Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sirius 064

Sirius 064

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by zelnid4
Sirius 064 SF, scifi, naucna fantastika, best ex yu scifi magazine
Sirius 064 SF, scifi, naucna fantastika, best ex yu scifi magazine

More info:

Published by: zelnid4 on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

 
 1
SIRIUS broj 64 – listopad 1981 –
Urednik:
Borivoj Jurković
 – Uuređivanju ovog broja sudjelovali su: Krsto Mažuranić, Damir Miku-ličić i Zoran Živković – Grafička oprema: Ivica Bartolić i Ljudevit Gaj –Crtež na naslovnoj stranici: Vjekoslav Ivezić– Lektor: Đuro Šnajder.
 
SADRŽAJ: str.
Joanna Russ:
NEOBIČNA PUTOVANJA AMELIE BERTRAND 4
Ted Reynolds – William F. Wu:
SVEMIRAC LJUBAVNIK 15
Ward Moore:
LOT 26
Bojan Meserko:
SEOSKA IDILA 54
Clark Dalton – Robert Artner:
RAT MAJMUNA 67
POŽUTJELA SFAmbrose Bierce:
MOXONOV GOSPODAR 80
Branko Piha
č
:
PERPETUUM MOBILE 91
Ray Bradbury:
POSLJEDNJA NOĆ SVIJETA 108
Ray Russell:
DARWINOVA IZREKA 113
Alen Harapin:
KAKTUS 116
Fritz Leiber:
MARIANA 120
Fritz Leiber:
ČOVJEK KOJI SESPRIJATELJIO S ELEKTRICITETOM 126
SIRIUS
 – biblioteka znanstvene fantastike, izlazi svakog petog u mjesecu Izdavač: RO Novinsko-izdavačka djelatnost SOUR-a »Vjesnik« n.sol.o. – OOUR Informativno-revijalna izdanja n.sub.o. 41000Zagreb, Avenija bratstva i jedinstva 4, Redakcija »Romani i stripovi«, 41000 Zagreb, Avenija bratstva i jedinstva 4 Predsjednik Izdavačkog savjeta Redakcije: prof. dr. Adolf Dragičević Stručni savjetredakcije: Klub prijatelja znanstvene fantastike i fantastike Sfera Zavoda za kulturu i obrazovanje, Zagreb,Ivanićgradska 42a – Glavni i odgovorni urednik: Borivoj Jurković – Adresa uredništva: »Sirius«, Redakcija»Romani i stripovi«, 41000 Zagreb, Avenija bratstva i jedinstva 4, telefon: (041) 515-555 i 519-555 – Cijenapojedinom primjerku 30 dinara. Pretplata: za jednu godinu 360 dinara (s popustom 10% 324 dinara), zašest mjeseci 180 dinara (s popustom 162 dinara). Samo unaprijed uplaćena pretplata osigurava popust od10 posto. Pretplata se uplaćuje općom uplatnicom u korist računa 30101-833-1216 SOUR-a »Vjesnik«,Interna banka, s oznakom: za »Sirius«. Tisak: RO Štamparska djelatnost »Vjesnik« n.sol.o. – OOURNovinska rotacija n.sub.o. i OOUR TM n.sub.o., 41000 Zagreb, Avenija bratstva i jedinstva 4. Ekonomskapropaganda: »Vjesnik« – OOUR Agencija za marketing, 41000 Zagreb, Trg bratstva i jedinstva 6.
 
 2
Rije
č
urednika
Od 
č 
itateljice iz Zeline primiosam kratko pismo: »Druže uredni-
č 
e! Ju
č 
er sam prvi put u životu pro-
č 
itala SIRIUS (br. 62). Zapanjilame smjelost koju ste pokazali ob- javljuju
ć
i pri
č 
u Branka Belana»Unum i Una« kojom autor omalo-važava cijeli ženski rod, prikazuju
ć
i žene kao bi
ć
a bez mozga kojimanije dopušteno da se bave»visokoumnim« poslovima muška-raca i ograni
č 
ava ih na kuhinju,blagovaonicu i prostoriju za od-mor, u kojoj poput stoke na sajmu
č 
ekaju da ih muškarac pažljivo pregleda i odabere. Naravno, tonije sve. Ona muškarcu služi kaoseksualni partner (
č 
itaj: objekt, zaseksualno iživljavanje). Nadam seda takve odvratnosti više ne
ć
eteobjavljivati.«
Eto, a ja mislio da je »Unum iUna« lirska pri
č 
a, pri
č 
a u kojoj su prikazane strahote totalitaristi
č 
kogdirigiranja ljudskim mozgovima —i muškim i ženskim podjednako — i pri
č 
a u kojoj se ljudska bi
ć
a imuška i ženska podjednako — ipak  predaju ljubavi, makar i po cijenu života... I što je naj
č 
udnije, i daljeiako mislim o toj pri
č 
i, poštuju
ć
i,draga
č 
itateljice, i Vaše mišljenje onjoj. Pogotovu pošto sam se uvjerioda ni Vi ni ja nismo usamljeni usvojim ocjenama te Belanove pri
č 
e.
 
Č 
itatelj iz Splita predlaže da seSIRIUS vrati tematskim brojevima,da mu pojedini brojevi budu posve-
ć
eni sf iz pojedinih zemalja; drugi
č 
itatelj, iz Para
ć
ina, pita me zar  postoji samo ameri
č 
ka sf i zar ne-ma dobre sf i u Japanu,
Č 
ehoslo-va
č 
koj, Poljskoj i naro
č 
ito u nes-vrstanim zemljama, te zašto SIRIUS ne bi objavljivao adrese klubova sf  fanova u razli
č 
itim zemljama kakobi se
č 
itatelji mogli povezati s isto-mišljenicima iz inozemstva.
Evo odgovora: O tematskim jebrojevima bilo ve
ć
mnogo raspravana ovim stranicama, no to ne is-klju
č 
uje i dalji razgovor o toj temi(kao ni mogu
ć
u promjenu dogovoraizme
đ 
u Vas, dragi
č 
itatelju, i mene,kad smo zaklju
č 
ili da više voliteraznolikost, »za svakog ponešto«,nego odre
đ 
enu temu koja Vam,možda, i nije po
ć
udi). Nadalje,dobre sf ima i izvan SAD, a najboljidokaz za to je baš SIRIUS, koji jeobjavio sijaset pri
č 
a iz zemalja —upravo onili koje ste nabrojali — a ponajviše baš iz nesvrstanih (dodu-še, uglavnom samo iz jedne nesvr-stane zemlje: Jugoslavije). I najzad,adrese klubova: u sva 64 dosad izašla SIRIUSA objavljena je adre-sa Kluba ljubitelja sf SFera iz Zag-reba — a u
č 
lanjenjem u taj klub (ilisamo korespondencijom s njim)svaki
č 
itatelj SIRIUSA može se in- formirati o adresama sli
č 
nih klubo-va u inozemstvu. (U listu ne bihmogao objavljivati adrese takvihklubova jer ina
č 
e ne bi ostalomjesta za pri
č 
e: u svijetu su desecitisu
ć
a takvih klubova — od kojih je, za
č 
udo, golema ve
ć
ina baš uSAD!).
»Kupujem SIRIUS broj 5, te sf knjige na srpskohrvatskom i rus-kom jeziku; u obzir dolazi i zam- jena za zna
č 
ke ili gramofonske plo-
č 
e. Popis s cijenama molim da pošaljete na adresu: Branko Ivi
ć
 , M. Hudi 13/3, 22000 Sremska Mit-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->