Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sirius 092

Sirius 092

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by zelnid4
Sirius 092 SF, scifi, naucna fantastika, best ex yu scifi magazine
Sirius 092 SF, scifi, naucna fantastika, best ex yu scifi magazine

More info:

Published by: zelnid4 on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
 - 1 -
● SAVJET REDAKCIJE: Jo
-
sip Adaković. dr. Vladimir 
 An
ić, Ljudevit Bauer,
Nenad
Brixy, dr. Adolf Dragičević
 
(predsjedavajući)
, inž. VesnaGazdag, Igor Golik, MarijaJurel
a, Borivoj Jurković, Želi
-
mir Koščević,
Nada Šoljan,Ismet Voljevica, Ana Župan-Bender.
● GLAVNI I ODGOVORNIUREDNIK: Borivoj Jurković.
 
SIRIUS – biblioteka znan-stvene fantastike, izlazi sva-kog petog u mjesecu – Iz-
davač: RO Novinsko
-izda-
vačka djelatnost SOUR
-a»Vjesnik« n.sol.o. – OOURInformativno-revijalna izdanjan.sub.o. Redakcija »Romani istripovi«, 41000 Zagreb, Av-enija bratstva i jedinstva 4 –
Stručni savjet »
Siriusa«: Klubprijatelja znanstvene fantasti-ke i fantastike Sfera Zavodaza kulturu i obrazovanje, Za-
greb, Ivanićgradska 42a
 – Adresa uredništva: »Sirius«,Redakcija »Romani i stripo-vi«, 41000 Zagreb, Avenijabratstva i jedinstva 4, telefon:(041) 515-555 i 519-555 –Tisak: RO Štamparska djelat-nost »Vjesnik« n.sol.o. –OOUR-i Novinska rotacijan.sub.o. i TM n.sub. o., 410-00 Zagreb, Avenija bratstva i jedinstva 4. Cijena pojedi-nom primjerku 50 dinara.Pretplata: za jednu godinu600 dinara (s popustom 10%540 dinara), za šest mjeseci300 dinara (s popustom 270dinara). Samo unaprijed pla-
ćena pretplata osigurava po
-pust od 10 posto. Pretplata
se uplaćuje općom uplatni
-
com u korist računa 30101
-833-1216 SOUR-a »Vjes-nik«, Interna banka, soznakom: za »Sirius«.
● UREDNIK: Borivoj Jur 
-
ković.
 – Recenzent Darije
 Đokić
.
Grafička oprema:
Ivica
Bartolić
i Ljudevit Gaj –Crtež na naslovnoj stranici:Krešimir Škozret – Lektor:
 Đuro Šnajder.
SIRIUS broj 92,
 
Veljača
1984.SADRŽAJ: str.
Bob Shaw:
SVIJET PO IZBORU 316. MINI YU-SIRIUS 14
(ANADOLLI: Propali izum; BAJS:Nove tehnologije; BOŠNJAK,
STANKOVIĆ, PEŠIĆ: Ljubav na
vasionskom brodu; GERNHARD:Jim koji
nije imao sreće; HOLBIK:
Kako da shvati gospodara?;
JOVANOVIĆ:
Raj; KUHAR: Osva-
 jači; MARTINIĆ:
Loš plan;
MIŠČE
-
VIĆ: Bajka o princezi Miete; PEPIĆ:
 
Jabuka; POPOVIĆ: Zašto su Zem
-ljani dobrovoljno prihvatili invazijuiz svemira;
STIPANOVIĆ: Osvajači
svijeta; ŠERBEC: The End Blues;ŠEŠLIJA: Hazard Sedmi; ŠVRAKA:
Pogrešan dojam; TEZEUS: Dođi u
 jato Plejada, princezo; TODOROV-SKI: Sanda)
Frank Herbert:
MORA 31
Marek Baraniecki:
KASANDRINA GLAVA 78
Saša Francisti:
STVARNO BLESAVO 89
Ljubiša Jovanović
:
LEP DAN U VISOKOM GRADU 112
 
 - 2 -
Riječ urednika
 
Eto. prije nego što ste kupili ovajSIRIUS vidjeli ste sliku na omotnojstranici koju sam, »tako tajanstvenoi misteriozno«, kako ste napisali usvome pismu, epepeizirao u svojoj
 prošloj »riječ
i«. Sad mi ne preos-tale drugo nego da Vas upitam,
dragi čitatelju: kako Vam se sviđa
ta omotna stranica, kako Vam se
sviđa rad našeg novog suradnika,
slikara Krešimira Skozreta?
 Ne mogu ja ni da tipnem slovo na
 pisaćem stroju a da ne pogriješim:
 pun elana najavio sam u SIRIUSU90 razgovore o Vašim prijedlozimaza poboljšanje SIRIUSA, a Vi urebra (moja): »Prijedloge. doduše,
vjerno, iako skraćeno, reproduci
-rate, no gdje je tu Vaše mišljenje,dragi glavni uredni
če
? To Vam je
najlakše, čini se: navodnici zatvore
-
ni, točka
i — novi prijedlog drago-
ga i miloga SIRIUSOVOGA čitate
-lja — ali opet bez odgovora, bezmišljenja, bez komentara, bez
 beeee koje je uobičajeno i u
svakom kozjem stadu!«
Evo i moga komentara: beeee je
uobičajeno u ovčjem stadu, a
meeee u kozjem; blejanje i meke-tanje treba razlikovati i u sf-u.mislim... Šalu na stranu: imate pra-
vo, dragi čitatelju! Pretprošla»riječ« doista je nalikovala na rub
-
rike »mi i čitatelji« i slične u dnev
-nim, tjednim i ostalim listovima:
ubogi čitatelji ne samo što kupujudotični list, nego imaju pravo samo
da pitaju i predlažu, ali ne i dadobivaju odgovore na svoja pisma.Dakle:
Pišete: »U posljednja tri broja(88—90) SIRIUS je zaista kvali-tetan: jed
ina loša priča
 je (po momemišljenju) »Do Marsa!«, ona mi jenalik na nekakav svemirski vesternu kojemu kauboj-usamljeniik sre-
đuje zločeste Indijance (svemirce!).
 
spašava od propasti ranč (Zemlj
u!).a za nagradu
dobiva rančerovu kćer 
za ženu. Toliko glupa i stereotipna
 priča da ne može biti gore, a Vi
zamjerate našim piscima sf-a kadsu stereotipni!« — Ja: Vestern priz-
najem, no što ćemo sa čitateljima
koji vape za space-operom,
sa čita
-
teljima koji čeznu za domišljatošćuu osnovnoj ideji priče? Mene je
, na
 primjer, dok sam čitao tu priču,
 ponijela naoko jednostavna ideja o»tunelu« do Marsa, a, moram priz-nati, i unutarnja napetost koju je
autor stvorio pričajući tu priču, takoda me uopće nije zasmetala sličnosts vesternom, čak i špagetijem
. akoh
očete
.
● Pišete: »Povod mojoj prvoj priči
koju sam napisao
 bila je priča Do
Marsa! Volim sf, a u 88. SIRIUSUnajviše mi se svidjela Prva pojava prave crne kutije. I još: Zar se Štato beše reklamni? nije moglo napi-sati i bez religijskih tendencija? ABradburyj
eva priča u tome brojunikako mi se ne sviđa...«
 — Ja: OMarsu rekoh svoje (i Vaše), a oBradburyju: znate li onaj vic o tipukoji ne gleda filmove u kojima je
»sve psi'ćki,
a nema ševe i šore«?
Drugim riječima: ta je priča pravi
melem na dušu svakoga
č
itateljakojega zanima što se zbiva u psihiastronauta, a ne samo u limenoj ci-gari kojom on jezdi kroz svemir ...
● Pišete: »Vi ste, druže urednič
e, jedan od glavnih krivaca što sam sezarazio virusom zvanim sf, i jaVam, kao aktivnom kliconoši, že-lim što uspješnije širenje epidemije.
Među mnoštvom žrtava te neiz
-
lječive bolesti naći će se
, vjerujem,i velik broj besmrtnika. Harajte,Borivoju, harajte!... I konkretno: pooštrite kriterij prema uvoznim
 pripovijetkama, naročito prema
onima 's pedigreom'. I za njihmoraju vrijediti ista stroga pravilakoja vrijede i
za početničke radovedomaće
g porijekla, zar ne?« — Ja: Ne! A za obrazloženje toga »ne«nema više mjesta, zato:do SIRIUSA 93 — Vaš
BORIVOJ JURKOVIĆ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->