Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18184382 Tai Lieu Hoc Tap Java

18184382 Tai Lieu Hoc Tap Java

Ratings: (0)|Views: 116|Likes:
Published by Cuong Viet

More info:

Published by: Cuong Viet on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/29/2014

pdf

text

original

 
http://www.ebook.edu.vn
 Lập trình JavaTổng quan về JavaTrang 
1
Taøi lieäu hoïc taäp: 
Lập trìnhJavacơ bn
Giáo viên biên soạn: Nguyễn Tấn Thành
Naêm 2007
 
http://www.ebook.edu.vn
 Lập trình JavaTổng quan về JavaTrang 
2
Chương 1TNG QUANVJAVA
 Sau bài học này, học viên có thể:
-Giải thích được kiến trúc Java-Hiểu được các công nghệ hiện có.-Xác định đượccác môi trường hổ trợ lập trình Java-Viết mã và thi hành 1chương trìnhJava đầu tay
I.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PT TRIỂN JAVA:
-Java là một ngôn ngữ lập trình cấp cao theo hướng đối tượng do James Gosling vàmột số đồng nghiệp ở Sun Microsystems phát triển(với têngọi ban đầu là Oak). Đâycũng là một phần trong dự án Green(các phầnmềm điều khiển thiết bị điện tử dândụng) của Sun.-Năm 1995 Oak trở thành Java với phiênbản1.0. Sau đó, Java không ngừng được phát triểnlần lượt các phiên bảnmới được Sun phát hành. Năm 2005, Sun pháthành Java 1.5.0.
II.ĐẶCĐIỂM NGÔN NGỮ JAVA:
 Đơn giản:
-Java phát triển trên nền tảngC++, nhưng đơn giản hơn C++ rất nhiều như:không kếthừa bội, không sử dụng biến con trỏ, cấutrúc “struct” và “union” cũng được loại bỏkhỏi Java,...
 Hướng đối tượng:
-Java được thiết kế xoayquanh mô hình hướng đối tượng. Vì vậytrong Java, tiêuđiểmlà dữ liệu và các phương pháp thao tác lên dữ liệu đó. Dữ liệu và các phương pháp mô tả trạng thái và cách ứngxử của một đối tượng trong Java.
 Phân tán(Distributed):
-Java là ngôn ngữ thông dụng trong việc xây dựng các ứng dụng trên mạng nói chungvà ứng dụng web nói riêng.
Trung lập kiến trúc hệ thống:
-Đây khả năng một chương trình được viết tại mộtmáynhưng có thể chạyđược bất kỳđâu.
 Bảo mật cao:
-Java cung cấp một số lớp để kiểm tra bảo mật và an toàn hệ thống.
 Khả năng đa tuyến:
-Chương trình Java sử dụng kỹthuật đa tiến trình(Multithread) để thực thi các côngviệc đồng thời. Chúng cũng cung cấpgiải pháp đồng bộ giữa các tiến trình.
 Mạnh mẻ:
 
http://www.ebook.edu.vn
 Lập trình JavaTổng quan về JavaTrang 
3
-Java yêu cầu chặt chẽ về kiểu dữ liệu và phảimô tả rõ ràng khi viết chương trình.Chúng sẽ kiểm tra lúc biêndịch và cả trong thời gian thông dịch vì vậyJava loại bỏcác kiểu dữ liệu dễ gâyra lỗi.
III.KIẾN TRÚC JAVA(JAVAPLATFORM) –CÁC CÔNG NGHỆ HIỆN CÓ:
1)Kiến tc java:
-J2SE(Java 2 Standard Edition) vừa là một đặc tả, cũng vừa là một nền tảng thực thi(bao gồm cả phát triển và triển khai) cho các ứng dụng Java. Nó cung cấp các API,các kiến trúc chuẩn, các thư viện lớp và các công cụ cốt lõi nhất để xâydựng các ứngdụng Java.-J2SE gồm 2 bộ phận chính là:
§
 Java2 Runtime Environment, Standard Edition(JRE)
§
 Java2 Software Development Kit, Standard Edition(SDK).
-Môi trường thực thi hayJRE cung cấpcác Java API, máyảo Java và các thành phầncầnthiết khác để chạycác Applet và ứng dụng viết bằng ngôn ngữ lập trìnhJava.Môi trường thực thi Java không có các công cụ và tiện ích như là các trình biên dịchhaycác trình gỡ lỗi để phát triển các applet và các ứng dụng.-Java 2 SDK là một tập mẹ của JRE, và chứa mọi thứ nằm trong JRE, bổ sung thêmcác công cụ như là trình biên dịch và các trình gỡ lỗi cần để phát triển applet và cácứng dụng.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->