Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CIG_Contabilitate_proceduri

CIG_Contabilitate_proceduri

Ratings: (0)|Views: 1,957|Likes:
Published by lara81
manual contabilitate proceduri
manual contabilitate proceduri

More info:

Published by: lara81 on Mar 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
1
Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureşti Anul universitar 2007-2008Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune Semestrul 2Anul I
DDiisscciipplliinnaa::CCoonnttaabbiilliittaattee((pprroocceedduurrii)) AAuuttoorr::PPrroo..uunniivv..ddrr..CCiicciilliiaaIIoonneessccuu
 
ÎÎnnttrreebbăărriippeennttrruueexxaammeenn 
ADEVĂRAT SAU FALS
1.Cheltuielile constituie diminuari de avantaje economice in cursul perioadei conabile, subforma de iesiri ale valorilor activelor sau de crestere a valorii datoriilor, care au ca efect diminuareacapitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului. 2.Conturile de cheltuieli de exploatare se debiteaza cu cheltuielile privind consumul destocuri, lucrari executate si servicii prestate de terti, in cursul perioade de gestiune 3.Conturile de cheltuieli de exploatare se crediteaza cu cheltuielile privind consumul destocuri, lucrari executate si servicii prestate de terti, in cursul perioade de gestiune 4.La sfarsitul perioade de gestiune conturile de venituri se inchid prin contul 121 “Profit si pierdere”, astfel:7xx = 121 5.Veniturile sunt recunoscute in contul de rezultate atuci cand are loc o scadere a beneficiilor economice viitoare aferente scaderii unui activ sau cresterii unei datorii, modificare ce poatefi evaluata in mod credibil 6.Impozitul pe salarii este partea ce se cuvine bugetului de stat din drepturile cuvenitesalariatilor si este inclus in valoarea salariului net 7.Contul 425 “Avansuri acordate personalului” se crediteaza cu avansul acordat salariatilor in cursul lunii, in numerar  8.Contul 444 “Impozitul pe salarii” se debiteaza in momentul platii impozitului pe salariicatre bugetul statului, cu ocazia platii chenzinei a II-a 9.Durata de viata utila este perioada pe parcursul careia se estimeaza ca intreprinderea vautiliza activul supus amortizarii. 10.Din punct de vedere contabil, reevaluarea imobilizarilor corporale are dreptrezultat constituirea rezervei din reevaluare, element de activ inscris in categoria capitalurilor proprii 11. Costul mediu ponderat se poate calcula fie dupa fiecare intrare, fie la sfarsitul perioadeide gestiune12. Potrivit metodei FIFO, stocurile iesite din gestiune se evaluează la costul de achizitie saude productie (dupa caz) al ultimului lot intrat. Pe masura epuizarii lotului, stocurile iesite din gestiune seevalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator intrat, în ordine cronologica.13. Factura se intocmeste in momentul livrarii bunurilor, cu sau fara existenta avizului deinsotire a marfii14. Contul 409
 
 Furnizori – debitori
serveste la inregistrarea sumelor primite drept avans, incasieria unitatii sau in disponibilul la banci, in contul aprovizionarilor ulterioare cu stocuri, lucrari sauservicii15. Contul 427
 Retineri din salarii datorate tertilor 
nu se utilizeaza pentru evidentierearetinerilor si popririlor instituite asupra personalului, datorate tertilor 16. Contul 4424
 
TVA de recuperat 
 
reflecta datoriile intreprinderii fata de stat privind taxa pevaloarea adăugata.17. Relevanta se pune in evidenta atunci cand informatiile nu influenteaza deciziileeconomice, contribuind la evaluarea evenimentelor istorice, prezente sau prognozate de catre utilizatoriconfirmand sau corectand evaluarile anterioare18. Fisa limită de consum se utilizeaza la consumul materiilor prime cu o frecventa redusa laeliberarea din magazii19. Contul 308
 
 Diferente de pre la materii prime si materiale
tine evidenta diferentelor, in plus sau in minus, intre preul de inregistrare si costul de achizitie, aferente materiilor prime simaterialelor consumabile20. Contul 411
Clienti
tine evidenta drepturilor de platit clientilor, reprezentandcontravaloarea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor facturate acestora21. Contul 4426
TVA deductibila
nu prezintă sold la sfarsitul lunii
 
2
22. Balanta de verificare se prezinta ca un tablou enumerativ al tuturor conturilor din Cartea-mare, care furnizeaza informatii in legătura cu soldurile initiale, miscările sau rulajele intervenite intr-oanumita perioada de gestiune (luna, trimestru, semestru, an) si soldurile finale, la data intocmirii ei23. Omisiunile de inregistrare constau in faptul ca tranzactia nu a fost inregistrata deloc, niciin contul debitor si nici in cel creditor 24. Functia de informare a bilantului consta in faptul ca in organizarea procesului cunoasteriicontabile, datele si informatiile referitoare la obiectul studiat parcurg un drum ascendent, de la simplu lacomplex, de la particular la general, bilantul reflectand momentul suprem al acestui flux.25. Functia de generalizare este asigurata de bilant datorita informatiilor extrem deimportante pe care le contine, informatii privind mijloacele, sursele si procesele economice si financiareale unitatii patrimoniale26. Din punct de vedere financiar, rezultazul exercitiului apare ca variatie a trezorerieiintreprinderii in cursul unei perioade date, prin compararea fluxurilor de incasări cu cele de plati
ALEGERE
1.In raport cu natura lor, cheltuielile care se efectueaza in cadrul unei intreprinderi pot figrupate pe feluri de activitati, astfel :a.cheltuieli din activitarea financiara, de exploatare si bancara b.cheltuieli din activitatea extraordinara, ordinara si financiara c.cheltuieli din activitatea de exploatare, financiara si extraordinara d.cheltuieli din activitatea de exploatare, ordinara si financiara 2.Ponderea cea mai mare in cadrul cheltuielilor o reprezinta:a.cheltuielile din activitatea financiara  b.cheltuielile din activitatea de exploatare c.cheltuielile din activitatea extraordinara d.cheltuielile cu salariile personalului e. cheltuielile cu creditele bancare3.Documentul justificativ in care se determina drepturile salariale cuvenite salariatiilor  pentru munca prestata, il reprezinta:a.lista de avans chenzinal  b.statul de plata al salariilor  c.foaia colectiva de prezenta d. registrul de evidenta a salariatilor 4.Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare? 641 = 421a. plata salariilor   b.inregistrarea statului de plata al salariilor  c. plata avansului chenzinald. retineri salariale5.Ce semnifica inregistrarea contabila urmatoare?421 = 444a.salarii datorate personalului  b.retinerea din salarii a asigurarilor sociale de sanatate c.retinerea din salarii a impozitului pe veniturile din salarii d. plata impozitului pe salarii catre bugetul statuluie.retinerea din salarii a contributiei la asigurarile sociale6.Contul 421 “Personal-salarii datorate” se utilizeaza pentru:a.evidentierea decontarilor cu personalul pentru salariile cuvenite inclusiv adaosurile si premiile  b.a reflecta in contabilitate sumele acordate drept avans salariatilor in cursul lunii, in contuldrepturilor salariale care se calculeaza si care revin salariatilor la sfarsitul lunii c.evidentierea impozitului pe salarii 
 
3
7.Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala” se utilizeaza:a. pentru a evidentia retinerile si popririle instituite asupra personalului, datorate tertilor   b. pentru a reflecta relatiile intreprinderii cu bugetul asigurarilor sociale privind contributiilecalculate si datorate de catre aceasta c. pentru a reflecta evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala 8.Dupa continutul economic contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” este:a.un cont de surse proprii de finantare  b.un cont de datorii salariale c. un cont de capitaluri propriid.un cont de procese economice 9.Dupa functia contabila contul 425 “Avansuri acordate personalului” este un cont:a. bifuctional  b.de activ c.de pasiv 10.Care formula contabila nu este in concordanta cu explicatia data?a.425 = 5311 Inregistrarea platii avansului chenzinal  b.345 = 711 Descarcarea gestiunii de produsele finite vandute c.5121= 411 Incasarea prin banca a unei creante de la un client 11.Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, si se grupeaza in :a.Venituri din activitatea de exploatare, financiara, bancara  b.Venituri din activitatea de exploatare, financiara, bancara si de asigurari c.Venituri din activitatea extraordinara, ordinara, financiara d.Venituri din activitatea de exploatare, financiara¸ extraordinara 12.Dupa functia contabila contul 121
 Profit si pierdere
este un cont:a. bifunctional  b.de activ c.de pasiv 13.Dupa continutul economic conturile de venituri sunt:a.conturi de surse proprii de finantare  b.conturi de creante c.conturi de procese economice d. conturi de surse straine de finantaree. conturi bilantiere14.Dupa functia contabila contul 419 „Clienti-creditori” este un cont:a. bifunctional  b.de activ c.de pasiv 15.Dupa continutul economic contul 281 „Amortizarea imobilizarilor corporale” este uncont:a.de imobilizari corporale  b.rectificativ al valorii imobilizarilor corporale c.de datorii comerciale 16.Ce semnifica inregistrarea inregistrarea contabila urmatoare:411 = %Clienti 707 „Venituri din vanzarea marfurilor”4427 „TVA colectata”a.aprovizionarea cu marfuri cu TVA  b.vanzarea de marfuri cu TVA c. incasarea creantei din vanzarea de marfuri de la clientid.vanzarea de marfuri fara TVA 

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ursut Mihaela liked this
adina27maria liked this
coco2000 liked this
coco2000 liked this
Briscan Ramona liked this
LAZARESCU liked this
tiberiu22 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->