Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Edip.cansever.siirinde.anlatim

Edip.cansever.siirinde.anlatim

Ratings:
(0)
|Views: 114|Likes:
Published by İshak Arslantaş

More info:

Published by: İshak Arslantaş on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

pdf

text

original

 
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜEDİP CANSEVER’İN ŞİİRİNDE ANLATI ÖĞELERİYÜKSEK LİSANSTez Danışmanı : Prof. Dr. Durali YILMAZ
2007
 
 I
ÖNSÖZ
Edip Cansever’in
Ş 
iirinde Anlatı Ögeleri
isimli çalı
ş
ma üç bölüm altındaincelendi. I. Bölümde Edip Cansever’in
ş
iir evreni içinde kalan akımlar, anlayı
ş
lar,
ş
iir meseleleri ve
ş
air ile ili
ş
kilendirilebilmesi üzerine, II. Bölümde ise Cansever’ineserleri hususunda kronolojik bir sıralama ile fikirler aktarıldı. Son Bölüm EdipCansever’de anlatı
ş
iiri ve ögelerinin tespitine çalı
ş
ıldı. Bu ögeler de olaylar,mekânlar ve ki
ş
iler olarak üç alt ba
ş
lık altında toplandı.Edip Cansever’in
ş
iir yazdı
ğ
ı süreçte tüm
ş
iirleri göz önünde tutularak
ş
airin
ş
iirebakı
ş
ı, duru
ş
u döneminin anlayı
ş
ları içinde de
ğ
erlendirildi. Aynı zamanda tüm
ş
iirlerine genel bir bakı
ş
da Edip Cansever
ş
iirindeki izlekleri ortaya koymakta faydasa
ğ
ladı. Anlatının ve ögelerinin tüm Cansever
ş
iirlerine yansımaları takip edilebilirba
ğ
lantılarıyla incelenmeye çalı
ş
ıldı.Bu çalı
ş
mam için bana yol göstericilik yapan ve danı
ş
manlı
ğ
ımı üstlenen hocamProf. Dr. Durali YILMAZ’a, deste
ğ
ini her zaman yanımda hissetti
ğ
im hocam Prof.Dr.
İ
skender PALA’ya, yardımlarını hiçbir zaman, hiçbir hususta bendenesirgemeyen de
ğ
erli hocalarım Doç. Dr. Ömür CEYLAN’a, Ö
ğ
r. Gör.
İ
saKOCAKAPLAN’a ve destekleri için Okt. Rekin ERTEM’e, Dr. Oktay SelimKARACA’ya, Yard. Doç. Dr. Hacer GÜL
Ş
EN’e sonsuz te
ş
ekkürü borç bilirim.Yalnız bu çalı
ş
mamda de
ğ
il hayatımın her anında yanımda olan annem Nejla
Ş
AHAN ve babam
İ
brahim
Ş
AHAN’a özlemle minnetlerimi sunarım.
 
 II
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER
ÖNSÖZ____________________________________________________________
 
 İ 
Ç 
 İ 
 NDEK 
 İ 
 LER ____________________________________________________ II 
 
ÖZET ____________________________________________________________IV 
 
 ABSTRACT ________________________________________________________
 
CANSEVER VE
 İ 
 LK 
 Şİİ 
 RLER
 İ 
 , REDDETT 
 İ 
 KLER
 İ 
ÜZER
 İ 
 NE...........................1
 
CANSEVER VE
 İ 
 K 
 İ 
 NC 
 İ 
YEN 
 İ 
 
 Şİİ 
 R
 İ 
 .......................................................................8
 
CANSEVER’DE B
 İ 
 REYSELL
 İ 
 K – TOPLUMSALLIK SORUNU VEVAROLU 
 Ş 
ÇU 
 Şİİ 
 R...................................................................................................13
 
UZUN 
 Şİİ 
 R – KISA
 Şİİ 
 R, SOMUT 
 Şİİ 
 R – SOYUT 
 Şİİ 
 R, CANSEVER’DE
 Şİİ 
 R
 İ 
 N MALZEMES
 İ 
 ..............................................................................................18
 
 ESERLER
 İ 
 ................................................................................................................22
 
İ
K
İ
ND
İ
ÜSTÜ..................................................................................................................23
 
D
İ
RL
İ
K DÜZENL
İ
K......................................................................................................27
 
YERÇEK
İ
ML
İ
KARANF
İ
L..........................................................................................31
 
UMUTSUZLAR PARKI.................................................................................................34
 
PETROL...........................................................................................................................36
 
NERDE ANT
İ
GONE......................................................................................................37
 
TRAGEDYALAR............................................................................................................43
 
ÇA
Ğ
RILMAYAN YAKUP.............................................................................................44
 
K
İ
RL
İ
A
Ğ
USTOS...........................................................................................................46
 
SONRASI KALIR...........................................................................................................49
 
BEN RUH
İ
BEY NASILIM............................................................................................53
 
SEVDA
İ
LE SEVG
İ
........................................................................................................54
 
Ş
A
İ
R
İ
N SEY
İ
R DEFTER
İ
.............................................................................................57
 
EYLÜLÜN SES
İ
YLE......................................................................................................60
 
BEZ
İ
K OYNAYAN KADINLAR..................................................................................63
 
İ
LK YAZ
Şİ
KÂYETÇ
İ
LER
İ
.........................................................................................64
 
OTELLER KENT
İ
..........................................................................................................67
 
CANSEVER’DE ANLATI 
 Şİİ 
 R
 İ 
VE ÖGELER
 İ 
 ....................................................70
 
OLAYLAR.......................................................................................................................85
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->