Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Laboratorijske Pretrage u Klinickoj Medicini

Laboratorijske Pretrage u Klinickoj Medicini

Ratings: (0)|Views: 295 |Likes:
Published by mare56

More info:

Published by: mare56 on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

 
Laboratorijske pretrage u kliničkoj medicini - DIO I:HEMATOLOGIJA
1. KOMPLETNA KRVNA SLIKA
Kompletna krvna slika, ili KKS, nije jedinstvena pretraga, već niz pretraga u koje spadaju:
 broj leukocita
diferencijalna krvna slika (leukocita)
hemoglobin
hematokrit
 broj eritrocita
indeksi eritrocita
 broj trombocitaKKS je standardna pretraga za određivanje eritrocita, leukocita i trombocita. Za određivanje različitihsastavnica KKS–a u većini se laboratorija rabe automatski brojači. U ovom će poglavlju neke odsastavnica KKS–a (hemoglobin, hematokrit, indeksi eritrocita) biti opisane u detalje. Za podrobnije podatke o broju leukocita, diferencijalnoj krvnoj slici i broju trombocita valja pogledati poglavlja kojase na to odnose.
Hemoglobin označava koncentraciju hemoglobina u krvi. Hematokrit je prema definiciji onaj postotak krvi koji otpada na eritrocite. Hemoglobin i hematokrit u osnovi pružaju iste podatke. Svaka od ovihvrijednosti, ako je niska, potvrđuje postojanje anemije. Normalna vrijednost hemoglobina ovisi o dobi,spolu i trudnoći. Raspon normalnih vrijednosti također je odraz Gaussove raspodjele oko normalnesrednje vrijednosti. Normalne su vrijednosti odraz nalaza u normalnoj populaciji. Budući da normalnevrijednosti zahvaćaju srednju vrijednost plus ili minus dvije standardne devijacije, oko 5% populacijenije unutar te normalne vrijednosti, polovica od njih je ispod najniže granice normale a polovica jeiznad gornje granice normalnih vrijednosti. Drugim riječima, postoje bolesnici s vrijednostima ispodnajniže normalne vrijednosti a da nisu anemični. Slijedi korisna povezanost između hemoglobina ihematokrita.Hemoglobin × 3 = hematokritBudući da je ova povezanost čvrsta, nije potrebno izdavati nalaze i hemoglobina i hematokrita. Koji ćese od njih rabiti, stvar je sklonosti liječnika. Što se tiče točnosti, hemoglobin se određuje izravno, dok se hematokrit izračunava iz broja eritrocita i prosječnog volumena eritrocita (MCV). Raspon normalnihvrijednosti hemoglobina razlikovat će se ovisno o laboratoriju, no obično je nalik sljedećem.
RASPON NORMALNIH VRIJEDNOSTIHEMOGLOBINAMuškarci:
14,0–18,0 g/dL
Žene:
12,0–16,0 g/dLKliničar treba znati da sljedeći parametri utječu na raspon normalnih vrijednosti:
 
Etničko podrijetlo:
Amerikanci afričkog podrijetla često imaju razinu hemoglobina 1% do 2%nižu od bijelaca.
Dob:
Postoje brojne rasprave o rasponu normalnih vrijednosti koje treba uvažiti kod starijihosoba. Nije jasno snižava li se hemoglobin normalno sa starenjem ili takav nalaz predstavljaznak skrivene kronične bolesti. Neki smatraju kako raspon normalnih vrijednosti treba podesitiniže kako raste životna dob. Čini se kako većina istraživača ipak i dalje koristi iste rasponenormalnih vrijednosti pri obradi starijih bolesnika.
Nadmorska visina:
Oni koji žive na većim nadmorskim visinama imaju veću razinuhemoglobina zbog trajne izloženosti nižem tlaku kisika. U pravilu, razina hemoglobina raste 1g/dL za svakih 3% do 4% smanjenja zasićenosti kisikom.
Tjelesni stav:
Razina hemoglobina je za oko 0,7 g/dL veća kad se uzorak krvi bolesniku uzmedok je u stojećem stavu (za razliku od ležećeg stava).
Stres od vađenja krvi:
Razina hemoglobina se može povećati za 1 g/dL u pacijenata koji suzaista uznemireni. Sličan stupanj povećanja može se naći i u bolesnika koji osjete bol prilikomvađenja krvi.
Pušenje:
Koncentracija hemoglobina se može povećati u teških pušača za 0,5–1 g/dL.Uzroci lažno povišene razine hemoglobina su lipemična plazma i jako povećan broj leukocita(>50.000/mm
3
). Uzroci lažno visoke razine hematokrita su krioproteini, divovski trombociti i jako povećanje broja leukocita.
MCV (engl.
mean corpuscular volume
) je mjera obujma ili veličine prosječnog eritrocita. MCV, MCHi MCHC zovu se i eritrocitni indeksi. Eritrocitni indeksi su prilično korisni pri rasvjetljavanju uzrokaanemije. Na osnovi bolesnikova MCV–a, anemija se može razvrstati u mikrocitnu, normocitnu ilimakrocitnu, kao što pokazuje sljedeća tablica.
MCV: NEKE DEFINICIJE...Mikrocitoza:
Eritrociti smanjenog obujma (<80 fL)
Normocitoza:
Eritrociti normalnog obujma (80–96 fL)
Makrocitoza:
Eritrociti povećanog obujma (>96 fL)U nekim stanjima može doći do pogrešaka pri mjerenju MCV–a (primjerice pri aglutinaciji eritrocita iznačajnom povišenju broja leukocita). Lažno visoke vrijednosti MCV–a zbog hiperosmolalnosti plazme mogu se dobiti kod dijabetičke ketoacidoze. Pregledom razmaza periferne krvi mogu seobjasniti problemi nastali pri mjerenju MCV–a.Valja se prisjetiti kako je MCV mjera prosječne veličine eritrocita. Pojedinačni eritrociti mogu serazlikovati po veličini, ali se to ne mora odraziti na MCV. Primjerice, anemija može biti posljedicadvaju uzroka. Ako jedan od uzroka dovodi do mikrocitoze, a drugi do makrocitoze, MCV može bitinormalan jer automatski brojači procjenjuju prosječnu veličinu stanica. Međutim, pregled razmaza periferne krvi će otkriti miješanu populaciju stanica, čime se naglašava važnost pregleda svakograzmaza periferne krvi!
 
Ponekad, MCV može biti visok ili nizak i bez anemije. Povišeni MCV bez popratne anemije trebao biizazvati sumnju na sljedeće mogućnosti:
alkoholizam
megaloblastičnu anemiju
lijekovima izazvanu makrocitozuAko niti jedno od navedenih stanja nije uzrok makrocitoze, kliničar bi trebao razmotriti mogućnost da je povišeni MCV normalan za tog bolesnika. Valja se prisjetiti kako rasponi normalnih vrijednosti zamnoge laboratorijske pretrage, uključujući i MCV ne obuhvaćaju 5% populacije. Zapravo 2,5% populacije ima MCV iznad gornje granice normalnih vrijednosti. Sniženi MCV bez popratne anemije jenajvjerojatnije posljedica talasemije. Policitemija vera se također može očitovati sa sniženim MCV–om bez popratne anemije.
MCH (engl. mean corpuscular hemoglobin) se odnosi na težinu hemoglobina u prosječnom eritrocitu.Raspon normalnih vrijednosti MCH iznosi 26–34 pg. Općenito, povećanje ili sniženje MCH usporedno prati promjenu MCV.
MCHC (engl. mean corpuscular hemoglobin concentration) je mjera količine hemoglobina koji senalazi u prosječnom eritrocitu s obzirom na njegovu veličinu. U muškaraca, raspon normalnihvrijednosti MCHC–a je 31–37 g/dL. U žena, raspon normalnih vrijednosti je 30–36 g/dL. Pedeset posto bolesnika s nasljednom sferocitozom ima MCHC >36 g/dL.
 Normalno je većina eritrocita podjednake veličine. U mnogim tipovima anemije, međutim, postojirazlika u veličini eritrocita, zvana anizocitoza. Širina distribucije volumena eritrocita ili RDW (engl.red cell distribution width) je mjera te razlike. Razlika u veličini među stanicama odražava se RDW– om. Svako zbivanje koje dovodi do velike razlike u veličini stanica, iskazat će se povećanim RDW– om. Važno je zapamtiti kako povećani RDW može prethoditi poremećaju hemoglobina ili MCV–a.Anemije se, na osnovi veličine eritrocita i širine distribucije, mogu razvrstati na način koji je prikazanna sljedećoj tablici.Klasifikacija anemija prema veličini eritrocita i širini RDW*
VeličinastaniceNormalni RDWVisoki RDW*
MikrocitozaTalasemija minor Anemija kronične bolesti Neke nasljedne sklonostihemoglobinopatijiManjak željezaBolest s hemoglobinom H Neke kronične anemije

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jasmina Simic liked this
Adi Mirojević liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->