Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nap i 130406

Nap i 130406

Ratings: (0)|Views: 161|Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
Approachingregions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2013.
ÁPRILIS
6.,
SZOMBAT
B
OÉR
K
RISZTINA
 
VárhatóVárható
 Ivica Dačić 
kormányfő 
 ÁPRILIS
10-
ÉN 
 
 Moszkvában találkozik 
Vlagyimir Putyin
orosz elnökkel és
 Dmitrij Medvegyev
kormányfővel. Az orosz kormány sajtószolgálatának közleménye szerint a szerb kormányfő és belügyminiszter orosz kollégája meghívására érkezik Oroszországba április 9-e és 11-e között 
” – jelentette az
ITAR-TASZSZ (Vajdaságma.info)
MagyarországMagyarország
– „
Több mint 422 ezer állampolgársági kérelem érkezett 2011 januárja óta, ebből több mint 203 ezret  Magyarországon nyújtottak be
” - tették közzé az
oldalon. Állampolgárságiesküt több mint 340 ezren tettek. A honlapról - ahol országonkénti bontásban megtalálható a beadott kérelmek száma és a kérelmezők állampolgársága is - az derül ki, hogy Romániából 149449, Szerbiából 46 400, Ukrajnából 10 437, Szlovákból 161, Nagy-Britanniából 1779relmet adtak be. Izraell 1060, metorsgból 1472 relmet regisztráltak Anemzetpolitikai államtitkárság arról tájékoztatta az MTI-t: a két adatsor közötti különbség abbólfakad, hogy egy adott állampolgár állandó lakhelye bárhol lehet, és bárhol beadhatta magyar állampolrság iránti igént. (Pélul: egy eredetileg ron állampolr nemcsaErdélyben/Romániában élhet, hanem Magyarországon, Nyugat-Európában vagy a tengerentúlonis.) „
 A fenti adatsorokból tehát nem lehet egyenes
 
következtetést levonni arra vonatkozólag,hogy hány magyar állampolgár él egy adott országban
” – közölték (MTI)
  – A Jobbik felszólítja a kormányt, hogy a népszámlálási adatok ismeretében tegyenmeg mindent a "
magyarság pusztulásának megállítása érdekében
". Erről
Sneider Tamás
a pártalelke beszélt szerdai sajtótájékoztan. Emkeztetett , hogy a 2011 okberinépszámlálás adatai szerint Magyarország lakossága 10 év alatt 260 ezer fővel csökkent, a
1
A szemlében szereplő cikkek nagy része a címre kattintva megjelenik – az MTI-hírekhez tartozó linkek egyes esetekben csak a www.mti.hu oldalon elvégzett egyszerű és ingyenesregisztrációután fognak működni
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
Civitas Europica Centralis (CEC)
H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2013-04-06.
 
magyarság pedig ennél is nagyobb arányban - 400 ezer fővel - és csak a 130 ezer bevándorlónak köszönhető az egész ország népességének kisebb arányú csökkenése (MTI)
 A közös emlékezet, múlt a nemzeti tudat fontos része, atörténelem azonban egyre kevésbé lényeges a politikában, történelmi utalásokat már egyreritkábban tesznek a politikuso
” - hangzott el egy nemzetközi konferencián csütörtökön,Budapesten. A Közép-európai Egyetem és a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány által, Nemzet, közösség, politika - Magyarország és környezete a 21. században címmel rendezetttanácskozáson
Balázs
 
Péter
volt külügyminiszter, egyetemi tanár kiemelte: a nemzet sokszínű,a közös identitás, nyelv és emlékezet tartja össze. „
 A magyarság is sokszínű, "különbözőek vagyunk, de egységet alkotunk, ez közös kincsünk", és ezt senki sem sajátíthatja ki
” - mondta.Felidézte, hogy az uniós csatlakos idején közleny-kutatást rendeztek az európaiországokban arról, ki hogyan definiálja a saját identitását. Magyarországon a megkérdezettek 39százaléka csak a magyar identitást tartotta fontosnak, 53 százalékuk pedig magyarnak éseurópainak tartotta magát. Európában az egyik legerősebb nemzeti önazonosságot mutatta a 39százalékos érték, de az 53 százalékos adat is az elsők között volt. Arról is beszélt, hogy csak amúlt feldolgozása után lehet a jövővel foglalkozni, ezt követően lehet és kell az új nemzedékek érdekében előretekinteni (MTI)
– Bár az új alkotmányozást elkerülhetetlennek tartja BajnaiGordon, a volt kormányfő szerint mindenképpen tiszteletben kell tartani a határon túliak kettősállampolgárságát és megszerzett választói jogukat. „
 Jogot vissza nem veszünk 
” – jelentette ki azEgyütt 2014 vezetője a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány és a Közép-európai Egyetem(CEU) által szervezett konferencián. A politikus ugyanakkor kifejtette: a határon túl élők szavasának gyakorlati lebonyolítása egyelőre átláthatatlan, így óriási veszélyeket rejtmagában. „
 A hátralévő egy év elég lenne a kérdés megnyugtató rendezéséhez, ám a kormányeddig elképesztő érvekkel állt ki amellett, hogy titokban tartsa a határon túli magyar szavazók adatait 
” – mondta lapunknak 
Bajnai
. Megemlítette, hogy miközben a kormány nem akarja ahatáron túli állampolgárokat „
bajba sodorni kilétük felfedésével 
”, addig éppen a magyar miniszterelk volt az, aki hatvanezer ldányban küldött ki levelet újdonsült magyaállampolgároknak névvel, címmel például a román postán keresztül. „
 Erdélyi ismerőseim azt mondják, hogy a román postánál abban a pillanatban beszkennelték az adatokat, tehát naprakész információik vannak Romániának arról, hogy kiket tart most nyilván a magyar  Miniszterelnökség magyar állampolgárokként 
…” (Nsz)
AHaza és Haladás Közpolitikai Alapítvány a héten „
 Nemzet,közösség, politika Magyarország és rnyezete a 21. században
" címmel konferenciát rendezett Budapesten. A
Bajnai Gordon
által vezetett alapítvány rendezvényének több külhoni vendége is volt, ám a tisztán etnikai alaponszerveződő magyar politikai csoportosulások nem jelentek meg az eseményen. A volt miniszterelnök arról is beszélt, hogy korszakváltást tart szükségesnek a nemzetpolitikában. A meghívás ellenére sem a
Kelemen
 
Hunor
vezette Romániai Magyar Demokrata Szövetség, sem a Magyar Közösség Pártja nem delegált senki a csütörtökönkezdődő konferenciára.
Berényi József 
, mint ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, atitkárságán keresztül jelezte, nem tud részt venni a tanácskozáson. A meghívást ellenben
JózsaLászló
a szerbiai Vajdasági Magyar Szövetség elnökségi tagja,
Szigeti
 
László
a Most-Hídvegyespárt tanácsadója, a Kalligram kiavezetője, valamint
Tóth Mihály
, az UkrajnaiMagyar Demokrata Szövetség tiszteletbeli elnöke is elfogadta. A konferencián a Felvidékről
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
Civitas Europica Centralis (CEC)
H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2013-04-06.
2
 
szakértőként jelen volt még
Öllős László
és
Hunčík Péter
, a somorjai Fórum KisebbségkutatóIntézet elnöke, illetve tudományos munkatársa (Felvidék.ma)
– Területiautonómiák Európában: megoldások és kihívások címmel kétnapos nemzetközi konferenciátrendez a Nemzetpolitikai Kutatóintézet hétfőtől Budapesten, a tanácskozást
Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes nyitja meg.
ntor Zoln
, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója az MTI-nek elmondta: a szomszédos országomagyarsága többféle autonómiakoncepciót fogalmazott meg, a téma folyamatosan napirendenvan. A mostani konferencia egyik lja, hogy áttekintk a tudonyos alapokat, ésösszegezzék a rendelkezésre álló tudást. Áttekintik majd, mi is az autonómia, miért szükséges,hová-meddig jutottak el bizonyos kisebbségek e téren, és hogyan működik a gyakorlatban.
Kántor Zoltán
kiemelte: nincs két egyforma út. „
 A kisebbségek fő célját, a nemzeti kisebbséreprodukcióját ugyanakkor ezen kereteken belül lehet a leghatékonyabban megvalósítani
-mutatott rá. Hozzátette: az autonómia az, ami a többség és kisebbség közötti konfliktusmegoldásának kulcsa lehet (MTI)
– 
Távol az Araráttól -Örmény kultúra a Kárpát-medencében
címmel nyílik kiállítás pénteken a Budapest TörténetiMúzeumban (BTM) az örmény könyvnyomtatás 500. évfordulója alkalmából. A tárlathozkapcsolódva az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) nemzetközi konferenciát rendez. „
 A BTM és az OSZK közös szervezésében, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében megvalósutárlat ötlete négy évvel ezelőtt vetődött fel, akkor még könyvtörténeti profillal, hiszenvilágszerte 2013-ban ünneplik, hogy
 Hakob Meghapar
nyomdász 500 éve adta ki Velencébenaz első teljesen örmény betűkkel nyomtatott könyvet, az Urbatagirket (Péntekkönyv)
” - idézte felaz OSZK tudományos igazgaja a kiállítás csütörtöki sajtóbemutatóján.
Boka Lász
hozzátette, hogy a koncepció újragondolása után már elsősorban a Kárpát-medencei örménykultúra történetének bemutatását tűzték ki célul (MTI)
– 
 Abban egyeztünk meg román partnereinkkel, hogy a két ország stratégiai partnerségének ködnie kell, de netápláljuk azt a gyanút a másik féllel szemben, hogy ő már nem akarja működtetni
” – jelentette ki a Krónikának adottinterjúban
Martonyi János
külügyminiszter. A magyar diplomácia vezetője sajnálatosnak tartja, hogy jelenleg arrólfolyik a vita Budapest és Bukarest tt, ki kezdte aretorikai csatát.
Martonyi János
szerint a magyarokkal szemben táplált sztereotípiák okatöbbek között az, hogy miközben a magyarság túlnyomó többsége tudomásul vette a területek elvesztését, a szomszédos országok politikai elitjének és közvéleményének egy része mégmindig nem tudott teljesen megbirkózni a gondolattal, hogy a területekkel nagy közösségeket iskaptak – „…
 Nem mondom, hogy ma sehol nem bántják a magyarságot, de merem állítani,hogy az elmúlt három évben a szomszédos országokkal fennálló kapcsolatainkban változómértékben ugyan, de nagyon sok előrelépés történt. Vegyük rögtön Romániát. A magyar– román kapcsolatok talán soha nem voltak olyan kedvezőek, mint kormányzásunk első két évében. A kétoldalú kapcsolatnak mindig meghatározó eleme, hogy miként érzi magát aromániai magyar közösség. Persze e téren tovább folytak a viták is, de összességében atendencia kedvező volt 
…” (Krónika)
 Két év alatt mintegy2500 állampolgársági kérelmet utasítottak el, a legtöbb közülük Romániából és Ukrajnából érkezett 
” - derül ki
Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi miniszternek egy írásbeli
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
Civitas Europica Centralis (CEC)
H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2013-04-06.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->