Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paralizarea centrilor educationali

Paralizarea centrilor educationali

Ratings:
(0)
|Views: 13|Likes:
Published by miiucu
Economia reciprocitatii
Economia reciprocitatii

More info:

Published by: miiucu on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
1
Paralizarea centrilor educaţionali care conduc la inerţie
 
Societatea îşi cheltuieşte constant eforturile
, ocupându-se de efecte,
ceea ce generează
o d
ezvoltare nelimitată a cauzelor. Inerţia este un efect care anihilează forţa vieţii. Aceastăforţă din corpul tău nu poate fi stocată, ea trebuie pusă în mişcare circulând deoarece numaiaşa poate intra o mai nouă manifestare şi chiar mai multă forţă vitală. Inerţia este aceea prin
care ne înfrângem cu propriile noastre mâini.Dar concentrându-ne asu
 pra inerţiei
,
neglijăm să ne ocupăm de răul adus de cauze.Atunci când răului i se permite să se întindă fără să i se pună piedici
, el devine din ce în ce
mai puternic. Vom porni şi noi de la efectele inerţiei,
 bine determinate, pentru a ajunge laaceste cauze
, care se găsesc în paralizia centrilor educaţionali. Un centru educaţional
 paralizateste un co
mplex de contexte de atracţie care
 
îl ajută pe om să
-
şi anihileze esenţa
 prin lene
şi
,
împreună cu ea
, oroarea de responsabilitate.
Educaţia începe din
 
 perioada prenatală potrivit unor cercetări americane şi dureazătoată viaţa potrivit ultime
lor descoperir 
i din neuroştiinţe. Deci
, nu numai perioadele de
învăţământ au în vedere educaţia. Trebuie create sau valorificate pe tot parcursul vieţiisituaţi
ile astfel încât
oamenii să fie forţaţi să se schimbe, să
-
i scoţi din îndoială
 
şi inerţiaindusă.
 
Există o enormă diversitate a sistemelor de educaţie. Această diversitate porneşte de laaspectul verificat că educaţia poate totul. Să luăm ca exemplu realizările copiilor la
 bacalaureat în ultimii
doi ani. Le vom pune în opoziţie cu experienţe recente făcute la celemai defavorizate şcoli ale oraşului Chicago. Aceste experienţe au fost realizate de Leon
Lederman laureat al premiului Nobe
l. Finalul experienţei
a fost astfel: copiii
declaraţi cu unan înainte incapabili au ajuns la performanţe cu totul remarcabile. Sper că acest exempluconcret să motiveze pe fiecare să citească şi să descifreze cu atenţie aspecte de la noi
legatetot
de educaţie.
Vom începe cu date concrete
: care este sursa inerţiei?
Una dintre acestea este
 îndoiala
 
care acţionează ca un vaccin de protecţie. Ea usucă şi nu permite trecerea energiilor.
 Din acest punct de vedere avem cercet
ările din intervalul 1999
-2001 efectuate de
World Values Surveys (WVS) privind nivelul de încredere generalizată în Europa.
In tabelul
statistic România se situează pe ultimul loc cu un scor de 10% de două ori mai redus decâtmedia ţărilor fost comuniste de 21% şi de peste 3,5 ori mai scăzut decât media ţărilor 
occidentale.
Pentru a aprecia acest aspect din punct de vedere al extremelor putem arăta cu
Suedia are un scor de 66%.
Dacă fiecare poate să facă o comparaţie între acest nivel de încredere şi performanţaeconomică a unei ţării
, va const
ata o corelaţie puternică. Avem o probă în care se arată căeconomia are nevoie de încredere în ceea ce faci. Lipsa ei duce la inerţie datorită căreiarezultatele înaintate pot deveni piedici în evoluţie.
 
Dar pentru că ne propunem să promovăm ieşirea
 
din inerţie printr 
-un p
roces activ vărugăm să studiaţi comparativ statistica bolilor pentru a constata că ţară noastră se situează lanivele avansate. Acest lucru este urmare a faptului că lipsa de încredere afectează sistemul
imunitar. Este un aspect ferm documentat de psihoneuroimu
nologie şi confirmat de lucrări
 
ştiinţifice precum acelea a lui Antonio Damasio ce scot în evidenţă dimensiunea cognitivă asentimentelor. Psihoneuroimunologia o ramură de ultimă oră a ştiinţei medicale se preocupă
de impactu
l atitudinilor mentale asupra rezistenţei corpului la boli şi studiază în particular 
 
2
legătura dintre minte, creier şi sistemul imunitar. O populaţie bolnavă nu înseamnă numaisuferinţe
,
dar şi o copleşire a industriei sănătăţii.
 
Să începem cu capitalul social. Aflăm referitor la acest context că rezervele de capital
social au fost practic epuizate de regimurile comuniste. Epuizarea nu mai surprinde penimeni, întrucât obiectivul marxism-
leninismului era acela de a nimici o societatea civilăindependentă,
 
 precum şi legăturile pe orizontală dintre cetăţeni, legături pe care se bazasocietatea civilă. Comunicarea şi contactele dezvoltă încrederea şi scoate din inerţie. Cei caresunt împotriva acestor acţiuni sunt în mod necesar represivi. Şi orice represiune
va conducenu la unitate,
ci la stări patologice şi boală. Este clar că este un fenomen specific unui sistemrepresiv care îşi realiza acest obiectiv prin îndoctrinare.În ţara noastră îndoctrinarea a luat diverse forme pentru a promova credinţa însocietatea comunistă şi nomenclatură. Aceste forme ale îndoctrinării sunt menţinute în formeabia bănuite în prezent şi tocmai de aceea oricine poate cădea pradă a lor.
 
Pentru a defini mai pe înţeles noţiunea de capital social vom prezenta definiţia s
ub
forma cunoscută de cei 90% creştini din ţară. Matei 5/37: „Ci cuvântul vostru să fie; ceea ce
este da,
da; şi ceea ce este nu,
 
nu. Iar ceea ce este mai mult decât aceasta de la cel rău este”.Capitalul social ne spune că încrederea este lubrifiantul care face să funcţioneze maieficient un grup sau o organizaţie. Astfel se creează un mediu în care sunt trezite capacităţilede realizare umană ale cooperării care aduc cu ele dezvoltarea altor capacităţii. Este evidentcă avem atât capital social pozitiv cât şi negativ.
 
Încrederea nu poate fi învăţată
,
adică nu poate fi predată de la catedră. Trebuieimplementate contexte şi situaţii în care oamenii să fie forţaţi să se schimbe
,
-
i scoată peoameni din indiferenţa indusă. Mintea nu se îmbogăţeşt
e filosofând,
ci prin experienţă.Responsabilitatea, provocarea responsabilităţii este aceea care duce la dezvoltarea încrederii.
Mentorii
şi imitaţia are un rol important.
 Astf 
el de situaţii
 
intră
chiar 
în sfera de preocupări a economiei reciprocităţii o ramurăeconomică care nu face obiectul unui studiu la noi. Pentru că economia nu este numai treabaeconomiştilor 
,
ci ca ştiinţă a prevederii
,
este o problemă pentru fiecare fiinţă omenească. Prinea ne dezvoltăm conştiinţa şi simţul responsabilităţii. Încălcarea acestui aspect din raţiuni deutilitate practică înseamnă abandonarea unei puterii enorme prin apariţia îndoielii. Îndoiala nu
 permite trecerea energiilor .
Dacă nu vom fi în stare să înţelegem că economia nu este numai treaba economiştilor,dacă nu vom avea această stare de conştiinţă, economia va aduce ruina ţării în loc să aducă prosperitatea şi belşugul. Vom da în acest sens două exemple în care economia se cere să fieo problemă a noastră pentru a ieşi din faza de inerţie
.
Să începem cu o sporire de venit din exploatarea inerţiei de către un in
vestitor strategic, respectiv E.ON. Scumpirea energiei electrice cu 10% s-
a făcut de la 1 ianuarie2013. Factura la energie electrică la două luni trebuia să fie făcută în decem
 brie 2012, potrivitcontractului. S-a respectat
contractul şi s
-
a făcut la 31 decembrie 2012. Evident că aceastatrebuia să fie făcută cu preţul din anul 2012 de 38.86 lei/kWh . Am constat că facturarea s
-a
făcut
î
nsă la preţul majorat din anul acesta
2013
la preţul de 42,95 lei/kWh. Este economie de piaţă şi pot fi câştigaţi bani şi din inerţie economică. Acum o problemă de analiză economică.Pentru un apartament cu trei camere cota aferentă persoanei care face curăţenie este de 1,86lei; administraţia asociaţiei costă 8,60 lei
, deci un total de 10,46 lei. Costul citirii
repartitoarelor de căldură este de 15,50 lei.
La cât
se ridică aceste costuri pentru o familie de pensionari pentru un sezon şi apoi
aceţi analiza economică a acestor costuri şi veţi afla
costul
inerţiei!
 
Este bine ca analiza economică de mai sus să se facă analizând şi contextele. Să
începem cu contextul european care a devenit un slogan. În Germania repartitoarele sunt
 
3
citite
o dată pe an
.
Operaţiune
a
nu se plăteşte.
În cazul concret de mai sus avem un exemplu
de „asumarea răspunderi
i
” pentru că cele două firme care operează pe oraş au fost impuse deConsiliul Local prin Hotărârea 231 din 25.09.2008. Ceea ce caracterizează această hotărâreconstă în faptul că asociaţiile sunt tratate
 
ca unităţi subordonate
P
rimăriei
,
iar prin măsurileferoce îndreptate atât asupra populaţiei cât şi a conduceri
i
asociaţiilor se poate afirma că celînsărcinat cu acestea este comandatul arhipelagului gulag. În faţa unei asumării de răspundereatât de ferme Consiliul Concurenţei, care a fost informat, a amuţit.Pentru a determina corect cauzele inerţiei vom porni de la legea dependenţei sensibilede condiţiile iniţiale. În această ordine de idei ne putem aminti că s
-
a pus ca perspectivă acomunismului în ţara noastră comasarea satelor în blocuri de locuinţe. Interesul comunist pentru această comasare avea la bază rezultatele de la blocurile deja construite la oraşe careau avut ca rezultat lichidarea comunicării între locatari din asociaţiile de locatari.
Metoda
utilizată a fost aceea de a introduce în preocupărilor celor înregimentaţii în aceste gulagurifără
 
sârmă a unor probleme care nu avea nimic cu interesul care putea forma baza de
comunicare.
Aşa se face că desfacerea cu amănuntul respectiv la nivel de apartamente autilităţilor a fost trecută în sarcina acestor gulagurilor. Prin această metodă se reali
za
 principiul comunist de a ţine oameni cât mai izolaţi cu putinţă.
 
Încă de pe atunci era încălcată Declaraţia Universală a Drepturilor Omului care la art.20/2 prevede: „Nimeni nu poate fi silit să facă parte dintr 
-
o asociaţie”Deşi avem legislaţie care interzice continuarea acestei metode care în ultima instanţănu este decât validarea afirmaţiei că noi ne
-
am înfrânt prin noi înşine cu propriile noastremâini, continuăm să fim dominaţi de apa întunecată ce ne acoperă ochii obişnuinţei. În acestecondiţii este firesc să arătăm care sunt prevederile legale care interzic această formă care nunumai că elimină posibilitatea găsirii punctelor comune dintre oameni
,
dar pur şi simplu esteîmpotriva oricărei comunicări între oameni.
 
Statutul Curţii P
en
ale Internaţionale art.7/2/c: „prin supunerea la sclavie se înţelege
fapta de a exercita asupra unei persoane unul sau ansamblul atributelor legate de dreptul de
 proprietate”. Prin realizarea vânzărilor cu amănuntul prin asociaţii avem un caz de sclavie
 
evident din lipsă de integritate. Lipsa de integritate este atât de insinuantă în aproape fiecareaspect al societăţi
i
încât a devenit invizibilă pentru o persoană obişnuită.
 
Este o lipsă de integritate să pui asociaţia ca intermediar între cetăţean şi furnizorul deutilităţi. Deci, s
-
au înlăturat din proces vânzarea directă către proprietari. În acest felasociaţia realizează întreg serviciul de desfacere a furnizorilor.
Atun
ci când o firmă doreşte
-
şi asigure desfacere prin intermediari Codul Civil are prevederi specifice în care nu apare oasociaţie. Munca forţată este o rezultantă pentru că asociaţii plătesc un personal carerealizează ceea ce trebuia să facă furnizorul de utilităţi.
 
În condiţiile de mai sus atunci când un furnizor de utilităţi nu încasează de la asociaţii
 
 prestările anunţă că va sista furnizarea lor pentru întreaga asociaţie. Cu alte cuvinte el devineun infractor periculos pentru că promovează deviza care este esenţa comunismului: „unul pentru toţi şi toţi pentru unul”. Prin promovarea acestei devize a comunismului automat seîncalcă art.166 şi 167 Cod Penal care înseamnă propaganda în favoarea statului totalitar iar 167 având în vedere că sunt un grup constituie un complot. Toţi cei care nu denunţă acestlucru sunt pedepsiţi potrivit art.170 Cod Penal. Un asemenea anunţ generează propagareadeliberată a dezacordurilor şi a uri
i ce
constituie şi o subversiune a libertăţii de exprimare pentru că dă naştere la raporturi duşmănoase între oameni.
 
Lipsirea unor întregii populaţii care este înregimentată în gulag de utilităţi şi chiar ameninţarea cu această măsură este sancţionată ca exterminare de Statutul Curţii PenaleInternaţionale art.7/2
/b:
„prin exterminare se înţelege îndeosebi fapta de a impune cu intenţiicondiţii de viaţă ca privarea accesului la hrană şi la medicamente, cu scopul de a antrena

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->