Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dożynki w parafii pw. św. Michała w Siedlcach 1973-2008

Dożynki w parafii pw. św. Michała w Siedlcach 1973-2008

Ratings: (0)|Views: 6,382 |Likes:
Published by sacricco
Dożynki w parafii pw. św. Michała w Siedlcach 1973-2008
Opracował Ks. Ryszard Dąbowski
Dożynki w parafii pw. św. Michała w Siedlcach 1973-2008
Opracował Ks. Ryszard Dąbowski

More info:

Published by: sacricco on Mar 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Dożynki – święto dziękczynienia za zebrane plonyw dokumentach Archiwum Parafii Rzymsko Katolickiejp.w. św. Michała Archanioła w Siedlcachw latach 1973 – 2008
Opracował ks. Ryszard DąbrowskiŚwięto Plonów jest miejscem i okazją do zintegrowania społeczności lokalneji budowania jej tożsamości poprzez kultywowanie i rozwój tradycji ludowej połączonej zelementami religii. Stąd centralne miejsce zajmuje Eucharystia sprawowana jakodziękczynienie za zebrane polny. Święto Plonów jest również okazją do zauważenia roli, jaką spełnia w życiu narodowym producent żywności i zwrócenia uwagi na bieżące problemyrolnictwa. Ale nade wszystko jest wyrazem radości wyrażonej w zabawach ludowych,festynach dożynkowych.
I. Przygotowanie dożynek 
Przygotowanie dożynek jest procesem długotrwałym, wymaga zaangażowania wieluludzi oraz przeprowadzenia wielu spotkań organizacyjnych. Na przestrzeni lat ukształtowałsię sposób organizacji i przeprowadzania dożynek, odrębny w pierwszej fazie dla Czerńca a później zbieżny z pozostałymi miejscowościami, oraz struktura obrzędowa Święta Plonów.
Organizacja dożynek w Czerńcu - Spotkania grup parafialnych i Rad Sołeckich
 Na posiedzenie w dniu 01.09.1998 roku zostały omówione sprawy związane zorganizacją dożynek, które odbędą się dnia 13.09.1998 roku o godz. 12:30 w kościele wCzeńcu. Ustalono plan uroczystości: procesja od bramy kościoła z wieńcem. Poświęceniewieńca. Liturgia Słowa: Czytanie I – Marek Kowalik, Czytanie II, Stanisława Fluder,modlitwa powszechna: Tomasz Wegiel, Stanisłąwa Fluder, Aniela Jężąk, Jan Korman.Ofiarowanie chleba – delegacja trzyosobowa. Po Mszy św. korowód do świetlicy. Zabawa dladzieci w świetlicy w godz. 16-17:00, Inscenizacja słowno – muzyczna 17:00-17:30. Zabawadla dorosłych od 17:30 – 22:00 z własnym wiktem
1
.”W następnym roku „Rolnicy postanowili wykonać wieniec dożynkowy „mały” z powodu dramatycznej sytuacji w rolnictwie polskim. Gmina nie urządza oficjalnych dożynek,ale przeznaczyła 400 złotych do dyspozycji mieszkańców wsi na dożynki – decyzję w tej
1
PC-4-1; 01.09.1998 – nadzwyczajne spotkanie w sprawie organizacji dożynek 
1
 
sprawie podjęła Rada Sołecka. Omówiono wstępnie moment ofiarowania darów i poświęcenia wieńca dożynkowego. Lturgię słowa: Czytanie I Aniela Jężak, czytanie II – Stanisława Fluder. Modlitwa wiernych: ..... Msza św. odbędzie się 12.09.1999 r ogodz.12:30
2
.” W roku 2001 ustalono, że czytania wezmą Stanisława Fluder i Artur Węgiel,modlitwę wiernych pan Sołtys Zdzisław Chudy, dzieci wyrecytują wiersze na początkuEucharystii. Msza św. dożynkowa o godz. 12:30
3
”.W roku 2003 na posiedzeniu KRK w Czerńcu omówiono część kościelną uroczystościdożynkowych – czytania Stanisława Fluder, Marek Kowalik, modlitwa wiernych – młodzirolnicy, część świetlicową – zabawa od 17:00 i zwrócenia uwagi na uwrażliwienie dzieci nazachowanie porządku na placu zabaw
4
.Od roku 2003 sprawa organizacji dożynek ma miejsce w świetlicy wiejskiej zudziałem wszystkich organizacji działających w Czerńcu
5
.Dnia 15.08.2003 odbyło się spotkanie
w świetlicy wiejskiej w Czerńcu
wszystkichgrup działających na terenie Czerńca i ustalenie planu i porządku przeprowadzonejuroczystości wraz z wyznaczeniem odpowiedzialnych. Spotkali się więc przedstawicieleKomitetu Remontu Kościoła w Czerńcu, Ksiądz, Radny, Rada Sołecka w Czerńcu, Sołtys,Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, gdzie został wypracowany zostałopracowany plan, harmonogram i odpowiedzialni za przebieg festynu dożynkowego wCzerńcu na dzień 13 września 2003
6
 Podajemy przykładowy przydział czynnościna uroczystość dożynkową w Czerńcu, która miała miejsce dnia 13 września 2003.
Lp. Nazwa zabawy,gry, itpGodz.odpowiedzialnyUwagi Nazwa zabawy,gry, itpGodz.odpowiedzialnyUwagiI.Mecz piłki nożnejna boisku dlamłodzieży istarszych14:00 – 15:30 II.Msza Święta16:00 – 17:00Ks. RyszardDąbrowski III.Zabawa dlamałych dzieci17:3018:30IV.Gry dlastarszych dzieci17:30 – 18:30 
2
PC-6-1, 04.09.1999 – nadzwyczajne spotkanie w sprawie organizacji dożynek; KP-T II, s. 183,
3
PC-17; 02.09.2001 - 17 spotkanie - Omówienie położenia gładzi rynkowej w kościele, przygotowanieuroczystości dożynkowej - 7 osób
4
PC-20-1, 08.09.2002 – nadzwyczajne spotkanie w sprawie dożynek 
5
PC-25; 27.07.2003 - 25 spotkanie - Omówienie prac porządkowych po tynkowaniu i malowaniu kościoła, przygotowanie festynu dożynkowego z okazji pięciolecia remontu kościoła w Czerńcu. Festyn zaplanowano na21.09.2003 roku - 9 osób
6
PC-26; 15.08.2003 - 26 spotkanie - W świetlicy wiejskiej w Czerńcu - Komitetu Remontu Kościoła, KołaGospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, Radnego, przedstawicieli OSP w sprawie Festynu Dożynkowego.- 10osób
2
 
1MalowankiKs. RyszardDąbrowski1Turniej w pingpongaJacek WarychStółdostarczyćna boisko2Ukdanie puzzliKs. RyszardDąbrowski2Rzuty do kosza Jacek Warych3Rozstrzygnięciekonkursu „Mójulubiony widok Czerńca” Ks. RyszardDąbrowski3Slalom zwykorzystaniem sprzętu na placu zabawJacek Warych4Bieg z jajkiemKs. RyszardDąbrowski 5 Nalewanie wodydo szklanki Ks. RyszardDąbrowski 6Jedzenie kisieluKs. RyszardDąbrowski Pleybeck V.Zabawa dladorosłych18:30 – 19:30 1Przeciąganie liny2Gra w dwa ogniemiedzy KołemGospodyńWiejskich a OSPw Czerńcu 3Rzut beretem4Rzut kaloszem5Przcinanie bala6 Noszenie kobietna rękach VI.Zabawa taneczna19:30
Odpowiedzialnymi za poszczególne obszary byli:- Prowadzący: Czesław Barczak - Kramy z upominkami (losy)Lidia Chudy- Poczęstunek ciastem Koło Gospodyń Wiejskich w Czerńcu- Przywóz stołów i ław, nagłośnienie, zespół: Czesław Barczak ( Władysław Sokołowski)- Ks. Ryszard Dąbrowski był odpowiedzialny za ceremonię kościelną Dożynek wodremontowanej świątyni, za część zajęć z dziećmi zgodnie z ustalonym porządkiem oraz zadokumentowanie przebiegu w Kronice Parafialnej.Uroczystości dożynkowe, które miały miejsce w dniu 25.08.2007 roku przygotowałyliczne grupy działające na terenie wisi Czerńca. Inicjatywa wyszła od władz Sołectwa (sołtysaZdzisława Chudego i członków Rady Sołeckiej) wspieranych przez Koło GospodyńWiejskich, grupy młodzieży i dzieci. Na dwóch spotkaniach Rady Sołeckiej z zaproszonymi3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->