Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CAPITOLUL 2 Confortul Termic Interior

CAPITOLUL 2 Confortul Termic Interior

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Curs Energetica cladirilor
Curs Energetica cladirilor

More info:

Published by: Anişoara Mîndrilă on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2015

pdf

text

original

 
 
CAPITOLUL 2
CONFORTUL TERMIC INTERIOR 
Condi
ţ
iile interioare trebuie s
ă
corespund
ă
tipului de activitate
ş
i destina
ţ
ieiconstruc
ţ
iei. Când vorbim de
cl 
ă
diri reziden
 ţ 
iale
(locuin
ţ
e),
cl 
ă
diri publice
 (scoli, spitale, hoteluri),
cl 
ă
diri industriale
, etc., stabilim implicit anumi
ţ
i parametrii pentru mediul interior. Ace
ş
ti parametrii trebuie s
ă
satisfac
ă
 anumite criterii în func
ţ
ie de destina
ţ
ia cl
ă
dirii, astfel:a)
 
s
ă
asigure condi
ţ
ii igienico-sanitare
ş
i confortul interior pentru locuin
ţ
e
ş
i cl
ă
diri publice, b)
 
s
ă
asigure condi
ţ
ii de munc
ă
corespunz
ă
toare pentru cl
ă
diri industriale,c)
 
s
ă
asigure condi
ţ
ii de performan
ţ
e speciale în cazul camerelor albe,s
ă
lilor de opera
ţ
ii, industria
ş
i tehnologia de vârf.Confortul interior este asigurat de un complex de factori ambientali fa
ţă
decare oamenii au reac
ţ
ii subiective: înc
ă
lzirea
ş
i
ă
cirea spa
ţ
iilor, iluminat,zgomot, calitatea aerului interior, arhitectur 
ă
 
ş
i estetic
ă
, etc.Din punct de vedere al studiului consumurilor de c
ă
ldur 
ă
ale unei cl
ă
diri neintereseaz
ă
în primul rând factorii care determin
ă
 
ş
i asigur 
ă
confortultermic interior.
2.1 Parametrii confortului termic interior
De
ş
i este dificil de interpretat o reac
ţ
ie subiectiv
ă
, pe baza schimbuluienergetic între om
ş
i mediu se poate defini confortul termic ca fiind situa
ţ
iaîn care sunt îndeplinite dou
ă
condi
ţ
ii concomitent :1.
 
cantitatea de c
ă
ldur 
ă
produs
ă
prin metabolism de corpul uman esteegal
ă
cu cantitatea de c
ă
ldur 
ă
cedat
ă
mediului exterior, adic
ă
serealizeaz
ă
 
neutralitatea
 
termic
ă
a corpului uman;2.
 
nici-o parte a corpului uman nu resimte o senza
ţ
ie de frig sau cald,adic
ă
nu exist
ă
 
disconfort termic local 
.
 
 
 Neutralitatea termic
ă
a corpului uman
Echilibrul termic al corpului uman cu ambian
ţ
a în care se g
ă
se
ş
te depindede
ş
ase factori principali, recunoscu
ţ
i astfel de normele europene
ş
iromâne
ş
ti
ş
i anume :
 
izola
 ţ 
ia vestimentar 
ă
 ,
 
tipul activit 
ăţ 
ii,
 
temperatura aerului interior,
 
temperatura medie de radia
 ţ 
ie,
 
umiditatea aerului,
 
viteza de mi 
ş
care a aerului interior,
 
vestimenta
 ţ 
ia
 
ş
i tipul de activitate au un rol foarte important înaprecierea corect
ă
a confortului termic interior.In ceea ce prive
ş
te îmbr 
ă
c
ă
mintea, gradul de izolare termic
ă
se apreciaz
ă
  prin rezisten
ţ
a termic
ă
m
ă
surat
ă
în m
2
K/W sau printr-o unitate de m
ă
sur 
ă
 numit
ă
« clo » (de la eng. clothes).1clo = 0,155 m
2
K/WCâteva valori privind rezisten
ţ
a termic
ă
a vestimenta
ţ
iei sunt prezentate întabelul 2.1.
Tabelul 2.1
 
Rezisten
ţ
a termic
ă
a vestimenta
ţ
iei [8]
 
Imbr
ă
c
ă
minte Rv [clo]Rv[m
2
K/W]
nud 0 0
ş
ort 0,1 0,015îmbr 
ă
c. lejer 
ă
vara 0,5 0,08îmbr 
ă
c. lejer 
ă
demunc
ă
 0,7 0.11îmbr 
ă
c. interior iarna 1.0 0.155
 
 
 
nivelul activit 
ăţ 
ii 
se m
ă
soar 
ă
în « met » (de la metabolism), adic
ă
încantitate de c
ă
ldur 
ă
metabolic
ă
(sensibil
ă
 
ş
i latent
ă
) produs
ă
pe unitatea desuprafa
ţă
de corp uman.1met = 58,2 W/m
2
 Câteva din valorile c
ă
ldurii metabolice produse în func
ţ
ie de activitate sunt precizate în tabelul urm
ă
tor:
Tabel 2.2
 
C
ă
ldura metabolic
ă
 
ş
i degajarea de poluan
ţ
i în func
ţ
ie deactivitate [8]
 
De cele mai multe ori când dorim s
ă
caracteriz
ă
m confortul termicinterior, ne referim în primul rând la temperatur 
ă
. Într-o înc
ă
 pere, fiecaresuprafa
ţă
este caracterizat
ă
de o temperatur 
ă
superficial
ă
proprie, iar aerulînregistreaz
ă
temperaturi diferite în diverse zone ale incintei. De aceea sedefinesc mai multe categorii de temperaturi interioare :
- temperatura aerului interior t 
,
este temperatura m
ă
surat
ă
în mijloculînc
ă
 perii cu un termometru cu bulbul protejat pentru a limita radia
ţ
iatermic
ă
a suprafe
ţ
elor înconjur 
ă
toare. Aceasta trebuie s
ă
fie cât maiuniform
ă
pentru ca organismul s
ă
nu fie solicitat termic diferit în zonediferite ale înc
ă
 perii ;
Activitate M
T
 [met]M
T
[W/corp]O
2
 consumat[l/h]CO
2
 expirat[l/h]Aerinspirat[m3/h]
repaos 0,8 80 14 12 0,3a
ş
ezat inactiv 1,0 99 18 15 0,35în picioare 1,2 120 25 25 0,4a
ş
ezat în activ. birou1,2 120 20 20 0,375în picioare, activ.lejer 
ă
 1,6 158 27 25 0,575în picioare, activ.mijlocie2,0 197 32 30 0,7activ. grea,industrie3,0 >295 35 40 >0,8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->