Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SMCE_2011_C4

SMCE_2011_C4

Ratings: (0)|Views: 273|Likes:
Published by Paunescu Mihai

More info:

Published by: Paunescu Mihai on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

 
 127
11. CONVERSIA FOTOVOLTAIC
Ă
A ENERGIEISOLARE
11.1 GENERALIT
ĂŢ
I
Exceptând sursele nucleare de energie, toate celelalte surse deenergie de pe planeta noastr
ă
î 
ş
i au originea în energia solar
ă
.Centralele termice cu combustibili fosili, centralele hidroelectrice,generatoarele eoliene
ş
i centralele utilizînd energia m
ă
rilor
ş
ioceanelor convertesc indirect energia solar
ă
în energie electric
ă
.Lumina direct
ă
a soarelui este cea mai abundent
ă
surs
ă
de energiede pe glob. O parte este absorbit
ă
de atmosfer
ă
 
ş
i se reg
ă
se
ş
te subforma energiei eoliene, dar în medie 1.353 kW/m
2
din aceast
ă
energiecade pe suprafa
ţ
a p
ă
mântului, bineân
ţ
eles cu valori mai mari laecuator
ş
i în zone de
ş
ertice.Utilizarea direct
ă
a energiei solare (a acestui kilowat) se face demult timp folosind captatoare solare cu sau f 
ă
r
ă
concentratoare pentru înc
ă
lzirea apei, pentru înc
ă
lzirea aerului, pentru topirea metalelor,pentru uscarea diferitelor produse agricole sau industriale
ş
i pentruproducerea de energie electric
ă
în centrale termice solare. Estecunoscut
ă
legenda cu oglinzile lui Arhimede, care ar fi incendiatcor
ă
biile inamice cu ele. Exist
ă
state, Israelul,
SUA
, Australia
ş
iJaponia, care au montate milioane de captatoare solare fiecare, pentruproducerea apei calde. Exist
ă
multe centrale termice solare careproduc energie electric
ă
, cu puteri de sute de MW fiecare, dar costulenergiei electrice produse nu a putut fi sc
ă
zut sub 10 cen
ţ
i pe kWh fa
ţă
 de 5 cen
ţ
i în centralele electrice clasiceDar cea mai interesant
ă
cale de utilizare a energiei solare esteconversia ei direct
ă
în energie electric
ă
. Exist
ă
mai multe modalit
ăţ
ide utilizare direct
ă
a energiei solare: conversia fotovoltaic
ă
, conversiatermoelectric
ă
 
ş
i conversia termoionic
ă
. Dintre acestea, conversiafotovoltaic
ă
se pare c
ă
are cele mai mari posibilit
ăţ
i de a deveni otehnologie alternativ
ă
la modul clasic de producere a energiei electrice în condi
ţ
iile actualei crize energetice.Aceast
ă
tehnologie a fost inventat
ă
la laboratoarele Bell din NewJersey în 1954, c
ă
utând o surs
ă
de electricitate pentru telefoanele dinzonele izolate. Au realizat celule fotovoltaice cu randamente de 4-6%,
 
 128
dar din cauza costurilor mari a energiei produse au renun
ţ
at la aceast
ă
 tehnologie.Celula fotovoltaic
ă
a fost salvat
ă
de la obscuritate de cursa spa
ţ
ial
ă
 Statele Unite – Uniunea Sovietic
ă
din anii ’60. În scopul g
ă
sirii unuimod practic de alimentare cu energie electric
ă
a sateli
ţ
ilor, s-au alocatfonduri importante de cercetare
ş
i firme ca: Texas Instruments,
 RCA
 
ş
iHeliotek au reu
ş
it s
ă
scad
ă
pre
ţ
ul acestor celele fotovoltaice de peste10 ori.Criza energetic
ă
din anii ’70 a adus multe miliarde de dolari înprogresul acestei tehnologii fotovoltaice (
FV 
), pentru a o folosi
ş
i înaplica
ţ
ii terestre.În anii ’80 erau larg r
ă
spândite în sta
ţ
ii
ţ
i relee telefonice, în faruriizolate
ş
i cabine telefonce rutiere etc., de
ş
i costul unui kWh produs înc
ă
nu a sc
ă
zut sub 20 cen
ţ
i.Au crescut vânz
ă
rile de celule fotovoltaice de la 6 MW în 1980 la29 MW în 1987
ş
i 60 MW în 1983. În prezent marea majoritate aceasurilor de mân
ă
 
ş
i a calculatoarelor de buzunar din lume au o astfelde surs
ă
de energie.Un nou avânt al acestei industrii este iminent: electrificarea rural
ă
  în
ţă
rile lumii a treia. La Congresul Mondial al Energiei din 1995 de laTokio s-a afirmat c
ă
40% din popula
ţ
ia actual
ă
a lumii nu are nici unacces la o energie comercial
ă
[1], popula
ţ
ie aflat
ă
în
ţă
rilesubdezvoltate ale lumii a treia. Guvernele acestor
ţă
ri în loc s
ă
 subven
ţ
ioneze extinderea re
ţ
elelor electrice clasice spre zonele rurale,industria lor energetic
ă
nefiind competitiv
ă
cu a
ţă
rilor dezvoltate, arputea g
ă
si mai eficient
ă
tehnologia
FV 
, ceea ce ar echivala cu orevolu
ţ
ie în domeniul energetic.Exist
ă
lanterne solare care folosesc un panou solar de 2.6 W pentru înc
ă
rcarea unei baterii pe timpul zilei
ş
i care poate aprinde dou
ă
l
ă
mpifluorescente pe timpul nop
ţ
ii. Acest produs este accesibil ca pre
ţ
 
ş
ifamiliilor cele mai s
ă
race.Utilizarea sistemelor electrice solare în gospod
ă
riile rurale cre
ş
te
ş
i în
ţă
rile industriale. Astfel un sistem
FV 
de 500W – suficient pentru aalimenta iluminatul, radioul, televizorul
ş
i computerul unei locuin
ţ
ecost
ă
mai pu
ţ
in de 15000 de dolari, inclusiv panoul fotovoltaic, becuri,cabluri, baterie de înmagazinare a energiei
ş
i instala
ţ
ia de reglare.Norvegia avea în 1993 peste 50000 de case rurale alimentate cu celule
 
 129
fotovoltaice
ş
i o situa
ţ
ie similar
ă
se întâlne
ş
te în Japonia, Spania,Elve
ţ
ia
ş
i
SUA.
 Reducerea costurilor celulelor fotovoltaice este a
ş
teptat
ă
încontinuare
ş
i ca urmare o mai larg
ă
utilizare a acestei tehnologii.Exist
ă
mul
ţ
i produc
ă
tori de celule fotovoltaice, care este totu
ş
i otehnologie de vârf, ca:
 AMOCO
Solarex Corp din
SUA, BP
Solar dinMarea Britanie,
 NAPS 
din Fran
ţ
a, Sanyo
ş
i Sharp din Japonia etc., darcel mai mare produc
ă
tor de fotovoltaice din lume în 1993 era gigantulgerman Siemens care cump
ă
rase
 ARCO
Solars din California în 1990.
Ş
i la noi în
ţ
ar
ă
s-au f 
ă
cut cercet
ă
ri în acest domeniu, realizându-seaproape toate tipurile de celule fotovoltaice, la
 ICCE; ICPE 
,Facultatea de Fizic
ă
 
ş
i
 IFTM 
Bucure
ş
ti.
11.2 CONVERSIA FOTOELECTRIC
Ă
A ENERGIEI
Conversia radia
ţ
iei solare în energie electric
ă
prin efect fotovoltaicse realizeaz
ă
în celule solare.Celula solar
ă
este un dispozitiv realizat cu materialesemiconductoare, în care prin absorb
ţ
ia luminii se genereaz
ă
perechide electroni
ş
i goluri libere,iar ace
ş
tia sunt separa
ţ
i spa
ţ
ial datorit
ă
 unei discontinuit
ăţ
i interne ce formeaz
ă
o barier
ă
de poten
ţ
ial,electronii fiind antrena
ţ
i în sens opus golurilor. Prin separareapurt
ă
torilor de sarcin
ă
ia na
ş
tere o tensiune la bornele celulei
ş
i uncurent printr-o rezisten
ţă
de sarcin
ă
, astfel încât celula iluminat
ă
 func
ţ
ioneaz
ă
ca un generator de putere electric
ă
.Din punct de vedere structural, celulele fotovoltaice sunt formatedin dou
ă
zone, realizând o jonc
ţ
iune, care poate fi de mai multe tipuri:
 
homojonc
ţ
iune, în care cele dou
ă
zone sunt formate din acela
ş
imaterial semiconductor, având tipuri de conduc
ţ
ia diferite;
 
heterojonc
ţ
iune, în care cele dou
ă
zone sunt formate dinmateriale semiconductoare diferite, având de asemenea tipuride conduc
ţ
ie diferit
ă
;
 
 jonc
ţ
iune metal - semiconductor (celula Schotky);
 
 jonc
ţ
iune electrolit – semiconductor.Principalele fenomene care formeaz
ă
conversia fotoelectric
ă
se potexplica pornind de la cazul cel mai simplu: homojonc
ţ
iuneasemiconductoare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->