Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soal Usek 0506 Mulok Bahasa Daerah

Soal Usek 0506 Mulok Bahasa Daerah

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,491|Likes:
Soal Ujian Sekolah SMP Negeri 3 Lawang Tahun Pelajaran 2005/2006 Mata Pelajaran Mulok Bahasa Daerah
Soal Ujian Sekolah SMP Negeri 3 Lawang Tahun Pelajaran 2005/2006 Mata Pelajaran Mulok Bahasa Daerah

More info:

Published by: Singgih Pramu Setyadi on Mar 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANSMP NEGERI 3 LAWANGUJIAN SEKOLAH TULISTAHUN PELAJARAN 2005/2006
Mata Pelajaran : Bahasa Daerah (Mulok)Kelas : 3 (tiga)Hari, tanggal : Kamis, 20 April 2006Waktu : 06.30
 – 
08.30 WIB. (120 menit)
A. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN A, B, C, ATAU, D YANG PALING BENAR!CANDHI PENATARAN
Candhi Penataran iku salah sawijining candhi kang kagolong gedhe ing Blitar. Gapurane anggun, platarane jembar bawera awujud lantakan watu gilang. Ana sawetara penduduk duwe panemu yen plataran kang jembar iku jaman semana kanggo panggonan upacara, utawa kanggo keperluan-keperluan pisowanan-pisowanan candhi ikudununge ing tlatah kecamatan nglegok. Udakara sangang kilometer sa-elore kutha Blitar. Palemahan ing kono ikutanah pasir lan ana uga sing wedhi mligi. Tanah pasir apa dene wedhi iku asale saka lahar gunung Kelud. Anggerdumadi lahar gedhe gunung Kelud, daerah iki mesthi bisa dimestekake katut ketrajang. Mulane papan iki diaranidalan lahar. Nganti saiki candhi Penataran iku isih kena diarani wutuh. Bangunan watu iki pancen kukuh, kejabamangkono konstruksine pancen baku.
Miturut „data
-
data‟ kang bisa diwaca lan dingreteni, candhi Penataran iku dibangun kira
-kira dek jamanpemerintahan Majapahit. Saking tuwane umur lan wis makaping-kaping katrajang lahar pasir, mula ana sawantaraperangan kang kapendhem. Malah ana sawataraa bagian wis ora ketara babar pisan.Ing pungkuran candhi, ing kono ana sendhang kinubengan tembok, banyune bening kinclong-
kinclong…..
 
Kapethik saka Wulang Basa Kanggo kelas 3 
1.
 
Saben ana lahar saka gunung Kelud daerah iki mesthi katrajang. Sing dicritakake iki daerah ngendi?a. kecamatan Blitar b. kecamatan Wlingi c. kecamatan nglegok d. kecamatan Samben2.
 
Candhi Penataran iku yen dienyangi saka kutha Blitar arahe menyang ngendhi?a. sakidule kutha Blitar b. sa
 – 
elore kutha Blitar c. Sakulane kutha Blitar d. sa- wetane kutha Blitar3.
 
Sanajan mangsa rendheng, sakiwa tengene candhi Penataran iku ora jeblog, apa sebabe?a. tanahe banjir b. tanahe garing c. awujud lantakan watu gilang d. awujud plesteran4.
 
Apa jalarane saperangan candhi penataran iku ana sing ora bisa ketara?a. saking tuwane umur c. wis katutup cetb. wis makaping-kaping katrajang lahar d. jawaban a-b bener5.
 
Sendhang ing candhi penataran kuwi dununge ana ing sisih ngendi?a. ing pungkuran candhi b. sing wetane candhi c. ing ngarepe candhi d. ing kulone candhi6.
 
Candhi penataran dununge ing tlatah
kecamatan ngelegok. Tlatah tegese ….
 a. wilayah b. panggonan c. dununge d. manggon7.
 
Bangunan watu iku pancen kukuh
. Kukuh tegese …
 a. apik b. kuat c. rajin d. asli8.
 
Gunung kelud wis makaping-kaping katrajang lahar. Makaping-
kaping tegese …
 a. bali-bali b. asring c. kaping 3 d. kaping akeh9.
 
Tembung sing durung owah saka asa
le diarani …
 a. tembung rimbagan b. tembung andahan c. tembung lingga d. tembung pindhahan10.
 
Parni dodolan sayur ing pasar. Tembung dodolan yen di udal dadi …
 a. dodol-an b. do-dol-an c. do-do-lan d. do-dolan11.
 
Wong yen duwe gawe mantu lumrahe ing ngarep omah dipasang tebu lan cangkir. Tebu lan cangkir kerata
basane …
 a. antebing kalbu, kencaking pikir c. antebing kalbu, nyancang pikirb. pangin mlebu, kencenging pikir d. arep mlebu, nyancang pikir
PETUNJUK UMUM:
1.
 
Tulis nama, kelas, nomor peserta, Anda pada lembar jawab.2.
 
Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling tepat.3.
 
Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik.4.
 
Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir/ hitamkan jawaban yang benar.
 
12.
 
Thetukulan ing pesisir upamane: pudhak segara, kelapa, nipah nyata bisa ngasilake rupiah. Pudhak segara, kelapa,
nipah yen manut jenise kalebu tembung….
 a. kahanan b. katrangan c. aran d. wilangan13.
 
Klasa saka pudhak segara rasane luwih kepenak yen kanggo turu lan leyehan. Kang kalebu tembung kahanan ing
ukara ndhuwur yaiku….
 a. kepenek b. leyehan c. rasane d. turu14.
 
Ukara ngisor iki kalebu ukara tanduk mawa lesan….
 a. Bapak dahar b. Rini blanja ing pasar c. Andi nggambar nganggo cat air d. Ibu masak soto15.
 
Dene ukara ngisor iki kang kalebu u
kara tanggap yaiku….
 a. Siti lungguh ing kursi b. buku di waca Siti c. Ibu nyapu latar d. Prapti nyapu ing latar16.
 
Rina maca berita ing koran, yen didadekake ukara tanggap…..
 a. berita ing koran Rina maca c. maca berita ing koran Rinab. berita ing korang diwaca Rina d. ing koran berita Rina maca17.
 
Kali sing resik bisa migunani
tumrap panguripan. Tembung migunani kosok baline….
 a. nyenengake b. mitunani c. mupangati d. ngresepake18.
 
Santosa landhep pikire, dene adhine rada….
 a. kethul pikire b. mbudhal pikire c. pinter pikire d. cerdas pikire19.
 
Uripe pak Dipo biyene sengsara, nanging saiki wis mukti wibawa
. Tembung mukti wibawa tegese…..
 a. bungah b. kepenak c. rukun d. rame20.
 
Prabu watu gunung ratu kang sekti….. Tembung serojo sing mathuk kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku…
 a. kuat b. mandraguna c. wibawa d. raharja21.
 
Siti dasar bocah wis ayu, doyan gawean pisan, mula wong tuwane ya seneng. Apa tegese tembung doyan gawean ingukara iku?a. sregep b. pinter c. seneng gawe-gawe d. seneng tetulung22.
 
Ngisor iki endi sing kalebu dasanama sasi….
 a. warih, ranu, wulan b. candra, narpa, gantara c. rembulan, wulan, candra d. badra, ancala, tirto23.
 
Ukara ing ngisor iki pengetrape tembung kawi sing tegese srengenge yaiku…..
 a. kabeh janma ilinga marang sapadha-padha c. Sang Hyang Rawi wis angslupb. kang busana ireng kumpul padha langking d. gegodhongan padha angawe-awe katiyuban samirana24.
 
Kang diarani tembung nunggal misah yaiku…..
 a. tembung loro kang padha karepe, beda pangangone c. tembung loro kang podhopocapane, beda tegeseb. tembung loro kang beda panulisane beda tegese d. tembung loro kang bedha tegese dianggo bareng25.
 
Sanajan durung dikenal karo deweke, angger bisa ……..lan……bae aku wismarem. Tembung nunggal misah kang
cocog kanggo nj
angkepi ukara ing dhuwur yaiku….
 a. gepok lan senggol b. nglirik lan mandheng c. mesem lan ngguyu d. ndemok lan nyekel26.
 
Panganggone
sigeg anteb ing ukara ngisor iki sing bener yaiku….
 a. bocah iku angop terus c. adik tuku menthok b. Budi tuku kothak potlot d. wong sajagad podha melek nonton bal-balan27.
 
Tembung ing ukara ngisor iki endi sing migunakake ater-
ater anuswara….
 a. Suri nulis layang kanggo ibune b. Ari lungguh meja c. peleme dipangan codhot d. bukune wis dak gawabali28.
 
Wujude (
) jenenge sandhangan wyanjana…..
 a. pengkal b. keret c. cakra d. taling tarung29.
 
Wujude ( ) jenenge sandhangan wyanjana……
 a. cakra b. keret c. pengkal d. pa ceret30.
 
Panulise ukara ngisor iki endi kang migunakake sandhangan wyanjana cakra?a. b c d31.
 
Akasara swara iku aba lima, coba tuduhna endi sing paling bener!a. c.b. d.
 
 32.
 
Ukara ing dhuwur pamacane sing bener yaiku…..
 a. omahku nomer 6 ing gang iku c. omahku nomer 2 ing gang ikub. omahku nomer 4 ing gang iku d. omahku nomer 8 ing gang iku33.
 
Gusti Allah, panulisane sing bener nganggo aksara jawa (murda) yaiku……
 a. c.b. d.34.
 
Ukara ing ngisor iki endi sing migunakake pada pangkata.b.c.d.35.
 
Saiki tanggal 2
8 September. Panulisane pada pangkat sing bener yaiku….
 a.b.c.d.36.
 
Ukara ing dhuwur pamacane….
 a. kenal famili kula b. ngenal famili kulo c. ngenali famili kula d. kenali familine kula37.
 
Sadaya ingkang rawuh lajeng sami jawat asta. Yen dio
wahi nganggo basa ngoko lugu dadi…..
 a. kabeh kang teka banjur pada salaman c. kabeh sing teka padha meneng salamanb. kabeh kang teka banjur ngadek salaman d. kabeh sing teka pada salaman38.
 
Musium Mpu Tantular iku dununge ana ngendi, Sus? Yen diowahi nga
nggo basa karma dadi…..
 a. musium Mpu Tantular menika dununge ana pundit, Sus?b. museum Mpu Tantular menika manggenipun wonten pundit, Sus?c. Musium Mpu Tantular nika manggen ten pundit, Sus?d. museum Mpu Tantular iku manggen wonten pundit, Sus?39.
 
Ing ng
isor iki kang kalebu ukara tanduk mawa lesan yaiku…..
 a. Parti lungguh kursi b. adik turu ing kamar c. Narti mangan jajan d. Rini adhus ingkali40.
 
Pardi mlayu. Ukara dhuwur kalebu ukara apa?a. ukara tabggap b. ukara tanduk mawa lesan c. ukara tanduk tanpa lesan d. ukara wancah41.
 
Ukara ngisor iki kang kalebu ukara tanggap …..
 a. Rini ngetik soal basa jawa b. Rina nyemaki buku c. Ardhi mlayu esuk d. jambune dibalang Agus42.
 
Saben esuk simbah tindak-
tandak ing lapangan. yen diudal miturut pola ukarane dadi…..
 a. K wektu
 – 
J
 – 
W
 – 
K. panggon c. K. wektu
 – 
J
 – 
W
 – 
K. cacahb. K. wektu
 – 
J
 – 
W
 – 
L d. K. wektu
 – 
J
 – 
W
 – 
K. sebab

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yuen HEztu liked this
Arum Riyana Sari liked this
Albet Dego liked this
MiaMuslimah liked this
Susan Ashari liked this
imuhtarom liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->