Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
41Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rudolf Steiner-Entitatile Spirituale in Corpurile Ceresti

Rudolf Steiner-Entitatile Spirituale in Corpurile Ceresti

Ratings:
(0)
|Views: 366|Likes:
Published by christinneo

More info:

Published by: christinneo on Mar 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 Rudolf Steiner 
ENTITĂŢILE SPIRITUALE ÎNCORPURILE CEREŞTIŞI ÎN REGNURILE NATURALE
GA 136
Ciclu de zece conferinţe ţinut la Helsingfors (Helsinki)în perioasa 3-14 aprilie 1912şi o conferinţă publică ţinută la Helsingfors la 12 aprilie 1912Traducere din limba germană:VICTOR OPRESCURevizia textului: biolog dr. PETRE PAPACOSTEATitlul original : DIE GEISTIGEN WESENHEITEN IN DENHIMMELSKÖRPERN UND NATURREICHEN Nr.curent în bibliografia generală GA 136Traducerea din limba germană s-a făcut după ediţia din 1984Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweizşi apare sub egida Societăţii Antroposofice din România©2001 Toate drepturile pentru traducerea în limba română suntrezervateEditurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
TREPTELE ADEVĂRULUI
Antroposofia este un curent spiritual modern, fundamentat de austriacul Rudolf Steiner (1861-1925), personalitate complexă, dotată cu capacitatea de a dezvolta în mod consecventşi interactiv atât mistica înaltă bazată pe experienţe interioare care l-au condus la cercetăriaprofundate în lumea spirituală, cât şi gândirea riguros ştiinţifică despre spirit, prin opoziţiecu tendinţele materialismului dominant în secolul al XIX-lea şi prima parte a secolului alXX-lea. Materialismul urmărea eliminarea nivelului divin-spiritual din cunoaştere princontestarea existenţei acestuia în Univers, ceea ce l-a îndreptăţit pe R. Steiner să afirme:„Tragedia materialismului constă în faptul că nu poate înţelege ce este materia".Pentru a sintetiza conţinutul de idei al antroposofiei sau ştiinţei despre spirit vom porni de laun principiu de bază formulat chiar de Rudolf Steiner: „Oricărei realităţi materiale dinUnivers îi corespunde ceva spiritual şi orice realitate spirituală din Univers primeşte la un1
 
moment dat expresie în lumea materială". Întreaga evoluţie, mai întâi biologică şi apoi social-istorică, a umanităţii este o ilustrare vie a acestui principiu. Cunoaşterea directă a resorturilor spirituale ale umanităţii, ca şi cunoaşterea exterioară a materiei, se obţine numai prin eforturisusţinute de perfecţionare a structurilor noastre sufleteşti şi spirituale, pentru a deveni apţi şidemni de dezvoltarea conştientă şi responsabilă a relaţiei omului cu lumea spirituală în toată puritatea indispensabilă acestui scop. Unul din principalele scopuri ale antroposofiei constăîn deschiderea căilor cunoaşterii de sine, fapt necesar pentru evoluţia viitoare a omenirii. Atâtcunoaşterea de sine cât şi înţelegerea coerentă a lumii interioare şi a ambianţei telurice şicosmice se pot dobândi prin studiul scrierilor antroposofice, întrucât logica riguroasă aexpunerilor oferă gândirii posibilitatea aprecierii valorii acestora, chiar şi în lipsa accesului personal direct la lumile spirituale. Omul apare astfel ca o fiinţă dublă, cu problematicăcosmică şi problematică terestră, având sarcina realizării sintezei superioare a acestora.În consecinţă, antroposofia este ştiinţa despre spirit care ne dă posibilitatea înţelegerii
raţiunii de a fi
a structurilor şi evenimentelor aparţinând lumii sensibile, precum şi aînlănţuirii acestora în timp şi spaţiu. Ea nu este o fundamentare teoretică pusă la îndemânaunei „secte religioase", cum încearcă să denigreze unele scrieri mişcarea antroposofică, cireprezintă calea spirituală de valorificare concretă a forţelor de iubire aduse de Hristos pePământ, atât de necesară într-o perioadă în care dezbinarea între oameni se manifestă în toaterelaţiile individuale şi de grup. Există, în prezent, antroposofi aparţinând celor mai diferiteconfesiuni religioase care consideră că au găsit, în sfârşit, în antroposofia lui R. Steiner unlimbaj comun capabil să creeze baza pentru o nouă deschidere spirituală către lume, prinînţelegerea corectă a momentului-cheie pentru întreaga evoluţie cosmică pe care l-areprezentat Evenimentul de pe Golgota de acum 2000 de ani.Antroposofia nu este teorie, ci cunoaştere vie, ceea ce se reflectă în faptul că a pus toate premisele şi a elaborat soluţii valoroase în diferitele domenii aplicative marcate deconsecinţele tuturor situaţiilor de criză caracteristice lumii actuale pe care Rudolf Steiner le-a prevăzut cu 8-9 decenii în urmă. Astfel, pe baza cunoaşterii aprofundate a omului(antropologia antroposofică), Rudolf Steiner, colaboratorii şi urmaşii săi au elaborat principiile şi metodele terapeutice ale medicinii antroposofice, ale agriculturii biodinamice,ale sistemului pedagogic Waldorf, ale tripartiţiei sociale, au dat naştere unui impuls originalîn arhitectură etc. Putem conchide că antroposofia este totodată o cale de cunoaştereobiectivă, o cale de autocunoaştere şi o cale de viaţă. Ea este prelungirea în Eul omului actuala activităţii lui Hristos, a Logosului care a acţionat de la începutul existenţei Universului.Mişcarea antroposofică, care s-a separat din mişcarea teosofică, s-a dezvoltat independent, şinumai în mod eronat sau abuziv este asociată cu alte curente şi organizaţii actuale. Eadeschide perspective luminoase educaţiei pentru libertate, iubirii dintre oameni şi colaborăriicu natura, iar spiritualitatea românească, constitutiv creştină şi cu o largă deschidere spreînţelegerea integrării omului în Cosmos, este o matrice gata pregătită pentru receptarea şidezvoltarea acestor imperative ale mileniului III. biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
 ÎN LEGĂTURĂ CU PUBLICAREA CONFERINŢELOR LUI RUDOLF STEINER
Baza ştiinţei spiritului orientată antroposofic o constituie lucrările scrise şi publicate deRudolf Steiner (1861-1925). Pe lângă aceasta, el a ţinut, între 1900-1924, numeroaseconferinţe şi cursuri, atât în faţa unui public larg, cât şi pentru membrii Societăţii teosofice,mai târziu ai Societăţii antroposofice. Vorbind în mod liber, el însuşi a dorit iniţial ca acesteconferinţe să nu fie consemnate în scris, deoarece ele erau concepute drept „comunicăriorale, nedestinate tiparului". După ce însă s-au finalizat şi răspândit tot mai numeroase2
 
variante incomplete şi eronate după stenogramele şi notiţele auditorilor, s-a văzut nevoit săreglementeze problema acestora. Şi a încredinţat Mariei Steiner von Sivers această misiune.Ei i-a revenit sarcina de a-i desemna pe cei care au dreptul să stenografieze conferinţele, de aasigura administrarea stenogramelor şi revizuirea textelor pentru tipar. Din cauză că, fiindextrem de ocupat, Rudolf Steiner nu a putut corecta el însuşi textele, decât în cazuri foarterare, în privinţa tuturor conferinţelor publicate trebuie să se ţină seama de această rezervă asa: „Va trebui să se aibă în vedere faptul că în stenogramele nerevizuite de mine se găsescgreşeli".În legătură cu raportul dintre conferinţele pentru membri, care, la început, erau accesibilenumai sub formă de manuscrise tipărite pentru uz intern, şi cărţile sale, destinate publiculuilarg, Rudolf Steiner îşi exprimă punctul de vedere în lucrarea autobiografică
 Mein Lebensgang 
(
Viaţa mea
), capitolul 35. Cele spuse acolo sunt valabile, în egală măsură, înceea ce priveşte cursurile ţinute, care se adresau unui cerc restrâns de participanţi,familiarizat cu bazele ştiintei spiritului.După moartea Mariei Steiner (1867-1948) s-a trecut, conform indicaţiilor sale, la tipărireaunei ediţii a operelor complete ale lui Rudolf Steiner (Rudolf Steiner - Gesamtausgabe, GA).Volumul de faţă constituie o parte a acestei ediţii.
CUVÂNT INTRODUCTIVRĂSPUNS LA URĂRILE DE BUN VENIT ADRESATE AUDITORIULUI
Helsingfors*, 3 aprilie 1912
Iubiţii mei prieteni, atâtea cuvinte calde de bun venit mi-au fost adresate din parteadumneavoastră, încât, în primul rând, doresc să exprim o urare pornită din adâncul inimii, aşacum ne facem unii altora, pretutindeni în lume, cei ce mergem pe calea căutărilor spirituale.Venind aici, în mijlocul dumneavoastră, însoţit de câţiva prieteni germani foarte apropiaţi, înaceastă minunată ţară care ne evocă amintiri şi ne vorbeşte de vechi legende, aş dori dintruînceput, încercând să leg ceea ce este universal de ceea ce este particular, să arăt că, într-omare parte din acele ţinuturi ale Europei Centrale unde a acţiona pe tărâmul ştiinţei spirituluieste sarcina şi datoria mea, exista obiceiul ca, întâlnind un om cu totul străin, să-lîntâmpinăm cu dragoste şi cu urările atât de des folosite „
Grüss Gott 
" sau „
Gott zumGruss
"**. Este o formulă de salut pur germană, utilizată curent în unele ţinuturi din EuropaCentrală. La această urare mă gândesc acum, când mă refer la formula de salut cea maiscumpă mie, salut pe care doresc să vi-l adresez şi pe care îl consider atât de potrivitdeoarece noi toţi, prin ţinuta noastră morală, prin felul nostru de a gândi, prin stăruinţanoastră într-un anume mod de cunoaştere, răspândit în lume, ne considerăm căutători întruDomnul. Şi, întrucât ne numim aşa, tot ceea ce ne defineşte se află în salutul nostru, caremerge de la suflet la suflet la aceşti căutători ai divinului, chiar prin denumirea pe care ne permitem să ne-o acordăm. Numindu-ne căutători întru Domnul, noi apelăm la ceea ce estemai profund, la tot ce este mai intim în fiecare om. Ne adresăm astfel părtii celei mai intime,celei mai profunde a fiecărui om; în acelasi timp, dacă ne numim aşa, o facem din forulnostru cel mai intim, cel mai profund. În felul acesta, ceea ce exprimăm, numindu-necăutători întru Domnul, se leagă de partea dumnezeească din noi. A face ca oamenii să seadune, din ce în ce mai mult, în baza a ceea ce exprimă acest nume, este ţelul nostru cel maiscump, dorinţa noastră cea mai puternică. Şi dacă, poate din cauza limbii, ne înţelegem maigreu, ca unii ce suntem căutători întru Domnul - dacă ne străduim cu adevărat să fim aşa,dacă lăsăm să vorbească în noi partea cea mai intimă a fiinţei noastre - vom ajunge săcomunicăm cu oamenii din întreaga lume. De aceea, atunci când ne întâlnim noi, căutătorii3

Activity (41)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
baralandabad liked this
BLUE_ANGEL_EMI liked this
=== liked this
raza de soare liked this
raza de soare liked this
seyki657735 liked this
sssneelesh liked this
sssneelesh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->