Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Limba Engleza[1]COME ALONG

Limba Engleza[1]COME ALONG

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,444 |Likes:
Published by lara81
engleza anul i sem 2 spiru haret
engleza anul i sem 2 spiru haret

More info:

Published by: lara81 on Mar 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET 
 
RODICA
Ş
TEFAN RUXANDRA VASILESCUSANDA MARCOCI ELENA BELDEA
Curs practic de limba englez
ă
  – nivel mediu – 
EDITURA FUNDA
Ţ
IEI
 ROMÂNIA DE MÂINE 
 Bucure
ş
ti, 2004
COME ALONGCOME ALONG
Universitatea SPIRU HARET
 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţ
ionale a RomânieiCome along: curs practic de limba englez
ă
 
/
Ş
tefan Rodica,Vasilescu Ruxandra, Marcoci Sanda, Beldea Elena. – Bucure
ş
ti: Editura Funda
ţ
iei
 România de Mâine
, 2004228 p.; 23,5 cm.ISBN 973-582-903-7I.
Ş
tefan, RodicaII. Vasilescu, RuxandraIII. Marcoci, SandaIV. Beldea, Elena811.111
Cursul se adreseaz
ă
studen
ţ
ilor de la facult
ăţ
ile cu profil economic
 
© Editura Funda
ţ
iei
 România de Mâine
, 2004ISBN 973-582-903-7
 
Redactor: Janeta LUPUTehnoredactor: Jeanina DR 
Ă
GANBun de tipar: 20.01.2004; Coli tipar: 14,25Format: 16/70 x 100Editura
ş
i Tipografia Funda
ţ
iei
 România de Mâine
 Splaiul Independen
ţ
ei nr. 313, Bucure
ş
ti, Sector 6,O.P. 83, Tel./Fax: 410.43.80 www.spiruharet.roe-mail: contact@edituraromaniademaine.ro
 
Universitatea SPIRU HARET
 
 3
CUVÂNT ÎNAINTE
 În contextul actual în care procesele economice
 ş
i culturale tind spre globalizare, cunoa
 ş
terea unei limbi str 
ă 
ine de circula
 ţ 
ie interna
 ţ 
ional 
ă 
 , a limbiiengleze în special, reprezint 
ă 
nu doar un avantaj, ci o necesitate pentru obun
ă 
integrare profesional 
ă 
 
 ş
i social 
ă 
. Ne-am propus în acest scop s
ă 
oferim studen
 ţ 
ilor no
 ş
tri (cursuri de zi,cu frecven
 ţă 
redus
ă 
de la facult 
ăţ 
ile economice, dar 
 ş
i de la celelalte specialit 
ăţ 
i nefilologice) un
Curs practic de limba englez
ă
 , pe care l-am gândit 
 ş
i realizat ca pe un instrument de lucru util 
 ţ 
inând cont de cerin
 ţ 
ele
 ş
ia
 ş
tept 
ă 
rile lor. Dat 
ă 
fiind aceast 
ă 
larg 
ă 
diversitate tematic
ă 
 , textele
 ş
i exerci
 ţ 
iile au fost special adaptate preocup
ă 
rilor studen
 ţ 
ilor, combinând elemente ale limbiiengleze generale cu acelea specifice limbajelor specializate. Ele se adreseaz
ă 
  studen
 ţ 
ilor care au studiat limba englez
ă 
în liceu dobândind un bagaj decuno
 ş
tin
 ţ 
e gramaticale
 ş
i lexicale de nivel mediu. Dorim s
ă 
exprim
ă 
m mul 
 ţ 
umiri asist. univ. Despina Chirimbu pentrucitirea atent 
ă 
a manuscrisului, pe marginea c
ă 
ruia a f 
ă 
cut observa
 ţ 
ii pertinente
 ş
i sugestii pre
 ţ 
ioase, precum
 ş
i prep. Mihaela Pricope pentruredactarea glosarului.
Autoarele
Universitatea SPIRU HARET

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
caraxie liked this
Adina Radu liked this
carmina_pirvu liked this
misspaopao liked this
Pintican Alina liked this
Ionut Joitoiu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->