Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mali Prirucnik za odrzivo zivljenje

Mali Prirucnik za odrzivo zivljenje

Ratings: (0)|Views: 203 |Likes:
Published by EKO Gerila
izdavac: Kneja
izdavac: Kneja

More info:

Published by: EKO Gerila on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
1
 
 
MALI (PRI)RU
Č
NI
ZA ODRŽIVO
ZA ODRŽIVO
ŽIVLJENJE
ŽIVLJENJE
www.knea.hr | www.pikaipriateli.com
+ URADIMO SAMI!
 
+ URADIMO SAMI!
Prakti
č
ni primjeri za rad u ku
ć
i, vrti
ć
u, školi, dvorištu...
za djecu i mlade,
za djecu i mlade,
roditelje,
roditelje,
odgajatelje,
odgajatelje,
nastavnike
 
nastavnike
i sve ljude dobre volje :)
i sve ljude dobre volje :)
 
IZDAVAČ:
Društvo za kulturu i suživot s prirodom – KNEJA, Čakovec
w.
 http://knea.hr|
m.
info@knea.hr|
t.
091/6865-525
AUTOR:
Matko Šišak |
UREDNIK
:Igor Agour Lesar |
FOTOGRAFIJE I ILUSTRACIJE:
Ivan Gregov, Ana MariaUnković, udruga KNEJA, udruga ZMAG |
GRAFIČKA OBRADA:
Renata Domazet - Mukica |
LEKTURA:
Jasenka Pešak
BILJEŠKA O AUTORU:
Matko Šišak (1979., Šibenik), povesničar i permakulturnidizaner, od 1998. godine sudelue u raznim ekološkiminiciativama, provodi razne praktične radionice i edukaciskeprograme na temu održivog razvoa i permakulture, zaposlenu udruzi ZMAG kao voditel eko sela Reciklirano imane, živi iradi na relacii Zagreb -Vukomerić.
Tiskane ove publikacie omogućeno e temelem financiske potporeNacionalne zaklade za razvo civilnoga društva u skladu s Ugovorom bro421-02/08-PP-4/21. Mišlena izražena u ovo publikacii su mišlenaautora i ne izražavau nužno staalište Nacionalne zaklade za razvocivilnoga društva.Nacionalna zaklada za razvo civilnoga društvahttp://zaklada.civilnodrustvo.hr
Čakovec, studeni 2009.
 
3
UVOD
Da sve negativne pro-mene koe se događau našem planetu u posled-nih dvestotinak godina nisu nimalo bezopasnei minorne, to odavno znamo. Činenica e i da ečovek odgovoran za naveći dio tih katastrofa. No iako mogući scenariibudućnosti planeta Zemle i nezinih ekosustava nisu nimalo bani, postoičitav niz rešena koima možemo sebi samima olakšati i unapriediti život.Glavni ekološki problem koe pritišće naš planet su uznapredovaleklimatske promene. One se očituu kroz emisie stakleničkih plinova koiizedau atmosferu, krčene šuma koe dovodi do erozia tla, otpadne vodeiz industrie i domaćinstava koe zagađuu rieke i mora, opasan otpad iuporabu kemikalia u poloprivredi, elektromagnetska onečišćena, zaga-đene bukom, uništavane biološke raznolikosti, ugožavane i uništavaneprirodnih staništa bilaka i životina.Čovek svoom delatnošću izravno ugrožava prirodne procese, povezanos tim poavluu se nebroeni učinci na zdravle ludi. Degradacia kvaliteteživota vidi se u naglom porastu malignih bolesti i teških obolena, mu-tagenih i teratogenih efekata, bolesti dišnih, probavnih i drugih organa,hormonalnih poremećaa, psiholoških učinaka i slablena imuno sustava.Sve te poave rešava farmaceutska industria koa stvara generacieovisnika o raznim oblicima medikamenata.
Ako doista želimo riješiti neki problem, onda moramo otkritinjegov uzrok, a ne zakrpom na zakrpu sanirati simptome kojinam pokazuju put do srži problema.
Poslovica kaže:
 
“Zemlju smo posudili od svojih potomaka“.
Pitanje za razmišljanje glasi:
 
Kakav će planet od nas naslijediti generacijekoje tek dolaze?
Priroda sa svoim zakonitostima po koima funkcionira održivi e ekosu-stav, pa nema razloga da su ludska društva toliko neodrživa i da odudara- u od prirodnih zakona.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
bratranec liked this
Mirjam Jogic liked this
Mirjam Jogic liked this
Mirjam Jogic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->