Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
الشرق الأوسط الجديد

الشرق الأوسط الجديد

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 616|Likes:
يشير تقرير جديد صادر عن مؤسسة كارنيغي إلى أنّ السياسة الأميركية التي حاولت إقامة "شرق أوسط جديد" متجاهلةً وقائع المنطقة أدّت الى مجموعة نتائج لم تكن في الحسبان، ويبحث التقرير بتفاصيل هذه التحولات في مجالات عدة ويدفع بضرورة إعادة النظر في السياسة الاميركية على أسس أكثر وضوحا وواقعية لتعزيز فرص التحولات الايجابية والتخفيف من حدة المواجهات والتخلي عن الوهم القائل بقدرة الولايات المتحدة على إعادة رسم خريطة المنطقة بصورة أحادية وبما يناسب مصالحها هي فقط.
يشير تقرير جديد صادر عن مؤسسة كارنيغي إلى أنّ السياسة الأميركية التي حاولت إقامة "شرق أوسط جديد" متجاهلةً وقائع المنطقة أدّت الى مجموعة نتائج لم تكن في الحسبان، ويبحث التقرير بتفاصيل هذه التحولات في مجالات عدة ويدفع بضرورة إعادة النظر في السياسة الاميركية على أسس أكثر وضوحا وواقعية لتعزيز فرص التحولات الايجابية والتخفيف من حدة المواجهات والتخلي عن الوهم القائل بقدرة الولايات المتحدة على إعادة رسم خريطة المنطقة بصورة أحادية وبما يناسب مصالحها هي فقط.

More info:

Published by: Carnegie Endowment for International Peace on Mar 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2014

pdf

text

original

 
 
ديد
 
س
 
رل
 
ا أ
 
ايام
 
ر
.
 
اثان
 
زح
 
رعو دجس
 
ركلاـس
 
وـ
كر ر  وسوم
 
ش
 
 .
ظوح
 
قوحلا
 

 .
لودلا
 
مسل
 
غرك
 
سسؤ
 2008© 
 
لو
 
ن
 
و
 
وأ
 
ل
 
ن
 
ل
 
ّيأ
 

 

 
وأ
 
رر
 
ذ
 
ن
 
ءز
 
ّيأ
 

 
ا
 
ا
 
ّ
 .
ر
 
ؤ
 
ن
 
ط
 
نذإ
 
نود
 
س
 
 

 
نو
 

 

 

 
لو
 
ؤ
 
فو
 
ةد
 
م
 
ر
 
ؤ
 

 
 .
أ
 
وأ
 
ظو
 
ل
 
وأ
 
ؤ
 
ءرآ
 
ةرور
 

 

 
رّ
 
ءر
 www.CarnegieEndowment. :
قو
 
ايز ّض ،ريرتل
 
ذه
 
م
 
ةنرتل
 
ن
 
ىع
 
وصل
 org/pubs
 
ديربل
 
ربع
 
ًبط
 
س
 
ةخن
 
ىع
 
وصل
 
،ةيزنا ةعوب
 
ل
 
م
 
دم
 
دع
 
ًضي
 
رفوتي
pubs@CarnegieEndowment.org :
لاتل
 
ول
 
ىلإ
 
نرتل
Carnegie Endowment for International PeaceMassachusetts Avenue, NW 1779 Washington, DC 200367600-483-202 :
 اه
1840-483-202 :
كاف
 www.CarnegieEndowment.org 
:
نلؤلا
 
وح
 
قر
 
ر
 
ةرد
 
و
 
نو
 
مو
 
طرد
 
ر
 

 
ةزر
 

 :
:
يووا
 
ر
 

 

 
ح
 :
و
 
ءرو
 

«
رآ
 
ةد
 
تؤ
 

 .
ر
 
ؤ
 

 
طو
 
ن
 

 
نو
 

 
هر
 
م
 
يذو
 
ووز
 -
ر
 
و
 
هرر
 

 
تر
 
يذ
 »
ر
 
م
.2008
م
 

 
طو
 
قر
 
ترد
 
ر
 
ردو
 
ّود
 
نوؤو
 
ّ
 
مو
 
ذأ
 
:
نوارب
 .
ج
 
نث
 
ب
 
رأ
 

 .
ود
 
م
 
ر
 
ؤ
 

 
م
 
ر
 
ث
 
اأ
 
وو
 
نطو
 
جرو
 

 »
ر
 
نط
 
ةد
 :
ووأ
 
ت
 
د
 
ط
 

«

 
ن
 
ر
 
تّ
 
لو
.)2003
رو
( 
ل
 

 
نور
 
نر
 
ن
 
دأو
 
ر
 
ؤ
 

 
زر
 
ث
 :
:
يوازح
 
ور
 

 

 
ر
 
ةر
 
تد
 

 
يوز
 
ثأ
 
ت
 
لو
 .

 
مو
 
ر
 

 
و
 
ر
 

 

 

 
ر
 
تر
 
رود
 
كذ
 

 

 
ر
 
م
.
ر
 
م
 
ن
 
قو
 
عوأ
 
س
 
وأ
 

 
كر
 

 
ر
 

 
لو
 
نّ
 
ر
 
ا
 
ل
 
ر
 
ؤ
 

 
ث
 
:
روبدس
 
مرك
 
ة
 

 
د
 
تد
 
و
 
ر
 
نوؤ
 

 
ن
 
زرأ
 
ن
 
وو
 .
ود
 
تز
 
و
 
روآ
 
زو
 
رو
 

 
طو
 
ذو
 
ر
 
نأ
 
نأ
 

 
ةو
 
ذإو
 
وز
 

 

 

 
لورو
 
ز
 
كرووو
 
تو
 
نطو
 
ف
 

 
ةد
 
ت
 

 
ترد
 

 .
رر
 
م
 

.
كور
 
وو
 
نور
 
در
 
نوؤ
 

 
تؤ
 
و
 

 .
تور
 

 
طو
 
قر
 
ر
 
زر
 
رد
 
:
ملس
 
وب
 
تؤ
 
ن
 
ر
 
يذ
 »

 
ترد
 

 
زر
«
ردأو
 
سّأ
 .
و
 
ر
 
ر
 »
سر
 
ؤ
»
ل
 
ا
 
رد
 
ل
 

 .
ن
 

 

 
ت
 
رد
 
ل
 

 
ةدر
 

 

 
و
 
و
 2002
م
 
ر
 
ر
 

 
رر
 

 
ر
 

 

 
و
 
نو
.2006
م
 
ن
 

 
ت
 
نو
 
ح
 
طو
ايوت
رّغتم
 
ةمديد
 
س
 
رل
 
ئاح
 
ةنري
 
ةقرل
 
ةحال
 
ةنابل
 
ةيول
 
ةحالئرس
-
ل
 
رصلول
 
اتن
 
ةضقةير
 
دج
 
فةئال
 
ر وتلديد
 
س
 
رل
 
ة امول
 
اتن
 
ريإدت
 
ايول
 
ر
 
ةرتسإ
 
رل
 
ف
 
د ئرسإ
 
فول
 
و ابل
 
ةيوس
 
ةطردل
 
ةلأم
 
اظح
14615212731374244474851525357
 
ةر غ
 
ط
 
طوأ
 
قر
 
غو
 
وط
 

 
شو
 
ةردإ
 
تطأ
 2001
م
 
ن
 
لوأ
 11
بأ
 

 
نر
 7

 
شو
 
سر
 
ن
 .
لو
 
د
 
ةو
 
قر
 

 
لد
 

 
لّ
 
دد
 
ا
 
اد
 
نو
 
نأ
 

 
ن
 
طو
 
قر
 
ب
 

 
ّر
 
قر
 
ءإ
 
نإ
« :2003

 
ر
 
ةرد
 
ووؤ
 
وأ
 
رآ
 
و
 
بط
 
و
 .»

 
طرد
 
ةرو
 

 
وو
 

 
تز
 
ةردإ
 
إ
 
ر
 

 
ود
 
ن
 
مأ
 
س
 
ً
 
كر
 
 

 
طرد
 
رو
 
ط
 

 
ةدإ
 
ر
 
و
 
ز
 
مز
 
ن
 
كذ
 
ن
 
ًد
 
نر
 
تدأ
 
ر
 

 
ةر
 
هذ
 
ت
 
دو
 .

 
ةد
 
د
 
تر
 
ود
 
مو
 
ف
 
ن
 

 
ر
 
بر
 
نإ
 
سر
 
زودو
 
ر
 
ر
 
ةرزو
 

 

 
د
 
ن
 
ر
 
قط
 
ٍفو
 
لو
 
إ
 
لرإ
 
د
 
نأ
 
إ
 
ترأ
 

 .2006
م
 
نو
 .
دد
 
طوأ
 
قر
 
ءإ
 

 

 
نو
 

 
ن
 

 
إ
 
و
 
ط
 
د
 

 

 
طرد
 
لود
 
ن
 

 
ف
 
ط
 
دد
 
طو
 
قر
 
ود
 
نأ
 
ضر
 
ن
 
فو
 
ةر
 
تو
 
ن
 
ز
 
و
 
ر
 
ظ
 

 

 
ةد
 
تو
 
ت
 
و
 
أ
 
ا
 .
طرد
 
ر
 
تر
 
مد
 
مد
 
ل
 
ن
 
ر
 
ر
 
ب
 
ةو
 
ر
 
مد
 
شو
 
ةردإ
 
د
 
م
 
قر
 
ثد
 

 

 
يزوو
 
ىو
 .
ط
 
د
 
و
 
ظ
 

 
ل
 

 
ن
 

 
ةد
 
ف
 2008
م
 

 
طو
 
قر
 
نأ
 

 
بر
 
و
 
ن
 
مر
 

 
لو
 
ذ
 
زر
 
د
 
ةو
 
تّ
 
قر
 

 
بر
 
نأو
 2001
م
 
ةرد
 
و
 

 

 
اط
 
ت
 
ر
 

 
نأ
 
د
 .
ةدو
 
ةو
 

 
ن
 
م
 
أ
 
دوو
 
ن
 
مر
 
و
 .
د
 
ن
 
رأ
 

 
ءو
 
ددز
 
د
 
و
 
س
 

 
ل
 
ر
 
مر
 
و
 2007
م
 

 

 
قر
 

 
ير
 
فأ
 160
دد
 
قو
 
رأ
 
تو
 
مو
 
فو
 
رر
 
مد
 

 
ث
 
د
 

 
قر
 
ن
 

 
و
 

 
ٍنّ
 
ن
 
ررو
 
رر
 
ر
 
ةرد
 
تّ
 
و
 .

 
ن
 

 

 

 
ل
 

 
ًودو
 
د
 .
د
 

 

 

 
طر
 
ر
 

 
ل
 
ُضر
 
َ
 
ضّو
 
مد
 
ن
 
ن
 
مد
 
مظ
 
طو
 
بأ
 

 
ر
 
ود
 
تؤ
 
ر
 
ىدأ
 
كذ
 

 
ةو
 
هذ
 
و
 .
هد
 
و
 

 

 
نرط
 
ذو
 
دز
 
قرو
 
نرإ
 
ن
 
ىو
 
نز
 
ر
 
إ
1

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hamdi liked this
Idriss S Alg liked this
jlayel liked this
Rani Ah.ibr liked this
Hassan A A Qaree liked this
hafezasad liked this
flamengoxx liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd