Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
50571585-peta-minda

50571585-peta-minda

Ratings:
(0)
|Views: 135|Likes:
Published by Neermala Raj
peta minda
peta minda

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Neermala Raj on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

 
 
PERBANDINGAN ANTARAKANAK-KANAK LEMBAMDENGAN KANAK-KANAKNORMALSOSIALKanak-kanak Lembam:
 
Lembab dari segi pengurusan sosial.
Ciri-ciri perkembangan bahasa yang lembab.
Sukar menerima arahan.
Keyakinan diri rendah akibat kelemahan diri.
Kanak-kanak Normal:
Tidak mempunyai masalah dalamkomunikasi.
Keyakinan diri yang tinggi.
JASMANIKanak-kanak Lembam:
Bentuk fizikal adalahsama dengan kanak-kanak normal.
Seblum persekolahan:perkembangan adalahsama dengan kanak-kanak normal.
Perkembanganmenjadi tidak normalsemasa alam.persekolahan sepertikesukaran dalammenguasai satu-satukemahiran.
Kanak-kanak Normal:
Seblum persekolahan:perkembangan adalahsama dengan kanak-kanak normal.
 
Perkembangan fizikalselaras denganperkembangan umur.
INTELEKKanak-kanak Lembam:
Perkembangan yang lambat
Tahap IQ berada di tahapyang sederhana ataurendah.
Kanak-kanak Normal:
Perkembangan selarasdengan umur 
Tahap IQ bersesuaiandengan peringkat umur.
EMOSIKanak-kanak Lembam:
Tidak bijakmengawal emosi.
Kematangan emosiyang bermasalah
Mudah terganggutumpuan.
Mempamerkantingkahlaku yangabnormal.
Kanak-kanak Normal:
Bijak mengawalemosi.
Tidak mempunyaimasalah dalamkematangan emosi.
Tidak mudahterganggu tumpuan.
Mempamerkantingkah laku yangnormal.
 
 
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK DARI ASPEK SOSIALPerkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat sertabudaya. Pendek kata perkembangan social melibatkan proses sosialisasi yang membolehkan kanak-kanak mempelajari tingkah laku social atau melakukan penyesuaian social dalam sesuatu persekitaranatau lingkungan sosial. Perkembangan sosial kanak-kanak dapat dikaji melalui beberapa aspeksosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi,aktiviti bermain,perkembangan kongnisisosial,persahabatan,dan perhubungan dengan rakan sebaya.Sepanjang proses sosialisasi, kanak-kanak mempelajari tradisi, kepercayaan, nilai, dan adat yang dianutoleh kumpulan sosial mereka. Mereka juga mempelajari peraturan -peraturan sosial yang diamalkan olehsesuatu kumpulan sosial. Misalnya,mereka mempelajari cara pemaparan emosi yang sesuai,dan caramentafsir tingkah laku dan pernyataan emosi orang lain dengan tepat.Proses sosialisasi ini puladitentukan pula oleh konteks budaya.Tingkah laku sosial yang sesuai bagi sesuatu budaya mungkindianggap tidak sesuai bagi budaya lain.Namun demikian,terdapat banyak tingkah laku sosial yangbersifat universal dan merentasi pelbagai kumpulan etnik dan budaya.Perbincangan tentang perkembangan sosial tidak akan lengkap tanpa menyentuh teori perkembangansosial. Salah satu teori perkembangan social yang penting telah dikemukakan oleh Erik Erikson. Olehkerana teori ini menekankan perkembangan sosial, aka teori ini dinamakan Teori PerkembanganPsikososial Erikson. Erikson menerangkan perkembangan sosial manusia sebagai satu siriperkembangan yang terdiri daripada lapan peringkat dan setiap peringkat mengandungi kecenderunganatau keinginan yang berkonflik.Individu dakatakan perlu menguasai kecekapan tertentu dalammenghadapi setiap peringkat perkembangan ini.Di antara lapan peringkat perkembangan sosial ini,empatperingkat yang pertama menerangkan perkembangan social di kalangan bayi dan kanak-kanak. Huraianringkas tentang keempat-empat peringkat ini adalah seperti yang dikemukakan bawah.PERINGKAT PERKEMBANGAN SOSIAL KANAK-KANAK MENGIKUTTEORI PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ERIKSONPERINGKAT/USIA PERKEMBANGANPENGARUH PENTINGBerdaya Tindak lwn Rasa Bersalah( 2 atau 3 tahun-6 tahun)-Pembentukan kesedaran kendiri melalui identifikasi dengan ibu bapa dan kesedaran tentangtanggungjawab atas tindakan sendiri.-Kecekapan yang diperlukan ialah pembentukan kesedaran tentang daya usaha dan daya tinda.Namundemikian,masih wujud keinginan untuk mengekalkan keselesaan dan keselamatan yang diperolehdengan menerima kawalan dan tanggungjawab daripada orang dewasa.-Ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan-Identifikasi4. Rajin lwn Rendah Diri (6-11 tahun)-Pembentukan nilai kendiri yang kuat melalui interaksi dengan rakan sebaya.Sekolah dan guru-Pendidikan dan pembelajaran-GalakanPerkembangan yang dinyatakan di sini hanya merangkumi kanak-kanak pertengahan & kanak-kanakakhir.
 
 KONSEP TEORI PERSAHABATANRobert Selman mengemukakan bahawa dalam perhubungan persahabatan kanak-kanak terdapat 3tahap iaituTahap Pertama berlaku semasa kanak-kanak pra sekolah di mana sahabat dianggap sebagai kawansepermainan sahaja. Biasanya sahabat yang menjadi teman adalah kawan yang tinggal berdekatandengan rumah kanak-kanak tersebut. Pada tahap ini, persahabatn dieratkan lagi dengan perkongsianalat permainan dan kanak-kanak pada tahap ini tidak mementingkan nilai persahabatan.Tahap Kedua pula karakteristik pada permulaan persekolahan. Selman mengelarkan tahap ini sebagai
“one way assistance”. Tahap ini berlaku kepada kanak
-kanak yang berumur dalam lingkungan 8 hingga10 tahun. Kawan adalah sahabat setia yang boleh dipercayai dan diharap untuk membantu mereka padabila-bila masa.Tahap Ketiga merupakan tahap yang membolehkan kanak-kanak akhir dan remaja awal mempunyai
persahabatan yang dikenali oleh Selman sebagai “intimate
 
and mutually shared relationship”. Pada tahap
ini, kanak-kanak sudah meningkat remaja dan persahabatan yang dijalinkan lebih mendalam dan nilaipersahabatan sudah mula difahami.
Kepentingan persahabatan dalam perkembangan psikologi kanak-kanak dapat dilihat melalui 2fungsi persahabatan iaitu
 Fungsi 1 ialah : PENEGUH KEPADA TINGKAH LAKU KANAK-KANAK.Sahabat dapat memberikan sokongan dan juga sahabat boleh menerima segala kebaikan dan keburukandiri kita.Fungsi yang ke 2 ialah MODEL SOSIAL KEPADA KANAK-KANAK.Kanak-kanak juga akan bertindak untuk melakukan tingkah laku yang juga dilakukan oleh sahabatmereka. Tingkah laku meniru model ini adalah boleh mendatangkan kesan yang positif dan juga negativekepada kanak-kanak. Disebabkan itulah, ibubapa berperanan untuk memastikan kanak-kanak beradadalam perkembangan sosial yang sihat.Menurut Sullivan, kanak-kanak juga akan mempunyai kawan rapat (chumship ) yang mana perhubunganini membantu kanak-kanak daripada perasaan egosentrik. Sullivan berpandangan, mempunyai kawanrapat membolehkan kanak-kanak belajar untuk melihat sesuatu perkara daripada pandangan yang lainuntuk memberikan kesan kepada kanak-kanak tersebut di mana kanak-kanak akan menanamkan sikapmenitiberatkan perasaan orang lain.Banyak pendapat yang menyatakan bahawa persahabatan kanak-kanak sangat penting. Kawan-kawanmembuktikan hubungan yang dijalinkan sesama mereka ( kalangan kanak-kanak ) di mana kawan yangbersedia untuk bermain dan sama-sama melibatkan diri dalam apa jua aktiviti.Antara cara membantu kanak-kanak rasa hebat tentang dirinya ialah memperlihatkan kasih sayangdengan cara memuji atas usaha yang dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Selain itu, keluarga bolehmeluangkan masa bersama dengan cara melakukannya bersama-sama contohnya membaca buku ataupergi berjalan. Selain itu, menggalakkan anak-anak membincangkan apa yang dilakukannya di sekolah.Selain itu, kanak-kanak juga boleh diberikan tanggungjawab mengikut kemampuan kanak-kanak. Dalampada itu, ibubapa juga perlulah memperihalkan tingkah laku yang baik dan sebaliknya.Islam sangat menjaga pergaulan antara lelaki dan wanita. Kanak-kanak harus didedahkan lebih awalmengenai hal ini sejak di peringkat tamyiz (peringkat sebelum baligh) lagi. Antara aspek yang seringditekankan dalam ajaran Islam ialah adab memandang muhrim dan bukan muhrim. Aspek kedua yangharus dijelaskan kepada kanak-kanak ialah aspek penjagaan aurat. Batas-batas aurat lelaki dan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->