Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mai Hoa Pho-phan Mai Hoa

Mai Hoa Pho-phan Mai Hoa

Ratings: (0)|Views: 156|Likes:
Published by slowlove
Mai hoa phổ
Mai hoa phổ

More info:

Published by: slowlove on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

 
X
ư
a nay, trong gi
ớ 
i c
ờ 
T
ướ 
ng Vi
t Nam không ai là không bi
ế
t t
ớ 
i b
ba k 
ph
n
i ti
ế
ngkim c
là: Qu
t Trung Bí, Mai Hoa Ph
và Bách c
c T
ượ 
ng k 
. B
ba này là n
n t
ngc
ă
n b
n cho m
i ng
ườ 
i ch
ơ 
i c
ờ 
T
ướ 
ng. N
ế
u Qu
t Trung Bí v
ớ 
i tiêu
đ
i
m quan tr 
ng nh
tlà tr 
n Thu
n Pháo thì Mai Hoa Ph
l
i c
c k 
sâu s
c v
tr 
n Bình Phong Mã ch
ngPháo
đầ
u, còn Bách c
c T
ượ 
ng k 
l
i là nh
ng th
ế
c
ờ 
n
i ti
ế
ng c
a các b
c k 
tài c
 nhân. V
ớ 
i b
ba sách này trong tay, m
i ng
ườ 
i ch
ơ 
i c
ờ 
bình th
ườ 
ng
đề
u có kh
n
ă
ng tr 
ở 
 thành danh th
trong thiên h
.Mai Hoa Ph
có m
t v
trí
đặ
c bi
t nh
ư
v
y,
y là b
ở 
i vì khi Qu
t Trung Bí xu
t hi
n thì
đ
ã tr 
ở 
thành c
m nang s
m
t cho nh
ng ng
ườ 
i ch
ơ 
i c
ờ 
. Nó h
u nh
ư
bao quát h
ế
t lýthuy
ế
t c
ờ 
T
ướ 
ng, khi
ế
n ng
ườ 
i ta ngh
 ĩ 
ng không còn ph
i bàn cãi gì thêm n
a. Th
ế
tr 
nThu
n Pháo
đượ 
c coi là v
ũ
khí bách chi
ế
n bách th
ng và vi
c "L
y công làm ch
"
đượ 
cm
c nhiên th
a nh
n. Sáu m
ươ 
i n
ă
m sau khi Qu
t Trung Bí xu
t hi
n, không có m
t ai bình lu
n gì thêm. Nh
ư
ng r 
i nh
ư
s
m n
gi
a tr 
ờ 
i quang, vào n
ă
m 1692, tác gi
V
ươ 
ng Tái Vi
t t
Chính D
 ĩ 
 
đ
ã dám xem xét và ph
n bác l
i m
t s
ế
t lu
n "nh
ư
 
đ
inh
đ
óng c
t" c
a Qu
tTrung Bí. V
ươ 
ng là ng
ườ 
i h
c r 
ng, tài cao, tính tình c
ươ 
ng tr 
c. Vì v
y trong
đ
ám quantr 
ườ 
ng nhi
u k 
không
ư
a. V
ớ 
i tài n
ă
ng phi phàm, ông
đ
ã t
o d
ng nên c
m
t tr 
ườ 
ng phái lý thuy
ế
t riêng c
a mình,
đồ
ng th
ờ 
i dám ch
ra m
t s
 
đ
i
m còn y
ế
u c
a Qu
t TrungBí.Tinh hoa và h
t nhân c
a Mai Hoa Ph
chính là th
ế
tr 
n Bình Phong Mã phá
Đươ 
ng
đầ
u pháo. Khi bên tiên
đ
i vào Pháo
đầ
u thì bên h
u
đư
a ngay Mã lên c
t 3 và c
t 7, t
o ra m
t b
c bình phong v
ng chãi, v
a b
o v
l
gi
a, v
a m
ở 
 
đườ 
ng cho Xe và Pháo xu
t tr 
n.v
ớ 
i s
nghiên c
u sâu s
c, trình bày s
c s
o cùng v
ớ 
i hàng lo
t ván c
ờ 
th
c ti
n ch
ngminh
đầ
y s
c thuy
ế
t ph
c
đ
ã khi
ế
n làng c
ờ 
t
nh ng
và tìm th
y
ở 
Bình phong mã m
tcon
đườ 
ng m
ớ 
i kh
c ch
ế
th
ế
tr 
n
Đươ 
ng
đầ
u pháo r 
t hi
u qu
và nô n
c
đ
i theo con
đườ 
ng m
ớ 
i này. Bình phong mã m
ở 
ra tr 
ườ 
ng phái "Công m
nh, th
ch
c" ván c
ờ 
ôn hòanh
ư
ng dù công th
toàn tài mà v
n sôi n
i, gay c
n.Dù cho sau này xu
t hi
n nhi
u quy
n sách khác b
sung và ph
n bi
n nh
ư
quy
n "Ph
nMai Hoa" nh
ư
ng Mai Hoa Ph
v
n
đứ
ng v
ng ch
c qua th
ờ 
i gian cho t
ớ 
i t
n ngày nay.Trong m
y tr 
ă
m n
ă
m qua
ở 
Trung Qu
c, tác ph
m này
đ
ã
đượ 
c tái b
n hàng tr 
ă
m l
n, còn
ở 
Vi
t Nam c
ũ
ng
đ
ã
đượ 
c in l
i do yêu c
u c
a
Độ
c gi
.Tôi biên so
n website này nh
m m
c
đ
ích có thêm tài li
u
để
t
mình h
c t
 p và nghiênc
u b
môn gi
i trí
đầ
y tính ngh
thu
t này m
t cách tr 
c quan sinh
độ
ng, d
hi
u. Các b
n có th
tìm mua quy
n Mai Hoa Ph
và Ph
n Mai Hoa Ph
b
n c
a T
 p chí Ng
ườ 
iCh
ơ 
i C
ờ 
t
i các nhà sách trên toàn qu
c, k 
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
i vi
c theo dõi ph
n trình bày t
iwebsite hy v
ng r 
ng t
t c
chúng ta s
có nh
ng b
ướ 
c ti
ế
n b
.Quy
n Mai Hoa Ph
in nguyên b
n l
n này bao g
m:Ch
ươ 
ng I: Bình phong mã phá
Đươ 
ng
đầ
u pháo. (8 c
c)Ch
ươ 
ng II: Pháo
đầ
u phá Quá cung pháo (5 c
c)Ch
ươ 
ng III: Pháo
đầ
u phá chuy
n giác mã. (3 c
c)Ch
ươ 
ng IV: Thu
n th
pháo tr 
c Xa công hoành Xa (5 c
c) (Tài li
u ghi là 5, nh
ư
ngtrình bày ch
có 4 c
c)Ch
ươ 
ng V: Thu
n th
pháo hoành Xa công tr 
c Xa (5 c
c)Ch
ươ 
ng VI:
Đươ 
ng
đầ
u pháo
đố
i Li
t th
pháo. (5 c
c)Trong s
này thì th
ế
tr 
n Bình phong Mã
đượ 
c tác gi
(V
ươ 
ng Tái Vi
t) sáng t
o và nângcao lên t
ớ 
i m
c hoàn ch
nh và
đầ
y sáng t
o, khi
ế
n cho ai xem c
ũ
ng ph
i thán ph
c.
 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->