Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity
P. 1
Kralj Petar II Karadjordjević-Moj život u izgnanstvu-feljton Večernjih novosti

Kralj Petar II Karadjordjević-Moj život u izgnanstvu-feljton Večernjih novosti

Ratings: (0)|Views: 77 |Likes:
Published by Miodrag Ječmenić

More info:

Published by: Miodrag Ječmenić on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

 
Herojski otpor Grčke
17. mart 2013Italijanske jedinice napale su Grčku 28. oktobra 1940. godine iz svoje baze u AlbanijiKralj Petar II KarađorđevićITALIJANSKE jedinice napale su Grčku 28. oktobra 1940. godine iz svoje baze u Albaniji. Ovo me je veomauzbudilo iz dva razloga: prvo, Jugoslavija i Grčka su uvek bile izuzetno prijateljske zemlje i trebalo je da, premauslovima Balkanskog ugovora, zajedno sa Turskom, svakako, priskočimo Grčkoj u pomoć, iako je izdotadašnjeg stava naše vlade bilo očito da to nećemo učiniti. Drugi razlog bila je činjenica da će potencijalnineprijatelj, kada jednom osvoji Grčku, sasvim okružiti i otcepiti Jugoslaviju od ostalog sveta. Međutim, poslenekoliko nedelja, bilo je jasno da je mala, herojska Grčka u stanju da se sama suprotstavi agresoru.Javno mnjenje u Beogradu postajalo je sve uznemirenije i ljudi su gunđali, pa čak i grubo grdili vladu zbognjene politike popustljivosti prema silama Osovine. Na univerzitetu i u nekim srednjim školama došlo je dodemonstracija. Takođe je, među mladim oficirima u vojsci, bilo veoma izraženo osećanje nezadovoljstva, jer suverovali da se odričemo svojih ranijih prijatelja i saveznika, a i osuđivali su zastareo i nemaran način na koji suse vršile pripreme za odbranu zemlje. Nezadovoljstvo se još više povećalo, kada su nemačke jedinice prešle rumunsku i bugarsku granicu i obe zemlje podvrgle mirnoj vojnoj okupaciji. Ubrzo posle toga, počele su da se šire glasine da Hitler postavlja provokativne zahteve našoj vladi, tražeći dozvolu za prolaz nemačkih trupa preko naše teritorije i njenokorišćenje za vazduhoplovne baze, pa čak i naše članstvo u Trojnom paktu.Misli su mi bile veoma zbrkane, rastrzane između instinktivnog osećanja koje sam delio sa svojim narodom ilogičnog razmišljanja, po kome je ovakav stav možda ipak najbolji, jer dobijamo u vremenu, umesto da, timešto ćemo ući u rat u ovom trenutku, počinimo masovno samoubistvo. Bio sam u još većoj nedoumici, jer su sviljudi koji su mogli da me posavetuju, moj stric (Pavle), general Kosić, moji profesori i vojni instruktori,navodili različite razloge za ovakvu politiku naše vlade.
 
Do tog trenutka, moji problemi bili su više-manje isti kao ma kog drugog dečaka, ali iznenada sam bačen uokolnosti sa kojima, pošto sam bio premlad i neiskusan, nisam bio u stanju da se uhvatim u koštac. Moje srce imoj razum, moj instinkt i moja obuka, bili su u sukobu. Zbog svog vaspitanja, u kome je bilo izraženo osećanjeza tradiciju i autoritet, i letimične predstave koju sam imao o složenim državnim pitanjima, počeo sam da preispitujem svoje patriotske težnje kao i sva ostala jugoslovenska mladež. Znao sam da treba da načuljim uši ida slušam rasprave onih koji su od mene stariji i pametniji i koji su više od mene upućeni u političke prilike.Priredili smo uobičajenu božićnu zabavu i, posle predstave, uspeo sam da odvedem u stranu jednog gosta, sakojim sam odavno želeo da razgovaram. Bio je to engleski diplomata koji je došao da nas poseti. Postavio sammu veliki broj pitanja o opštim ratnim prilikama u Engleskoj. Slika koju mi je dao bila je vrlo nevesela. Bitka zaBritaniju bila je, svakako, veliki trijumf Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, ali sada se pojačalo noćno bombardovanje, Nemci su koncentrisali jedinice duž francuske obale Kanala i narod je očekivao nemačkuinvaziju na proleće. Pitao sam ga da li će, ukoliko mi uđemo u rat, Velika Britanija moći odmah da nas snabde borbenim avionima, lakim tenkovima i borbenim jedinicama. Odgovorio je da ne veruje.Zanimljivi, ali uznemirujući izveštaji stizali su od našeg poslanika u Berlinu, koji je pokušao da odloži trenutak  potpisivanja Trojnog pakta i izbegne Hitlerov zahtev da nemačke trupe prođu preko jugoslovenske teritorije.
NAPETOST NA DVORU
 NAPETOST je rasla u dvoru i u gradu. Glasine su uzimale maha, a najgora od svih bila je da će Jugoslavija svakog trenutka potpisati trojni pakt. Počeo sam da skraćujem popodnevne časove iuspeo sam da okupim malu grupu svojih starih drugova iz vojne akademije, sa univerziteta i iz srednje škole.Razmatrali smo mnoge planove i najzad smo se oko jednog složili. Trebalo je da otputujem na nekoliko dana, pod izgovorom da idem u lov, a umesto toga da sa svojim drugom, kadetom, odem u tenkovski depo uBeogradu, koji je bio pod komandom majora, mog dobrog prijatelja koji je delio naša osećanja. Major će ondareći da ide u noćnu patrolu i povešće šest tenkova sa sobom, kojima će otići na jug u Skoplje, oko 300 milja odBeograda. Do tog trenutka, treba da se potrudim da niko ne posumnja da učestvujem u ovim akcijama.Drugi članovi naše grupe koji su bili iz vojske, a jedan od njih bio je kapetan garde, trebalo je da se prijave za premeštaj i da se potrude da budu prebačeni u komandu u južnoj Makedoniji. Stric jednog od mojih prijatelja,kadeta, živeo je u Bitolju, a njegov stariji brat je, srećom po nas, u to vreme bio komandant pešadijskog bataljona u toj oblasti. U ovu poverljivu grupu uzeo sam, takođe, jednog od mojih vojnih instruktora, koji jedoskora bio komandant brigade blizu grada Debra. Bio je izuzetno omiljen među oficirima i vojnicima svoggarnizona. Drugi članovi naše grupe trebalo je da stupe u vezu sa što više poverljivih ljudi i da se potrude da sešto više približe granici. Nadali smo se da 24 sata posle našeg bekstva tenkovima iz Beograda neće biti uzbune. Trebalo je da odem uglavni garnizonski štab u Skoplju koji je, što sam već znao, bio na našoj strani i da stupim u vezu sa generalomkoji je bio komandant oblasti, i da ga ubedim da izda naređenje svojim jedinicama da se povuku prema granici. Nameravali smo da zatražimo od grčke vlade da u svoju zemlju primi ovu izbegličku vojsku od oko 100.000ljudi i da grčka vlada, u naše ime, traži od naše sopstvene vlade da otkaže potpisivanje pakta. U slučaju daodbije, trebalo je da se pridružimo tradicionalnim prijateljima, Grcima, u borbi protiv zajedničkog neprijatelja.
Protiv pakta i crkva!
18. mart 2013.Upozorio sam vladu i generale da prave grešku što rade suprotno osećanju naroda. General Kosić tvrdi da je bitno da dobijemo u vremenu
 
Cvetkovićev potpis pristupnica Trojnom paktu NA opšte čuđenje, 14. februara, predsednik vlade Cvetković i ministar inostranih poslova Cincar-Markovićotputovali su u Berhtesgaden, „na poziv Hitlera“, da rasprave buduće odnose između dve zemlje.Ministri su se vratili 26. marta sa završnog puta u Nemačku i izdali zvanično saopštenje da je Trojni pakt potpisan u Beču i da smo zvanično pristupili silama Osovine. U izjavi je, takođe, rečeno da pakt sadrži tajneklauzule koje za nas predstavljaju veliku prednost.Uveče 26. marta 1941. telefonirao mi je stric Pavle i rekao da ide na Brdo (kod Kranja), vozom, jer je umoran i potreban mu je odmor od nekoliko dana. Dok sam večerao, general Kosić je zatražio da me vidi u osam sati.Došao je u svojoj paradnoj uniformi, pošto je mog strica ispratio na stanicu, i braneći se, počeo da objašnjavarazloge za odluku vlade. Uveravao me je da je pakt samo formalnost i da tajne klauzule, sadržane u paktugarantuju našu potpunu neutralnost.Govoreći što je mirnije mogao, napregao se da mi objasni da će nas to u ovom trenutku ostaviti izvan rata i da je, pošto zapadne sile nisu u mogućnosti da nam pomognu, potpisivanje pakta bio jedini način da dobijemo uvremenu i nastavimo naš program naoružanja, do trenutka, kad nam ovaj pakt ne bude više potreban.„Osećamo da je naša dužnost“, rekao je, „da očuvamo jedinstvo i integritet Jugoslavije do 6. septembra, kada ćenaše Veličanstvo biti punoletno i preuzeti zakonitu vlast i obaveze“. Usudio sam se da primetim da, sa njihovestrane, uopšte nije pametno što žele da prenesu na mene, dečaka od osamnaest godina, odgovornost podovakvim uslovima i u ovakvom trenutku.Upitao sam ga, da li zna i da li shvata kakva će biti reakcija našeg naroda na objavu o potpisivanju pakta, iupozorio ga da, ukoliko vlada ne bude bila sposobna da javnosti da razumno objašnjenje, može doći doopasnog, silovitog nepredviđenog odgovora.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
u_stevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->