Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
turism09r12

turism09r12

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Marian
turism09r12
turism09r12

More info:

Published by: Marian on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

 
ROMÂNIA INSTITUTUL NA
Ţ
IONAL DE STATISTIC
Ă
 
Biroul de pres
ă
 
B-dul Libert
ăţ
ii nr.16, sector 5, Bucure
ş
tiTel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75
e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro
COMUNICAT DE PRES
Ă
 
Nr. 259 din 2 noiembrie 2012
Turism –luna septembrie
ş
i perioada 1.l-30.IX.2012
 
În luna septembrie 2012, comparativ cu luna corespunz 
ă
toare din anul precedent, atât sosirile cât 
ş
i înnopt 
ă
rile în structurile de primire turistic 
ă
cu func 
ţ 
iuni de cazare, au înregistrat o cre
ş
tere cu 5,5 %, respectiv cu 2,9%.Comparativ cu luna septembrie 2011, în luna septembrie 2012 s-au înregistrat cre
ş
teri la punctele de frontier 
ă
atât la sosirile vizitatorilor str 
ă
ini (+6,6 %) cât 
ş
i la plec 
ă
rile înstr 
ă
in
ă
tate ale vizitatorilor români (+7,2%).În perioada 1.l-30.IX.2012, comparativ cu perioada 1.l-30.IX.2011, atât sosirile, cât 
ş
înnopt 
ă
rile au înregistrat o cre
ş
tere cu 10,4%, respectiv cu 7,8 %.
 
Septembrie
2012 comparativ cu
septembrie
2011
Sosiri
*)
Înnopt
ă
ri
*)
 
Septembrie2011-mii -Septembrie2012- mii -Septembrie2012fa
ţă
deseptembrie2011-%-Septembrie2011
 
-mii -Septembrie2012- mii -Septembrie2012fa
ţă
deseptembrie2011-%-
Total 688,5 726,2 105,5 1798,5 1850,7 102,9
Turi
ş
ti români 518,2 552,2 106,6 1460,4 1510,7 103,4Turi
ş
ti str 
ă
ini 170,3 174,0 102,2 338,1 340,0 100,6
 
*)
 
 Înregistrate în structurile de primire turistic
ă
.
 
Sosirile
 înregistrate în structurile de primire turistic
ă
în luna septembrie 2012 au însumat 726,2 mii, încre
ş
tere cu 5,5% fa
ţă
de cele din luna septembrie 2011.Sosirile turi
ş
tilor români în structurile de primire turistic
ă
cu func
ţ
iuni de cazare au reprezentat în lunaseptembrie 2012 76,0% din num
ă
rul total de sosiri, în timp ce turi
ş
tii str 
ă
ini au reprezentat 24,0% dinnum
ă
rul total de sosiri, ponderi apropiate de cele din luna septembrie 2011.Sosirile în hoteluri de
ţ
in în luna septembrie 2012 o pondere de 76,2% din totalul sosirilor în structurile deprimire
 
turistic
ă
cu func
ţ
iuni de cazare, în cre
ş
tere cu 3,0 % fa
ţă
de luna septembrie 2011.
 Înnopt
ă
rile
 înregistrate în structurile de primire turistic
ă
în luna septembrie 2012 au însumat 1850,7 mii, încre
ş
tere cu 2,9% fa
ţă
de cele din luna septembrie 2011. Înnopt
ă
rile turi
ş
tilor români în structurile de primire turistic
ă
cu func
ţ
iuni de cazare au reprezentat în lunaseptembrie 2012 81,6% din num
ă
rul total de înnopt
ă
ri, în timp ce înnopt
ă
rile turi
ş
tilor str 
ă
ini aureprezentat 18,4 %.
Indicele de utilizare net
ă
 
a locurilor de cazare în luna septembrie 2012 a fost de 27,5% pe total structuride cazare turistic
ă
, în sc
ă
dere cu 0,6 puncte procentuale fa
ţă
de luna septembrie 2011.La hoteluri s-a înregistrat un indice de utilizare net
ă
a locurilor de cazare de 34,1%.
Pentru interpretarea corect
ă
a rezultatelor v
ă
rug
ă
m s
ă
consulta
ţ
i preciz
ă
rile metodologice de la pagina 3 din comunicatul de pres
ă
 
 
INSTITUTUL NA
Ţ
IONAL DE STATISTIC
 Ă
 COMUNICAT DE PRES
 Ă
NR. 259 / 2012
 2
Sosirile vizitatorilor str 
ă
ini în România,
 înregistrate la punctele de frontier 
ă
, au fost în luna septembrie2012 de 742,4 mii, în cre
ş
tere cu 6,6% fa
ţă
de luna septembrie 2011. Majoritatea vizitatorilor str 
ă
ini provinedin
ţă
ri situate în Europa (92,3%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 56,5% din totalul sosirilor vizitatorilor str 
ă
ini în România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat dinUngaria (32,2%), Bulgaria (20,0%), Germania (9,6%), Italia (7,2%)
ş
i Polonia ( 6,5%),
Plec
ă
rile vizitatorilor români în str 
ă
in
ă
tate,
înregistrate la punctele de frontier 
ă
, au fost în lunaseptembrie 2012 de 1089,1 mii, în cre
ş
tere cu 7,2%, comparativ cu luna septembrie 2011. Mijloacele detransport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plec
ă
rile în str 
ă
in
ă
tate,reprezentând 75,8% din num
ă
rul total de plec
ă
ri.
Perioada 1.l-30.IX.2012 
 
comparativ cu perioada 1.l-30.IX.2011
Sosiri
*)
Înnopt
ă
ri
*)
 
Perioada1.l-30.IX.
 
2011-mii -Perioada1.l-30.IX.
 
2012- mii -Perioada1.l-30.IX
 
2012fa
ţă
deperioada1.l-30.lX.
 
2011-%-Perioada1.l-30.IX.
 
2011-mii -Perioada1.l-30.IX
.
2012- mii -Perioada1.l-30.IX.
 
2012fa
ţă
deperioada1.l-30.IX.
 
2011-%-
Total5437,9 6004,2110,4 14109,6 15206,6107,8
Turi
ş
ti români 4260,6 4711,6 110,6 11712,0 12628,2 107,8Turi
ş
ti str 
ă
ini 1177,3 1292,6 109,8 2397,6 2578,4 107,5
 
*)
 
 Înregistrate în structurile de primire turistic
ă
 
Sosirile
 înregistrate în structurile de primire turistic
ă
în perioada 1.l-30.IX.2012 au însumat 6004,2 mii, încre
ş
tere cu 10,4% fa
ţă
de cele din perioada 1.l-30.IX.2011.Sosirile turi
ş
tilor români în structurile de primire turistic
ă
cu func
ţ
iuni de cazare au reprezentat în perioada1.l-30.IX.2012 78,5 % din num
ă
rul total de sosiri, în timp ce turi
ş
tii str 
ă
ini au reprezentat 21,5% dinnum
ă
rul total de sosiri, ponderi apropiate de cele din perioada 1.l-30.IX.2011.Sosirile în hoteluri de
ţ
in în perioada 1.l-30.IX.2012 o pondere de 75,3% din totalul sosirilor în structurile deprimire
 
turistic
ă
cu func
ţ
iuni de cazare, în cre
ş
tere cu 8,8% fa
ţă
de perioada 1.l-30.IX.2011.
 Înnopt
ă
rile
 înregistrate în structurile de primire turistic
ă
în perioada 1.l-30.IX.2012 au însumat15206,6 mii, în cre
ş
tere cu 7,8 % fa
ţă
de cele din perioada 1.l-30.IX.2011. Înnopt
ă
rile turi
ş
tilor români în structurile de primire turistic
ă
cu func
ţ
iuni de cazare au reprezentat înperioada 1.l-30.IX.2012 83,0 % din num
ă
rul total de înnopt
ă
ri, în timp ce înnopt
ă
rile turi
ş
tilor str 
ă
ini aureprezentat 17,0 %.
Indicele de utilizare net
ă
 
a locurilor de cazare în perioada 1.l-30.IX.2012 a fost de 26,7% pe total structuride cazare turistic
ă
, în sc
ă
dere cu 0,3 puncte procentuale fa
ţă
de perioada 1.l-30.IX.2011.La hoteluri s-a înregistrat un indice de utilizare net
ă
a locurilor de cazare de 32,9%.
Sosirile vizitatorilor str 
ă
ini în România,
 înregistrate la punctele de frontier 
ă
, au fost înperioada 1.l-30.IX.2012 de 6269,0 mii, în cre
ş
tere cu 5,8% fa
ţă
de perioada 1.l-30.IX.2011. Majoritateavizitatorilor str 
ă
ini provine din
ţă
ri situate în Europa (94,0%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat57,7% din totalul sosirilor vizitatorilor str 
ă
ini în România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multesosiri s-au înregistrat din Ungaria (32,3%), Bulgaria (19,7%), Germania (9,5%), Italia (7,2%)
ş
i Polonia(7,1%).
Plec
ă
rile vizitatorilor români în str 
ă
in
ă
tate,
înregistrate la punctele de frontier 
ă
, au fost în perioada1.l-30.IX.2012 de 8727,3 mii, în cre
ş
tere cu 1,7%, comparativ cu perioada 1.l-30.IX.2011. Mijloacele detransport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plec
ă
rile în str 
ă
in
ă
tate,reprezentând 75,7% din num
ă
rul total de plec
ă
ri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->