumnii ramln paralele cu solul) ; s® men tine pozitia, apoi se revine cu relaxare.
 Exercitiul $ — Idem,
dar cu membrele superfoare intlnse pe Hngi cap si fruntea pe sol -se ridica bratele eit mai sus posibil, dar-fruntea si pieptul ramin la sol; dacS existatending la Mperextensie lombara, se va pune o perna sub spinele iliace antero-superioare,
 Exercitiul 6 — Idem,
ca la exercitiul 4 : se ridica palmele si antebratele, apoi se intind pe lingS cap in sus ; fruntea pieptul rSmin la sol.
 Exercitiul 7 
— ^ezind in pozitie„mahomedana
w
, cu bratele la nivelul ume- rilor, coUil fleclat la 90° si antebra^ulorizontal, palmelc fata in fata : se roteaza extern bratele, p{n3 ce antcbratele ajung lavcrtic:ala-
T.Sbenghe - Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare
2
Sbenghe - Corectarea posturii si aliniamentului corpului
 
Concomitent sc aclduc puternic scapulele si in acest timp se lasa bratele incet in jos(fig. 5-3).
 Exercitiul 8
— $ezind 'in pozitie „mahomcdan&", bratele atirna liber pe linga corp ;.sefac rotatii ale 'umarului dinaintc-inapoi si invers ; se ac- centueaza fractiuniie in jos sprespate ; trunchiul ramine mereu drept.B.
Exercitii pentru musculatura deintins
(marele dorsal, marele rotund, sub-scapular^, marele si micul pectoral) :
 Exercifiul 9
 — Decubit dorsal, cu genunchii flectati si miinilesub ceafa ; sub zona mcdie toracica se pune un prosop indoit sau un puisor de perna : se adduc
 Fig. 5-3
scapulele, eqatele presind pe sol. . .
;
 Exercitiul 10 — Idem,
dar cu .bratele „in cruce^ : se apasa cu coatele
si
antebratele !n podea .; coloana ramine in contact cu sotul.-
 Exercitiul 11 — Idem,
cu bratele tot ,,intruce" : se aduc genunchii la piept prin flexia maxima a soklurilor.
 Exercitiul 12
— .^ezind m pozitie „mahomcdana", c.u m'iinilc p.rinzlndu-se un bastoncare se.ridica cfeasupra capului :
a)
se aduce apoi bastonul in spate pe scap.ulo — capul j>i trunchiul ramin intinse axial (fig: .5-4) ;
b) &?.
lasa bastonul in josul trunchiului(posterior), apoi se ridica din nou deasupra capului.
 Exercitiul 13 — 
In orto'statism, cu fata in coltul camerei, bratele ridicate, coatele usor flectate, antebratele sprijinite pe cite un perete :corpul este apleOat dip gleziic ; coloaha, soldurile,genunchii ramin intinse ; calcliele pe .-.ol (fig. 5-5).
 Exercifiul hi
— Din atirnat la spalier (cu fata, apoi cuspatele la acest apa:-at) se fildcteaza lent genunchii.
5.2.3. Alinierea coloanei lombare a pelvisului
 A,
Exercitii pentru musculatura de tonifiat
(flexorii trunchiului — musculatura abdominals, §i extensorii solduluP— fesieruL mare cu ischio- gam'bierii).
:
T.Sbenghe - Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare
3
Sbenghe - Corectarea posturii si aliniamentului corpului

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
BVPaul liked this
Darki Oana liked this
miiucu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->