Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Komunikologija 26

Komunikologija 26

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Marija Pavlović
,..,,,..,,..
,..,,,..,,..

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Marija Pavlović on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

 
МАСМЕДИЈИМАСМЕДИЈИИИКУЛТУРАКУЛТУРА
КОМУНИКОЛОГИЈАКОМУНИКОЛОГИЈА
26. TEMA26. TEMA
 
ПОЈАМПОЈАМКУЛТУРЕКУЛТУРЕ
ЕтимолошкаЕтимолошкавертикалавертикала
::
латлат
..
глаголглагол
colere colere 
гајитигајити
,,
неговатинеговати
 ) > ) >
придевпридев
cultus cultus 
обрађенобрађен
,,
засађензасађен
 ) > ) >
именицаименица
cultura cultura 
обрађивањеобрађивање
,,
израдаизрада
 ), ),
алиалиии
 –  – 
оплемењивањеоплемењивање
..
НајпреНајпреупотребљаванаупотребљаванау у областиобластипољопривредепољопривреде
::
cultus agri cultus agri 
обрађенаобрађеназемљаземља
 ), ),
данасданас
 –  – 
агрикултураагрикултура
..
СаСаразвојемразвојемхришћанствахришћанства
::
cultus mentis cultus mentis 
 –  – 
обрађениобрађенидухдух
,,
религиознарелигиознаусавршеностусавршеност
 Аурелије АурелијеАвгустин Августин
, IV/V , IV/V 
веквек
 –  – 
доктринадоктринаоочетиричетирисмисласмислау у тумачењу тумачењу 
БиблијеБиблије
 ) )
 
ПОЈАМПОЈАМКУЛТУРЕКУЛТУРЕ
МождаМождапрвапрвадефиницијадефиниција
::
Cultura Cultura animi animi  philosophia est  philosophia est 
//
КултураКултура
јејефилозофијафилозофијадушедуше
МаркоМаркоТулије ТулијеЦицеронЦицерон
, I, I
веквекпп
..
нн
..
ее
.).)
ПојамПојамсесеу у филозофијифилозофијииинауцинауциусталиоусталиоододкрајакраја
XVIIIXVIII
векавека
,,
наконнаконштоштојејенемачконемачко
--
рускирускиисторичаристоричарФридрихФридрихфонфонАделунг Аделунгобјавиообјавиопрву прву књигу књигу којакојагагајејесадржаласадржалау у наслову наслову 
 –  – 
ИсторијаИсторијакултурекултуре
..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->