Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SHnr2241.pdf

SHnr2241.pdf

Ratings: (0)|Views: 1,987|Likes:
Published by Eugen Mihai
SHnr2241
SHnr2241

More info:

Published by: Eugen Mihai on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

 
CMYK
 Anul X
z
Nr. 2241 Miercuri, 10 aprilie 2013, 12 pagini
EDIT EDIT  A  A  T DE TMT MEDIA INTERN T DE TMT MEDIA INTERN A  A  TION TION AL  AL 
DIREDIRECT CT OR GENERAL: V OR GENERAL: V  ALENTIN POPESCU ALENTIN POPESCU WWW  WWW .SER.SER VUSPRESS.R VUSPRESS.ROO
Preţ: 80 bani
conţine şi informaţii din Valea Jiului  
 
Sursa: meteo.ro 
METEO
Minim 6
0
CMaxim 12
0
C
Deva
Minim 6
0
CMaxim 12
0
C
Hunedoara
Minim 5
0
CMaxim 12
0
C
Brad
Minim 6
0
CMaxim 12
0
C
Petroşani
CURS VALUTAR
EURO
4,4099 RON
USD
3,3817 RON
5,1814 RON
FRANCULELVEŢIAN
3,6160 RON
       S     u     r     s     a     :       b     n     r  .     r     o
LIRASTERLINĂ
EECHIPCHIPA DIN RIBIŢAA DIN RIBIŢAS-S-A ÎNDEPA ÎNDEPĂRĂR T TAA T TDE PLDE PLUTUTONUL LIGII A VONUL LIGII A V--AA
Pagina
1212
Pagina
33
Pagina
22
RERECURSUL ÎN DOSCURSUL ÎN DOSARARULUL„MAFIEI HALA„MAFIEI HALA TEL TELOR ALBE“OR ALBE“SE JUDESE JUDECĂ MÂINECĂ MÂINELA ALBA IULIALA ALBA IULIACĂPRIOCĂPRIOARĂ UCISĂARĂ UCISĂDE BRADE BRACCONIERIONIERILA BĂNIŢALA BĂNIŢA
„Carmen” îşi plângeiubirea pierdută pe scena  Teatruluide Artă din Deva 
Pagina
77
„M
ascaţii” au descins înpatru locaţii din judeţulHunedoara, dar şi în al-tele din Dolj, la locuinţele unor per-soane bănuite că ar fi făcut parte dintr-ogrupare transfrontalieră, ce se ocupa cuinfracţiuni cu carduri bancare atât înRomânia, cât şi în state ale UniuniiEuropene (UE). La capătul percheziţi-ilor, nouă suspecţi, cu vârste cuprinseîntre 20 şi 55 de ani, au fost reţinuţi,printre care şi un hunedorean. Deasemenea, pentru alte trei persoane s-a dispus măsura obligării de a nupărăsi localitatea pentru o perioadă de30 de zile. Conform poliţiei, din anul2012, membrii grupului infracţionalorganizat au confecţionat, distribuit şimontat aparatură de tip skimming pebancomate din state ale UE.
Pagina
22
Percheziþii în judeþ, într-un caz de falsificarede carduri bancare. Un hunedorean a fost reþinut
Termocentrala Mintia areliber pe piaţa de energie.Sindicatele contestădecizia guvernului
 Pag ina
 3 3
 
2
Servus Hunedoara
La cumpărături fără bani. O tânără a furat mâncare de peste 200 de lei dintr-un supermarket din Deva 
O tânără de 22 de ani este acum cercetată penal după ce a încercat să fure, dintr-un supermarket din Deva, produse alimentare a căror valoare depăşeşte suma de 200 de lei. Nu a mai apucat, însă, fiindcă a fost văzută de agentul care asigură paza centrului comercial, carea anunţat poliţia. Totul s-a întâmplat luni, în jurul prânzului, oamenii legii care s-au deplasat la faţa locului stabilind că tânăra este dinCraiova, judeţul Dolj. Pe numele ei, a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat. Produsele alimentare, cu care aceasta a încercat săiasă afară din magazin, au fost recuperate şi restituite reprezentanţilor supermarketului în care a avut loc incidentul.
Eveniment
Nr. 2241, Miercuri, 10 aprilie 2013
 
 D N66: Haţ eg-Baru  Mare D N 68: Haţ eg- Toeşt i D N 68: Toeşti-Zeicani D N 66:Haţ eg  -Că lan D N 7: Minia  - Veţ e l D N7:Veţ e l-Leşnic D N 7: Leşnic  -Săcămaş D N 7: I lia-Gurasada D N 7: Gurasada - Bur juc D N 7: Bur juc -Zam De va:Ca lea Zarandu lui  -Sânu ha lm D N76:Şoimuş- Be jan Băniţa:D N 66
RadarRadare 10apriliee10aprilie
Sursa: IPJ Hunedoara
)
www.servuspress.ro
REŢINUŢI PENTRUFURTURI
Patru tineri, cu vârste cuprin-se între 21 şi 34 de ani, din Lu-peni, sunt cercetaţi penal şi ris-că să ajungă în spatele gratiilordupă ce, timp de aproape un an,au comis cel puţin şapte furturidin locuinţe şi societăţi comer-ciale. Conform poliţiei, fapteleau fost săvârşite în perioada mai2012-aprilie anul acesta. Oame-nii legii au documentat în sarci-na acestora un furt din locuinţă,două din anexe gospodăreşti şipatru din incinta sediilor unorfirme de pe raza oraşului. Prinactivitatea lor infracţională, maizic poliţiştii, cei patru tineri aucreat un prejudiciu care atingesuma de aproape 9.000 de lei,din care s-a reuşit recuperareaunui procent de circa 35 la sută. Trei dintre ei au fost reţinuţi şiurmează să fie prezentaţi magis-traţilor cu propunere de aresta-re preventivă.
INFORMAŢI DESPREPREVENIREACORUPŢIEI
Subofiţerii pompieri care ur-mează cursuri de iniţiere în ca-rieră la Centrul de Formare Ini-ţială şi Continuă al Ministerul Afacerilor Interne (MAI) de laOrăştie au participat, ieri, la oinformare pe tema preveniriianticorupţiei. Activitatea a fost organizată în colaborare cu Ser- viciul Judeţean Anticorupţie Hu-nedoara şi s-a desfăşurat în con-formitate cu „Planul sectorial deacţiune pentru implementarea,la nivelul MAI, a Strategiei na-ţionale anticorupţie pe perioada2012-2015”, precum şi cu Ghidulde implementare a standarduluide control intern managerial„Etica, integritatea”. Scopulacesteia a fost promovarea bune-lor practici anticorupţie, conş-tientizarea personalului cursant cu privire la prevenirea şi com-baterea acestui fenomen, avândca finalitate funcţionarea eficien-tă a instituţiilor publice în servi-ciul cetăţeanului.
       =       =
O
ciută a fost găsi-tă moartă de pă-durari în zona lo-calităţii Băniţa, iar poli-ţiştii cred că animalul afost împuşcat de braco-nieri.Căprioara a fost găsi-tă luni seară, în jurul o-rei 21:00, în fondul de vânătoare 61 de la Băni-ţa. A descoperit-o un pă-durar de la Ocolul SilvicPetroşani, care a anun-ţat imediat autorităţile. Animalul era împuşcat în zona abdomenului,iar oamenii care locu-iesc în zonă spun că ci-neva a tras în căprioară,dintr-o maşină, o DaciaPapuc, de culoare albă,care circula în direcţiaPetroşani. Cei care au văzut cum s-a petrecut incidentul nu au putut să ofere, însă, prea mul-te informaţii despre in-divizii care au împuşcat căprioara.Ciuta a fost ridicatăde către reprezentanţii Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi PescarilorSportivi (AJVPS) Hune-doara-Clubul Petroşani.Între timp, şi poliţiştiiau deschis o anchetă înîncercarea de a stabilicine a împuşcat căprioa-ra. „Se fac cercetări în vederea identificării au-torilor faptei şi luareamăsurilor legale împo-triva acestora, în cauzăfiind întocmit dosar pe-nal pentru comiterea in-fracţiunii de braconaj ci-negetic”, a declarat A-driana Voina, de la biro-ul de presă al Inspecto-ratului de Poliţie Jude-ţean (IPJ) Hunedoara.
 
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan Diana Mitr  Diana Mitr acheache
Î
ncă o amânare în procesul poliţistului de la Vulcan, Adrian Sucilă(
foto 
), în dosarul în care acesta este judecat pentru act sexual cuun minor şi corupere sexuală. Instanţa de la Petroşani a acceptat,ieri, când a avut loc un nou termen de judecată în acest proces, cere-rea de amânare a avocaţilor, după ce nu a fost lămurită situaţia incul-patului. „Nu ne-a fost comunicat faptul că la data arestării preventiveinculpatul mai era sau nu pe listele anexe la Ordinul 1504/2006, undesunt nominalizaţi toţi lucrătorii de Poliţie Judiciară. În acest sens s-arevenit cu o adresă la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru ane comunica expres acest lucru. Adresa ne este necesară în so-luţionarea excepţiei de necompetenţă materială invocată de noi la untermen anterior”, a declarat Daniel Tomescu, avocatul poliţistului Adrian Sucilă.
MIHAELA STOICA, SCOASĂ DE SUB URMĂRIRE PENALĂ 
 Alături de poliţist, în acest dosar mai este cercetată şi MihaelaStoica, fiica fostului viceprimar al municipiului Vulcan, Angela Stoica.„Instanţa de judecată a acordat un nou termen de judecată pe 14 mai,dispunând revenirea cu o adresă la MAI, tocmai pentru a se putea lă-muri instanţa la calitatea de organ de cercetare al Poliţiei Judiciare ainculpatului Sucilă”, a declarat, la rândul său, la ieşirea din sala de ju-decată, şi Ovidiu Filipescu, avocatul Mihaelei Stoica. În plus, apărăto-rul tinerei mai spune că aceasta a scăpat de urmărirea penală din do-sarul instrumentat de DIICOT. „Eu o apăr pe Mihaela Stoica, ceacare a primit o ordonanţă de scoatere de sub urmărirea penală în do-sarul privind pornografia infantilă”, a mai adăugat avocatul Filipescu. Adrian Sucilă a fost arestat în vara anului trecut, după ce a fost acuzat de procurori că ar fiîntreţinut relaţii sexuale cu fiulminor al fostului viceprimar de la Vulcan, pe care l-ar fi corupt. El afost eliberat după mai multe lunide detenţie şi acum este cercetat în două dosare, al doilea făcândreferire la pornografie infantilă şi fiind disjuns din prima cauză.
 Diana Mitr  Diana Mitr acheache
LA MOMENTUL ARESLA MOMENTUL ARES T TĂRII SĂRII SALE PREVENTIVE, ERA SALE PREVENTIVE, ERA SAU NUAU NUANGAANGA J JAA T AL MAI POLIŢIS T AL MAI POLIŢIS TUL DE LA VUL TUL DE LA VULCCAN CERAN CERCETCETAA T PENTR T PENTRUUAACT SEXUAL CU UN MINOR? DECT SEXUAL CU UN MINOR? DEOCOCAMDAMDAA T TĂ, NU SE ŞTIEĂ, NU SE ŞTIE
Încă o amânare în procesullui Adrian Sucilă. O nouăîncercare, în mai
Instanþa de la Petroºani a deliberat, ieri, înspatele uºilor închise ca urmãtorul termen de judecatã în acest dosar sã aibã loc luna viitoare
 
mai este data în care va avea loc un nou termen de  judecată în acest proces 
14
„M
ascaţii” au descinsîn patru locaţiidin judeţulHunedoara, dar şi în alteledin Dolj, la locuinţele unorpersoane bănuite că ar fi fă-cut parte dintr-o gruparetransfrontalieră, ce se ocupa cuinfracţiuni cu carduri bancareatât în România, cât şi în state aleUniunii Europene (UE). La capă-tul percheziţiilor, nouă suspecţi,cu vârste cuprinse între 20 şi 55de ani, au fost reţinuţi, printre ca-re şi un hunedorean. De aseme-nea, pentru alte trei persoane s-adispus măsura obligării de a nupărăsi localitatea pentru o perioa-dă de 30 de zile.
CLONAU CARDURIBANCARE
Conform poliţiei, din anul2012, membrii grupului infracţio-nal organizat au confecţionat, dis-tribuit şi montat aparatură de tipskimming pe bancomate din stateale UE. „În fapt, în noaptea de 5spre 6 aprilie anul curent, în ur-ma cooperării cu poliţiştii BCCOCraiova- Serviciul de Combaterea Criminalităţii Informatice şi a u-nei comisii rogatorii internaţiona-le, solicitate de către procuroriiDIICOT, autorităţile judiciarefranceze au reţinut patru membriai grupării. În camera de hotel încare aceştia erau cazaţi au fost găsite şi ridicate dispozitive deskimming. La data de 8 aprilie,poliţiştii specializaţi în combate-rea criminalităţii organizate dinCraiova, cu sprijinul DOS-IGPR,au oprit în trafic, în municipiulCraiova, un autoturism în care seaflau trei membri ai grupului in-fracţional. În urma controlului a-supra autoturismului, s-au găsit şiridicat aparatură şi echipamentedestinate săvârşirii infracţiunii deskimming”, se arată într-un comu-nicat emis, în cursul zilei de ieri,de IGPR. Au urmat, apoi, percheziţiiledomiciliare (patru în judeţul Hu-nedoara, iar 15 în Dolj), în urmacărora, la locuinţa unui suspect afost descoperit un adevărat labo-rator în care se confecţiona apa-ratură pentru clonat carduri.
RETRĂGEAU BANI ÎN MOD FRAUDULOS
De cealaltă parte, procuroriiDIICOT spun că suspecţii nu ac-ţionau doar în state ale UE, ci şiîn Cambogia sau Coreea. „Datelede identificare copiate erau folo-site pentru falsificarea unor mij-loace de plată electronică, uti-lizate ulterior pentru efectuareade retrageri sau operaţiuni finan-ciare frauduloase”, spun procuro-rii DIICOT, care precizează că oparte din membrii acestei gru-pări au fost anterior trimişi în ju-decată, în cursul anului 2012,pentru comiterea de infracţiuniinformatice.Cei nouă suspecţi reţinuţi înacest caz, între care se află şi unhunedorean, urmează să fie pre-zentaţi instanţei de judecată cupropunere de arestare preven-tivă.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
Căprioară ucisă de braconieri la Băniţa.Au tras în ea dintr-o maşină şi au fugit 
Percheziţii în judeţ, într-un cazde falsificare de carduri bancare.Un hunedorean a fost reţinut 
Acesta este suspectat cã ar fi fãcut parte dintr-o reþeatransfrontalierã ce se ocupa cu acþiuni de tip skimming
Πn j uţ uun,msţ ”  usns î n uţ 
 
C
ei doi medici oncologi, dela Spitalul Judeţean dinDeva, Elisaveta Mezo şi A-lina Maura Popa, arestaţi preven-tiv, alături de alte şapte persoane,în dosarul reţetelor false cu medi-camente pentru bolnavii de can-cer, ar putea afla mâine dacă vorieşi sau nu din spatele gratiilor.La Curtea de Apel Alba Iuliase judecă recursul pe care aces-tea l-au formulat împotriva decizi-ei judecătorilor Tribunalului Hu-nedoara prin care au fost arestatepreventiv. Astfel, magistraţii din judeţul vecin urmează să se pro-nunţe mâine, 11 aprilie, în acest sens, dosarul fiind deja înregis-trat pe rolul acestei instanţe.
 ÎN AŞTEPTAREA UNUI VERDICT 
 Acuzaţiile ce li se aduc atât ce-lor două doctoriţe, cât şi celorlal-te şapte persoane arestate pre- ventiv în acest dosar, cunoscut sub numele de „Mafia halateloralbe”, sunt de înşelăciune cu con-secinţe grave, evaziune fiscală şispălare de bani. Printre cei careau mai ajuns după gratii în afaracelor doi medici oncologi şi care,de altfel, a atacat cu recurs mă-sura arestării preventive, se maiaflă şi Tatiana Făgădar, consilierlocal la Hunedoara şi preşedin-tele Organizaţiei Muncipale a PCdin municipiul de pe Cerna, careface parte şi din conducerea jude-ţeană a unui lanţ de farmacii, pre-cum şi doi administratori de far-macii din acelaşi oraş şi încă unuldin Deva, aceştia aşteptând, cutoţii, să vadă ce hotărăşte instan-ţa din judeţul vecin în privinţa lor.De asemenea, prin aceeaşi deci-zie, a judecătorilor de la Tribuna-lul din Deva, s-a mai emis un man-dat de arestare preventivă în lipsăpentru un fost consilier local dinHunedoara, în mandatul trecut din partea PC, Mihai Drăgoescu,implicat şi el, conform anchetato-rilor, în această înşelăciune.Mandatele de arestare preven-tivă au fost emise în noaptea desâmbătă spre duminică (n.red. 6spre 7 aprilie a.c.) la capătul unoraudieri care s-au întins pe durataa peste 12 ore, în urma perchezi-ţiilor ce au avut loc, vinerea tre-cută, la prima oră a dimineţii, înmai multe locaţii din judeţ, cât şidin Timiş şi Sibiu.
 AR PUTEA REVENILA SERVICIU
 Ancheta în acest caz a durat un an. Poliţiştii zic că medicii şifarmaciştii implicaţi în acest cazau reuşit să obţină sume impor-tante de la Casa Judeţeană de Asi-gurări de Sănătate (CJAS) Hune-doara, în baza unor reţete pentrubolnavi de cancer, completate înfals, care nu se onorau niciodată,însă erau decontate. Prejudiciulîn acest caz se ridică la peste treimilioane de lei, însă anchetatoriispun că există indicii că acesta arputea depăşi 11 milioane de lei.Pe de altă parte, conducereaSpitalului Judeţean din Deva a a-nunţat, în urmă cu două zile, căle-a suspendat celor doi medicioncologi anchetaţi contractele in-dividuale de muncă, conform Co-dului Muncii, până la revocareamăsurii arestării preventive. Înplus, doctorul Elisaveta Mezo afost revocată din funcţia pe care odeţinea, de şef interimar la Secţiade Oncologie a spitalului jude-ţean, în locul ei fiind numit pe a-cest post medicul Tiberiu Rugea.Dacă vor fi eliberate din arest preventiv, atât medicul ElisavetaMezo, cât şi doctorul Alina Mau-ra Popa s-ar putea întoarce la lo-cul de muncă, la spitalul din De- va. Rămâne de văzut ce va hotărîinstanţa superioară de la Alba Iu-lia, dacă va admite sau nu recur-sul formulat.
 Ramona Şt Ramona Ştef ef anan
Servus Hunedoara
3
Casezi o Rablă, primeşti 1.500 de euro. Din 15 aprilie
Programul de reînoire a parcului auto va demara după data de 15 aprile şi va suferi unele modificări faţă de cel prece-dent. Printre noutăţi se numără creşterea valorii tichetului, care va fi transmisibil, şi posibilitatea de a beneficia de reduce-re la o maşină în schimbul unui singur tichet. Potrivit ministrului Mediului, Rovana Plumb, valoarea tichetului va fi de6.500 de lei, respectiv 1.500 de euro. La casarea maşinii, beneficiarul va primi un voucher, pe care îl poate utiliza pentruachiziţionarea unui autoturism nou sau îl poate vinde.
Actualitate
Nr. 2241, Miercuri, 10 aprilie 2013
 
DEVA, zona Mărăşti, APARTAMENT de 2 camere, în suprafaţă utilă de 51mp, etaj 3/4, construcţie 1983. Preţ pornire: 122.700 RONHUNEDOARA, zona Libertăţii, SPAŢIU COMERCIAL amenajat ca sală debiliard cu bar şi sală de mese + magazii, vestiar, WC, având suprafaţa utilăde 205.68 mp şi teren 43.85 mp, parter/4, construcţie 1976. Preţ pornire:179.250 RONHUNEDOARA, zona Micro 5/1, APARTAMENT de 2 camere, în suprafaţăutilă de 49.29 mp, etaj 1/4, construcţie 1983. Preţ pornire: 86.475 RONDEVA, zona Decebal, APARTAMENT de 3 camere, suprafaţă utilă 67 mp,etaj 1/8, construcţie 1980. Preţ pornire: 115.275 RONHUNEDOARA, zona Complex Păltiniş, SPAŢIU COMERCIAL (depozit), însuprafaţă de 108.84 mp şi teren în suprafaţă de 106.87 mp, construcţie1993. Preţ pornire: 17.700 EUR 
www.smarthousing.ro;0374.149.226/2459, 0755.026.786;office@vbservices.ro
PESTE 500 DE PROPRIETĂŢI SUB PREŢUL PIEŢEILicitaţii Publice şi Vânzări DirecteFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
 Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă (FPC)“Numărul de identificare al contractului: POSDRU/80/2.3/S/59607 Titlul proiectului: Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!
INVITAŢIE SEMINAR 
Stimate doamne/Stimaţi domni,Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară are plăcerea de a vă invita să participaţi laseminarul
„ŞANSE DE CALIFICARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”
din cadrul proiectului„Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!”, proiect cofinanţat din Fondul SocialEuropean, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare şi recalificare a lucrătorilor dinindustria alimentară, prin urmare participarea la seminar se adresează tuturor persoanelor angajate şiinteresate în a-şi dezvolta competenţele profesionale în cadrul industriei alimentare.Seminarul se va desfăşura în data de
11.04.2013,
la
Hotel Davos
(Strada Cernei, Nr.8) din oraşul
Deva,
începând cu
orele 10:00
.Principalele teme ce vor fi dezbătute în cadrul seminarului sunt:
 
Necesitatea formării profesionale continue (FPC) a angajaţilor din Industria Alimentară; prezentareacontextului actual 
 
Proiectul „Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!”: plusvaloare în formarea con- tinuă a angajaţilor din industria alimentară 
 
Consilierea profesională – primul pas în alegerea unei meserii; beneficii şi avantaje 
 
Beneficiile formării profesionale continue prin accesarea cursurilor din cadrul proiectului „Calificarea în industria alimentară – o şansă pentru viitor!” 
 
 Avantajele formării profesionale continue – şansa de a deveni... CINEVA! 
Detalii privind programul şi temele abordate în cadrul seminarului, sunt prezentate în agenda careînsoţeşte prezenta invitaţie.Informaţii suplimentare privind desfăşurarea seminarului le puteţi primi de la Dl. Sorin Bibicioiu -Coordonator Logistică; (office@abeonaturism.ro, tel. 0744.120173).
Cu deosebită stimă,Dragoş FrumosuManager de Proiect.
)
www.servuspress.ro
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
UNIUNEAEUROPEANĂ GUVERNULROMÂNIEIMINISTERULMUNCII,FAMILIEI,PROTECŢIEISOCIALEŞIPERSOANELOR VÂRSTNICEAMPOSDRUFondulSocialEuropeanPOSDRU2007-2013InstrumenteStructurale2007-2013CNDIPTOIPOSDRUFEDERAŢIANAŢIONALĂSINDICATELORDININDUSTRIAALIMENTARĂ 
 A 
ctul normativ prin care guver-nul a acordat ac-ces garantat la reţeleleelectrice pentru energiaelectrică produsă de Termocentrala Mintia a-parţinând ComplexuluiEnergetic Hunedoara(CEH) face „valuri” înrândul reprezentanţilorHidrosid. Proiectul a-doptat de Guvern preve-de unele măsuri pentrusigu-ranţa alimentării cu e-nergie electrică şi nu afost supus dezbaterii pu-blice.La doar o zi după pu-blicarea în Monitorul O-ficial a acestei hotărâride Guvern, reprezen-tanţii Hidrosid au anun-ţat că vor contesta do-cumentul în instanţă.Sindicaliştii au menţio-nat că, suplimentar, vorsesiza Comisia Europe-ană, misiunea comună aFondului Monetar In-ternaţional-BancaMondială- Co-misia Europeană pre-cum şi Consiliul Concu-renţei din România.
INVOCĂ  ÎNCĂLCAREA LEGII
Reprezentanţii Hi-drosid susţin că deciziade a ataca cu nulitatehotărârea de Guvernare la bază o serie deîncălcări ale legislaţieiromâneşti şi europeneîn domeniu. Mai mult,sindicaliştii susţin cămăsurile prezente în do-cument nu vor face de-cât să dezavantajezeproducătorii de energieieftină, urmând ca pre-ţul plătit de consuma-torul final să creascăsubstanţial.Săptămâna trecutăprintr-o hotărâre de Gu- vern s-a decis acordareaaccesului garantat ter-mocentralelor de laComplexele Energetice(CE) Hunedoara şi Ol-tenia la reţelele elec-trice. Practic, Transe-lectrica este obligată săasigure dispecerizareacu prioritate a energieielectrice produse determocentrale. Măsu-rile se aplică în perioada15 aprilie 2013 - 1 iulie2015. Actul normativ prevede că, pentru men-ţinerea nivelului de si-guranţă a sistemuluielectroenergetic naţio-nal, CEH are obligaţiade a furniza serviciitehnologice de sistemcătre operatorul detransport şi sistem la o valoare a puterii elec-trice de cel puţin 400MW, în condiţiile regle-mentărilor emise de ANRE.
 Iulian S Iulian Str tr oiaoia
DEDECIZIE CCIZIE CONTRONTROVERSOVERSAA T TĂĂ
Sindicatele contestă accesul liber pe piaţade energie al Termocentralei Mintia
Hotãrârea de Guvern care garanteazã accesul CEHla reþelele electrice va fi atacatã în instanþã
 
mnin m uă n”   un
 „LA  „LA  A A” INS ” INS  ANŢEI DIN JUDEŢUL VE  ANŢEI DIN JUDEŢUL VE CICI
Recursul în cazul celor medicilorşi farmaciştilor arestaţi preventiv îndosarul reţetelor false se judecă mâine
Magistraþii de la Curtea de Alba Iulia urmeazã sã stabileascã dacã le vor lãsa sau nu în libertate pe cele douãdoctoriþe de la „Oncologia” din Deva, dar ºi pe celelalte persoane ce au ajuns dupã gratii în acest caz
 
Dacă vor fi eliberate din arest preventiv, atât medicul Elisaveta Mezo (foto în dreapta), câtşi doctorul Alina Maura Popa (foto în stânga) s-ar putea întoarce la locul de muncă, la spital

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->