Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
YAZILIM VE PROGRAM DİLLERİNİN SINIFLANDIRMASI

YAZILIM VE PROGRAM DİLLERİNİN SINIFLANDIRMASI

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by İbrahim SERT

More info:

Published by: İbrahim SERT on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

 
 
Yazılım ve ProgramDillerinin Sınıflandırılması
 
 
2
YAZILIMIN SINIFLANDIRILMASI-
Bilimsel MühendislikYazılımlar 
 -
Görüntüsel Yazılımlar 
 -
Mesleki ve Ticari Yazlımlar 
 -
Sistem Yazılımları
 --
ĠĢletim Sistemleri
 --Derleyiciler --
Editörler 
 --
Debug programları
 -Yapay
Zekâ
 
Yazılımları
 
PROGRAMLAMA DĠLLERĠNĠN SINIFLA
 NDIRILMASI-
Seviyelerine göre
 -
Uygulama alanlarına göre
 
1)Seviyelerine Göre
 
Programlama dilinin insan anlayıĢına yakınlığı…
 
Ġnsana yakın
 
Çok yüksek programlama dilleri(Dbase,Clipper,Vbasic,Paradox,Access)
 
Yüksek seviyeli programlama dilleri(Fortran,Basic,Pascal,Cobol)
 Orta seviyeli programlama dilleri( C )Sembolik makina dilleri(Assembler)
Makinaya yakın
 
2)Uygulama Alanlarına Göre
 -
Bilimsel ve mühendislik dilleri(Fortran,C,Pascal)
 -Sistem programlama dilleri(C,Assembler)-
Veri tabanı dilleri(Dbase,Clipper)
 -Yapay
zekâ
dilleri(Prolog, LISP)-
Genel amaçlı(C,
Pascal, Basic)
 
3
Programlama D
illerinin Değerlendirilmesi
 -
TaĢınabilirlik 
 -Verimlilik -
Veri yapıları ve türleri
 -
Alt programlama yeteneği:
 --
Avantajları:
 ---
Kodu küçültür 
 ---
Algıyı kolaylaĢtıtır 
 ---Test
imkânını
 
arttırır 
 ---
Yeniden kullanılabilirliliği arttırır 
 -Esneklik -
Yapısallık 
 -
 Nesne yönelimlilik 
 -
Öğrenme kolaylığı
 TEMEL KAVRAMLAR -
ĠĢletim sistemi
 -Derleyiciler C kaynak kodu makine dili(0,1) [amac program]Derleyici
Derleyicinin Hata Mesajları
 
1)Uyarılar(warning)
 
2)Gerçek hatalar(error)
 
3)Fatal error: Derleme iĢleminin bitirilmesini engelleyecek büyüklükteki hatalar.
 Derleyici .OBJ Linker .C .EXE
SAYI SĠSTEMLERĠ VE ĠKĠLĠK SĠSTEM
 
Ġkilik sistemde yezılmıĢ sayının her basamağına 1 bit denir.Bilgisayarda heseplamalar 2‟lik sistemde yapılır ve öyl
e kaydedilir. 1 byte=8 bit 1 kilobyte=1024 byte
1 byte içerisindeki tüm dizilimlerin sayısı 2*2*2*2*2*2*2*2=256‟dır.
 00000000
………...
 
………...
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->