Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
turism11r12

turism11r12

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Marian
turism11r12
turism11r12

More info:

Published by: Marian on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
ROMÂNIA INSTITUTUL NA
Ţ
IONAL DE STATISTIC
Ă
 
Biroul de pres
ă
 
B-dul Libert
ăţ
ii nr.16, sector 5, Bucure
ş
tiTel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75
COMUNICAT DE PRES
Ă
 
Nr. 02 din 04 ianuarie 2013
Turism – luna noiembrie
ş
i perioada 1.l-30.Xl.2012
 
În luna noiembrie 2012, comparativ cu luna corespunz 
ă
toare din anul precedent, sosirile înstructurile de primire turistic 
ă
cu func 
ţ 
iuni de cazare, au înregistrat o cre
ş
tere cu 8,0%
ş
înnopt 
ă
rile o cre
ş
tere cu 2,2%.Comparativ cu luna noiembrie 2011, în luna noiembrie 2012 la punctele de frontier 
ă
s-aînregistrat o sc 
ă
dere
 
la sosirile vizitatorilor str 
ă
ini (-2,6%)
ş
i o cre
ş
tere la plec 
ă
rile înstr 
ă
in
ă
tate ale vizitatorilor români (5,8%).În perioada 1.l-30.Xl.2012, comparativ cu perioada corespunz 
ă
toare, atât sosirile, cât 
ş
înnopt 
ă
rile în structurile de primire turistic 
ă
cu func 
ţ 
iuni de cazare, au înregistrat cre
ş
tere cu 10,1% respectiv, cu 7,1 %.
Noiembrie 2012 comparativ cu noiembrie 2011
Sosiri
*)
Înnopt
ă
ri
*)
 
Noiembrie2011-mii -Noiembrie2012- mii -Noiembrie2012fa
ţă
denoiembrie2011-%-Noiembrie2011-mii -Noiembrie2012- mii -Noiembrie2012fa
ţă
denoiembrie2011-%-
Total 507,2 547,6 108,0 1286,4 1315,0 102,2
Turi
ş
ti români 396,2 429,2 108,3 1068,6 1081,8 101,2Turi
ş
ti str 
ă
ini 111,0 118,4 106,7 217,8 233,2 107,1
 
*)
 
 Înregistrate în structurile de primire turistic
ă
 
Sosirile
 înregistrate în structurile de primire turistic
ă
în luna noiembrie 2012 au însumat
547,6
mii, în cre
ş
terecu 8,0 % fa
ţă
de cele din luna noiembrie 2011.Sosirile turi
ş
tilor români în structurile de primire turistic
ă
cu func
ţ
iuni de cazare au reprezentat în lunanoiembrie 2012 78,4% din num
ă
rul total de sosiri, în timp ce turi
ş
tii str 
ă
ini au reprezentat 21,6% din num
ă
rultotal de sosiri, ponderi apropiate de cele din luna noiembrie 2011.Sosirile în hoteluri de
ţ
in în luna noiembrie 2012 o pondere de 78,2% din totalul sosirilor în structurile deprimire
 
turistic
ă
cu func
ţ
iuni de cazare. Fa
ţă
de luna noiembrie 2011, sosirile în hoteluri în luna noiembrie2012, sunt în cre
ş
tere cu 7,5 %.
 Înnopt
ă
rile
 înregistrate în structurile de primire turistic
ă
în luna noiembrie 2012 au însumat
1315,0
 
mii, încre
ş
tere cu 2,2 fa
ţă
de cele din luna noiembrie 2011. Înnopt
ă
rile turi
ş
tilor români în structurile de primire turistic
ă
cu func
ţ
iuni de cazare au reprezentat în lunanoiembrie
 
2012 82,3% din num
ă
rul total de înnopt
ă
ri, în timp ce înnopt
ă
rile turi
ş
tilor str 
ă
ini au reprezentat17,7%.
Indicele de utilizare net
ă
 
a locurilor de cazare în luna noiembrie 2012 a fost de 24,3% pe total structuri decazare turistic
ă
, în sc
ă
dere cu 1,9 puncte procentuale fa
ţă
de luna noiembrie 2011.Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna noiembrie 2012 s-au înregistrat la hoteluri(30,9%)
ş
i la hanuri (23,2%) .
Pentru interpretarea corect
ă
a rezultatelor v
ă
rug
ă
m s
ă
consulta
ţ
i preciz
ă
rile metodologice de la pagina 3 din comunicatul de pres
ă
 
 
INSTITUTUL NA
Ţ
IONAL DE STATISTIC
 Ă
 COMUNICAT DE PRES
 Ă
NR. 02 / 2013
 2
Sosirile vizitatorilor str 
ă
ini în România,
 înregistrate la punctele de frontier 
ă
, au fost în luna noiembrie 2012de 530,3 mii, în sc
ă
dere cu 2,6% fa
ţă
de luna noiembrie 2011. Majoritatea vizitatorilor str 
ă
ini provine din
ţă
ri situate în Europa (95,2%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 63,3% din totalul sosirilor vizitatorilor str 
ă
ini în România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat dinUngaria (35,9%), Bulgaria (22,9%),), Germania (8,0%), Italia (7,2%), Austria (4,8%)
ş
i Polonia (4,6%)Transportul rutier a înregistrat în luna noiembrie 2012, comparativ cu luna corespunz
ă
toare a anuluiprecedent, o cre
ş
tere (4,6%).
 
Plec
ă
rile vizitatorilor români în str 
ă
in
ă
tate,
înregistrate la punctele de frontier 
ă
, au fost în luna noiembrie2012 de 808,0 mii, în cre
ş
tere cu 5,8%, comparativ cu luna noiembrie 2011. Mijloacele de transport rutier aufost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plec
ă
rile în str 
ă
in
ă
tate, reprezentând 78,3 % dinnum
ă
rul total de plec
ă
ri.Comparativ cu luna noiembrie 2011, o cre
ş
tere în luna noiembrie 2012 s-a înregistrat la transportulrutier (12,8%).
Perioada 1.l-30.Xl. 2012 
 
comparativ cu perioada 1.l-30.Xl .
 
2011
 
Sosiri
*)
Înnopt
ă
ri
*)
 
Perioada1.l-30.Xl.2011-mii -Perioada1.l-30.Xl
.
2012- mii -Perioada1.l-30.Xl.2012fa
ţă
deperioada1.l-30.Xl.2011-%-Perioada1.l-30.Xl.2011-mii -Perioada1.l-30.Xl.2012- mii -Perioada1.l-30.Xl.2012fa
ţă
deperioada1.l-30.Xl.2011-%-
Total 6531,5 7194,3 110,1 16879,7 18086,1 107,1
Turi
ş
ti români 5103,6 5626,8 110,3 13989,6 14965,1 107,0Turi
ş
ti str 
ă
ini 1427,9 1567,5 109,8 2890,1 3121,0 108,0
 
*)
 
 Înregistrate în structurile de primire turistic
ă
;
 
Sosirile
 înregistrate în structurile de primire turistic
ă
în perioada 1.l-30.Xl.2012 au însumat
7194,3
 
mii, încre
ş
tere cu 10,1% fa
ţă
de cele din perioada 1.l-30.Xl.2011.Sosirile turi
ş
tilor români în structurile de primire turistic
ă
cu func
ţ
iuni de cazare au reprezentat înperioada 1.l-30.Xl.2012 78,2% din num
ă
rul total de sosiri, în timp ce turi
ş
tii str 
ă
ini au reprezentat 21,8% dinnum
ă
rul total de sosiri, ponderi apropiate de cele din perioada 1.l-30.Xl.2011.Sosirile în hoteluri de
ţ
in în perioada 1.l-30.Xl.2012 o pondere de 75,7% din totalul sosirilor în structurile deprimire
 
turistic
ă
cu func
ţ
iuni de cazare. Fa
ţă
de perioada 1.l-30.Xl.2011, sosirile în hoteluri în perioada1.l-30.Xl.2012, sunt în cre
ş
tere cu 8,5%.
 Înnopt
ă
rile
 înregistrate în structurile de primire turistic
ă
în perioada 1.l-30.XI.2012 au însumat
18086,1
mii, încre
ş
tere cu 7,1% fa
ţă
de cele din perioada 1.l-30.Xl.2011. Înnopt
ă
rile turi
ş
tilor români în structurile de primire turistic
ă
cu func
ţ
iuni de cazare au reprezentat înperioada 1.l-30.Xl.2012 82,7% din num
ă
rul total de înnopt
ă
ri, în timp ce înnopt
ă
rile turi
ş
tilor str 
ă
ini aureprezentat 17,3%.
Indicele de utilizare net
ă
 
a locurilor de cazare în perioada 1.l-30.Xl.2012 a fost de 26,5% pe total structuride cazare turistic
ă
, în sc
ă
dere cu 0,5 puncte procentuale fa
ţă
de perioada 1.l-30.Xl.2011.Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada 1.l-30.Xl.2012 s-au înregistrat la hoteluri( 32,9%).
Sosirile vizitatorilor str 
ă
ini în România,
 înregistrate la punctele de frontier 
ă
, au fost în perioada1.l-30.Xl.2012 de 7428,7 mii, în cre
ş
tere cu 5,1% fa
ţă
de perioada 1.l-30.Xl.2011. Majoritatea vizitatorilor str 
ă
ini provine din
ţă
ri situate în Europa ( 94,0%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 58,5% dintotalul sosirilor vizitatorilor str 
ă
ini în România. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din: Ungaria (32,8%), Bulgaria (19,9%), Germania (9,4%), Italia (7,3%). Transportul naval a înregistrat în perioada 1.l-30.Xl.2012, comparativ cu perioada 1.l-30.XI.2011, cea mai mare cre
ş
tere(19,1%).
Plec
ă
rile vizitatorilor români în str 
ă
in
ă
tate,
înregistrate la punctele de frontier 
ă
, au fost în perioada1.l-30.Xl.2012 de 10435,8 mii, în cre
ş
tere cu 2,3%, comparativ cu perioada 1.l-30.Xl.2011. Mijloacele detransport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plec
ă
rile în str 
ă
in
ă
tate,reprezentând 75,8% din num
ă
rul total de plec
ă
ri. Comparativ cu perioada 1.l-30.Xl.2011, o cre
ş
tere înperioada 1.l-30.Xl.2012 s-a înregistrat la transportul rutier ( 7,4 %).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->