Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
comunicarea_parinte

comunicarea_parinte

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Catrinnel Kathy
referat
referat

More info:

Published by: Catrinnel Kathy on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

 
Comunicarea părinte –cadru didactic-elevRolul familiei este esenţial în formarea şi dezvoltarea unui copil. Şcoala reprezintă onouă treaptă de dezvoltare, de instruire a copilului, total diferită de forma anterioară pe carecopilul a parcurs-o.Implicarea părinţilor în acţiunile şcolii reprezintă o necesitate şi totodacontribuie laobţinerea rezultatelor pozitive la învăţătură a copiilor. Părinţii trebuie să se consulte cudirigintele sau cu profesorii în ceea ce priveşte situaţia la învăţătură a copilului.O participare activă presupune realizarea unor parteneriate între familie şi şcoală. Părinţii potastfel să urmărească acţiunile educative în care este implicat copilul, să ajute la corectareaunor comportamente sau la îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. O altă modalitate decomunicare eficientă se poate realiza în timpul şedinţelor cu părinţii, şedinţe care permitorganizarea unor întâlniri periodice între părinţi şi cadrele didactice.De asemenea în cadrul orelor de consiliere din şcoală, părinţii au posibilitatea să participe laîntâlniri cu dirigintele clasei şi să se consulte, să fie consiliat sau să se informeze cu privire laanumite teme de interes comun.Cadrul didactic are obligaţia de a planifica anual întâlniri cu părinţii, de a mediaeventuale conflicte apărute, de a ajuta părinţii în ceea ce priveşte îmbunătăţirea relaţiilor cu propriul copil, pentru ca acesta la rândul său beneficieze de un climat afectiv propicedezvoltării.Un consilier eficient întâlneşte situaţii pe care le abordează deschis şi direct. El are capacitateade a exprima clar”să spui ceea ce gândeşti şi să gândeşti ceea ce spui”. Confruntarea stă la baza multor orientări în consiliere. De aceea şi cadrul didactic care programează întâlnirile cu părinţii, trebuie ştie abordeze direct şi clar, problemele pe care doreşte le aducă îndiscuţie. Astfel este util ca acesta să aibă :1.capacitatea de a identifica discrepanţa între ceea ce persoana din faţa sa spune şi ceea ceface, dintre oameni sau dintre oameni şi situaţiile create.2.capacitatea de a identifica frazele de confruntare şi de a le diferenţia de celelalte3.capacitatea de a oferi feedback despre discrepanţe fără a fi moralizator dar folosindu-se dedeprinderea de a confrunta părţile implicate.Cuvântul confruntare implică un conflict. De aceea, cadrul didactic trebuie să ştie cum sămedieze acest conflict. Fără empatie şi înţelegere, confruntarea nu are sens. Confruntarea estenevoie să se realizeze fără judecarea persoanei din faţa noastră, iar noţiunile de respect şi politeţe trebuie percepute în egală măsură atât de părinte, cadrul didactic cât şi de către copil.Dacă părintele, copilul sau chiar cadrul didactic este foarte asertiv, poate chiar agresiv, se poate observa la un moment dat că menţinerea respectului şi politeţei este greu de făcut. Celmai important lucru în acest caz, este rolul cadrului didactic, care trebuie să asculte atent, săvorbească clar, ferm, dar totdeauna fără să moralizeze şi cu respect. Nu trebuie să fie blând pentru a se face înţeles sau a fi cuviincios. În unele cazuri este utilă confruntarea deschisă.Combinaţia dintre umor şi fermitate poate fi binevenită în cazul unei persoane care nu doreştesă se analizeze sau care poate doreşte să evite adevărul.În ceea ce priveşte organizarea orelor de dirigenţie la clasă, este bine să amintimcâteva aspecte. Orele de dirigenţie se pot desfăşura după următorul plan:1.prezentarea datelor,exemplelor, sau problemei2.analiza şi explicarea acestora cu ajutorul elevilor clasei3.desprinderea trăsăturilor esenţiale ce rezultă din analiză4.aplicarea cunoştinţelor însuşite în aprecierea conduitelor elevilor 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->