Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Din Tainele Vietii Si Ale Universului - Scarlat Demetrescu I

Din Tainele Vietii Si Ale Universului - Scarlat Demetrescu I

Ratings: (0)|Views: 654|Likes:
Published by olivia 1109

More info:

Published by: olivia 1109 on Mar 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
CUNOŞTINŢE DIN LUMILE INVIZIBILE
PROF.
SCARLAT DEMETRESCU
DINTAINELEVIEŢII SI ALEUNIVERSULUI
COPYRIGHT © EMETEDITURA EMET 3700 ORADEA OP 1 CP 243 E-MAIL: mirele@xnet.ro TEL 093 16 5271VOLUM TIPĂRIT LA IMPRIMERIA DE VEST ORADEADESCRIEREA CIP A BIBLIOTECII NAŢIONALEDEMETRESCU, SCARLATDIN TAINELE VIEŢII SI ALE UNIVERSULUI / PROF. SCARLAT DEMETRESCUORADEA, EMET 2001400 P: 30 CMISBN 973 97770 O 7 EMET
 
 Închin această carte celor ce vor desluşi din ea, că ceea ce vor trăi cândva e mai măreţ decât tot ce au aflatori vor afla vreodată.Editorul
 ____________________________________________________________________ 
 Î 
nchin această carte generaţiei tinere, care va cunoaşte prin ea de unde vine, pentru ce s-a născut şiunde se duce după moartea trupului.
 Î 
nchin această carte celui care a fost înţeleptul Khaladan, în a cărui casă din Ierusalim Domnul nostru Isus Christos a luat cea din urmă cină, împreună cu ucenicii Săi, şi care s-a întrupat înneamul nostru, sub numele de Bogdan Petriceicu Hasdeu.
 Î 
nchin această carte Celui care mi-a luminat calea vieţii, Celui care de atâtea ori îmbracă haina deom - Arjuna, Parsifal, Rasik, Melchisedek, Hermes, Moise, Osimandias... şi totuşi este Stăpânul  suprem al planetei Pământ.
 1
 
PRECUVÂNTARE
M
-am hotărât să dau la iveală acest tratat pentru ca omul să-şi potolească întrucâtva setea de acunoaşte marile mistere ce-l înconjoară.Ştiu de pe acum că, după ce va parcurge câteva pagini, cititorul se va opri din lectură, punându-şi întrebarea: „Dar de unde ştie autorul cărţii de aceste mistere ale universului?". Întrebarea e fireascăşi merită să primească un răspuns.
 Prezenta lucrare este fructul comunicărilor entităţilor spirituale superioare, Lumini ale Cerului, care au revelat Adevărul câtorva iubiţi fraţi ai lor de pe pământ 
1
.La aceste comunicări am adăugat, în prima carte a lucrării, cunoştinţele ezoterice publicate până în prezent, în a doua carte vorbind doar Cerul prin trimişii săi.Aşadar această lucrare este un mănunchi de cunoştinţe adunate de la diferiţi autori, dinrelatările marilor lucizi spirituali pe care i-a avut pământul până acum, dar mai ales din comunicările primite de la marile Lumini Cereşti.Desigur, adevărurile descrise în acest tratat vor depăşi înţelegerea mulţimii. Numai entităţilespirituale evoluate le vor înţelege, aprecia, sorbi cu nesaţ, până la ultima pagină. Cei care încă nu seridică la nivelul acestor destăinuiri, vor zâmbi, socotindu-le fantezii, rătăciri ale unor minţi bolnave.Acestora le recomand cu insistenţă să închidă cartea şi să nu o mai citească, deoarece, într-adevăr, letulbură mintea şi mersul vieţii.Să dea Domnul ca Lumina, ca adevărurile expuse în această operă, să se reverse în sufletelesemenilor mei, iar razele ei binefăcătoare să-i conducă pe calea binelui şi a iubirii. Amin!Ce minte redusă avea omul cu mii şi mii de ani în urmă! Ce greu îşi ducea el traiul, prin câtesuferinţe a trecut, urcând treaptă cu treaptă, până să ajungă la libertatea de azi, la înţelegereadiferitelor fenomene, la cunoaşterea legilor fizice, chimice şi biologice, care domină şi conduc lumilefizice!Comparând viaţa omului primitiv cu aceea a omului din ţările civilizate de azi, constatăm o prăpastie imensă. Într-adevăr, în primele timpuri omul era atât de neştiutor, încât îşi ducea viaţaaproape ca un animal. Gol, flămând, gonit de fiare, omul rătăcea să-şi astâmpere foamea, când pemarginea mărilor - adunând plantele sau animalele aruncate de valuri, când prin păduri - culegândfructele arborilor, când prin câmpii - smulgând rădăcini şi tulpini suculente.Azi omul civilizat se răsfaţă în locuinţe comode şi somptuoase, îşi procură hrană peste necesar,se împodobeşte cu haine scumpe, iar mintea i se înalţă de la preocupările animalice de altădată la probleme subtile, invenţii minunate, descoperiri ştiinţifice, subiecte care ajung până la infinit: suflet,spirit, nemurire, Dumnezeu, Creatorul lumilor!Cu toată această ascensiune infinită a minţii omeneşti, adâncindu-se în studiul materiei şi alforţelor ce o animă, savantul constată că este înconjurat de o infinitate de enigme, de o serienesfârşită de mistere.Într-adevăr, suntem foarte departe de punctul de unde am pornit, dar mai este mult până laajungerea progresului final, destinat globului terestru pe care vieţuim. Azi comunicăm peste mări şicontinente, zburăm spre înălţimile cerului şi străbatem adâncul mărilor. Ne minunăm de câte ştim, decâte am realizat, şi cu toate acestea, atâtea probleme frământă mintea omenească, aşteptându-şisoluţia, încât ne îngrozim de numărul şi profunzimea lor.Comparând cunoştinţele noastre actuale cu cele pe care ni le rezervă viitorul, obţinem o relaţieasemănătoare cu raportul dintre o picătură de apă şi apa unui ocean. Cunoaştem multe, dar cu toateacestea, putem spune că nu ştim nimic, faţă de câte suntem chemaţi să aflăm. 
1
Scriem
Pământ 
- când ne referim la planeta Pământ în ansamblul ei, constituit din globul terestru înconjurat de Cerul sau sferele sale spirituale; scriem pământ - când ne referim doar la Terra, globul terestrupe care ne întrupăm, coborând din Cer, pentru a ne face şcoala planetară.Această regulă este valabilă şi pentru Soare, Lună sau planete.In aceeaşi idee, scriem
Cer 
pentru desemnarea sferelor spirituale, a spaţiului locuit de entităţilespirituale aparţinătoare Pământului sau oricărei alte planete sau corp ceresc; şi scriem cer pentru spaţiul fizicaflat deasupra orizontului - bolta cerească sau firmamentul.
 2
 
Cu mii şi mii de ani în urmă, graţie naturii fericite, a pământului fertil, climatului cald şi a uneirase de oameni ce îşi trage originea din noaptea vremurilor, în sudul Asiei şi în nord-estul Africiispiritul uman s-a luminat, a avansat şi a emis idei şi cunoştinţe profunde, juste şi cu o înălţimespirituală umilitoare pentru noi, europenii, care ne credem promotorii civilizaţiei, luminătoriiomenirii.Este adevărat că acele cunoştinţe înalte nu erau posedate de mulţime, de poporul întreg, ci doar de preoţime, şi dintre aceştia numai de ocupanţii treptelor superioare; secretele fiind transmise doar iniţiaţilor destinaţi să urce treptele ierarhice ale preoţimii.Poporului neştiutor i se făceau servicii şi ceremonii impresionante, li se comunicau preceptemorale şi cunoştinţe folositoare,
exoterice
- omul simplu fiind determinat să vadă lumea şi adevărulsub forme voalate, iar în preot - conducătorul vieţii sale terestre. Cunoştinţele reale,
ezoterice
, nu secomunicau vulgului, fiind sub ameninţarea pedepsei cu moartea.“Adu-ţi aminte, fiul meu - spunea preotul brahman noului iniţiat - că nu există decât un singur Dumnezeu, Suveran al lumilor, Principiul tuturor lucrurilor, pe care tu să-L adori în secret. Dar săştii, de asemenea, că acesta este un mister ce nu trebuie niciodată dezvăluit vulgului stupid. Dacătotuşi o vei face, te vor lovi cele mai mari nenorociri.” Numele secret al Tatălui creator - cunoscut doar de preoţi şi pronunţat numai în serviciile şirugăciunile lor - era cuvântul “AUM”
1
. „Sfânta silabă, compusă din trei litere A-U-M, cuprindeTrinitatea vedică şi trebuie păstrată în secret", spunea marele legislator Manu
2
, care a trăit în EpocaIndiană, cu mii de ani înaintea vremurilor noastre.Ideea de a încredinţa cunoştinţele înalte numai celor iniţiaţi, o întâlnim mai târziu, în EpocaPersană, la vechii perşi. În Zend-Avesta
3
citim următorul text: „Curatul, Sfântul, Spiritul primordialal universurilor - ţi-o spun desluşit, înţeleptule Zoroastru
4
- exista înainte de cer, de apă, de pământ,de foc, de plante şi animale, înainte de omul sfânt, înainte de toate”.La asemenea cunoştinţe nu aveau acces decât magii, preoţimea înaltă a vechilor perşi. Vulgulnu trebuia să le afle, sub pedeapsa de a fi torturat până la nebunie, ori de a fi supus morţii.Ideea păstrării în secret a cunoştinţelor înalte o găsim şi la evrei. Iluminaţii lor profeţi saumediumi îşi iniţiau discipolii în privinţa textelor sacre. Mişna
5
cuprinde următorul text: „Este oprit săvorbeşti chiar unei singure persoane din Merkava
6
. Doar dacă ai în faţă un bătrân inteligent îţi este permis să-i comunici, în secret, şi numai unele din capitolele ei".„Nu iniţia în această ştiinţă teribilă inteligenţele slabe, pentru că ea poate să le conducă lanebunie", spunea cabalistul
7
elevului său.
1
AUM (OM) - Verbul divin care desemnează Sursa divină, cauza primordială a întregii creaţii, Sfera deunde venim şi în care ne întoarcem. Acest cuvânt se pronunţă din gât către buze, fiind compus din guturalacea mai deschisă A, din labiala cea mai închisă M, legate prin U. În tradiţia mistică este reprezentat printreimea literelor ebraice tfDN.
2
Manu (sanscr. - gânditor) - Cel de-al treilea Logos, sau Logos-ul planetar, Guvernatorul unui cicluevolutiv planetar. El este Creatorul a tot ceea ce apare în Rondul sau Lanţul planetar pe care îl guvernează.Orice Rond presupune doi Manu: unul produce viaţa şi forma umană !a începutul unui Rond; şi altulsintetizează, ca într-o sămânţă, bilanţul şi rezultatele unui sfârşit de Rond.
3
Zend-Avesta. (zend - lege) - Culegere de texte sacre atribuite lui Zarathustra, ce cuprind invocaţii,imnuri, învăţături şi texte referitoare la ritualuri.
4
Zoroastru sau Zarathustra - Iniţiat persan, fondatorul mazdeismului. El recunoştea ca Divinitatesupremă pe Ahura Mazda, învingătorul lui Ahriman - principiul răului.
5
Mişna (ebr. - repetiţie, reiterare) - Culegere de comentarii referitoare la Tora.
6
Prin Merkava - Car ceresc - iluminatul pătrunde în misterele cele mai intime şi profunde ale esenţei şicalităţilor Divinităţii. Prin ascensiunea extatică a lui
neşamah
- sufletul superior - misticii Merkava ating
Heihalot 
- Palatele, lăcaşurile celeste. Purificaţi prin asceză, îndeplinind
miţvot 
- comandamente divine şitrăind în
Deveikut 
- ataşament şi comuniune intimă cu Divinitatea, maeştrii misticii Merkava ating momente deextaz prin contemplarea Numelor divine. Pornind de la viziunea Carului celest a lui Ezechiel şi de ladescrierea Tronului divin,
Maasei Merkava
- Creaţiile carului, reprezintă împreună cu
Maasei Bereişit 
-Creaţiile dintâi, cele două axe ale tradiţiei misticii evreieşti -
Cabala
. Născută dintr-o revelaţie divină, Cabalaeste primită de om şi transmisă prin cuvânt de la om la om, începând cu Moşe (Moise), care a primit-o de laPuterea divină. Învăţătura fundamentală a misticii evreieşti este cuprinsă în
Sefer Ieţira
- Cartea creaţiei şi
Sefer HaZohar 
- Cartea splendorii. Constituit într-un text cabalistic cosmogonic, într-o ştiinţă a limbii sacre,Sefer Ieţira dă o interpretare mistică alfabetului ebraic. Sefer Ieţira este atribuită patriarhului Abraham, care,prin contemplarea literelor ebraice, a pătruns sensul revelaţiei divine.
3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
hadi_acasa liked this
corina_maria liked this
ioana_onea liked this
Oana Razvan liked this
csegzi liked this
csegzi liked this
danamaria29 liked this
karlosthejack liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->