Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Retail Trade

Retail Trade

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 824 |Likes:
Published by Emmanuel George
This notes is prepared for the use of O'Level Commerce students of Cambridge University and London University.If you would like to get a copy of this document Please feel free to write to me at emmgeo@gmail.com
This notes is prepared for the use of O'Level Commerce students of Cambridge University and London University.If you would like to get a copy of this document Please feel free to write to me at emmgeo@gmail.com

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Emmanuel George on Mar 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

 
XBZOEIBX
 O xbzoeibx e} o cejjibcon w`f hru} gffj} axfc z`b conraomzrxbx fx axfc z`b w`fib}oibx onj }bii} zf z`b conu mfn}rcbx}. O xbzoeibx―} arnmzefn} oxb nrcbxfr};
ARNMZEFN] FA O XBZOEIBX;
Txfqejb} gffj} en mfnqbnebnz ronzezeb}.
Txfqejb} gffj} en mfnqbnebnz ifmozefn}.
Txfqejb} gffj} en mfnqbnebnz zecb}.
Txfqejb} o qoxebzu fa gffj}.
Cou txfqejb txb#}oib} onj oazbx#}oib} }bxqemb}.
Cou txfqejb mxbjez aomeiezeb}.
Cou txfqejb jbieqbxu }bxqemb afx }fcb gffj}.
Jboi} wez` mr}zfcbx}― mfctioenz}.
Txfqejb} ojqemb onj enafxcozefn zf mr}zfcbx}.
Cou txfqejb }bia#}bxqemb.
 Omz} o} o m`onnbi fa je}zxehrzefn hbzwbbn mr}zfcbx} onj z`b conraomzrxbx}fa gffj}
ZUTB] FA XBZOEIBX]IOXGB ]MOIB XBOZEIBX]Gbnbxoi abozrxb}
?. O ioxgb#}moib xbzoeieng hr}enb}} e} nfxcoiiu xrn o} o trhiem iecezbj mfctonu.8. Z`b motezoi nbbjbj e} qbxu ioxgb.=. Z`b ioxgb o}}bz} fwnbj colb ez bo}ebx afx z`b mfctonu zf xoe}b cfnbu axfc z`bhonl fx z`b trhiem en z`b afxc fa jbhbnzrxb}.:. Z`b xbzoeibx} nfxcoiiu hru en hril jexbmz axfc z`b conraomzrxbx}.2. ]fcb xbzoeibx} cou bqbn `oqb z`bex fwn aomzfxeb}.1. O} }rm`) z`b xbzoeibx} mon jf owou wez` z`b }bxqemb} fa z`b w`fib}oibx}.
 
Togb
?
 
Mfccbxmb
]zrjbnz}― Grejb Jbtoxzcbnz fa Hr}enb}} onj Mfctrzeng
CRIZETIB ]@FT fx M@OEN ]ZFXB];Bpoctib};
@oiafxj}) Xem`oxj ]`ft}) W.@. ]cez`) Zb}mf) Hffz} Z`b M`bce}z}) Coxl}onj ]tbnmbx) @. ]ocrbi) Hrxzfn}.
Abozrxb};
Ez mfn}e}z} fa conu }eceiox hxonm` }`ft} en jeaabxbnz oxbo} fx rnjbx fnb xffa.
Bom` }`ft e} rnjbx z`b jexbmz mfnzxfi fa o hxonm` conogbx.
Z`b `boj faaemb mfnzxfi} oii z`b hxonm` }`ft}.
Bqbxu }`ft e} jbmfxozbj en z`b }ocb connbx) `o} z`b }ocb nocb onj }bii} z`b}ocb gffj} oz z`b }zonjoxj txemb} aepbj hu z`b `boj faaemb.
Z`b m`oen }zfxb} cf}ziu jboi en fnb ienb fa gffj} (mifz`b}) affj) }`fb} !cbjemenb%.
Z`b }zfxb} cf}ziu ftbxozb o} trhiem iecezbj mfctoneb}.
Z`b `boj faaemb }bnj} frz en}tbmzfx} zf colb xbgriox m`bml} fn oii z`bhxonm`b}.
Z`bxb e} mbnzxoie{bj hrueng onj ojcene}zxozefn onj jbmbnzxoie{bj }biieng z`xfrg`z`b hxonm`b}.
Z`b zbxc} fa }oib oxb nfxcoiiu afx mo}`.
Ojqonzogb};
Z`b }zfxb} hru gffj} axfc z`b conraomzrxbx} en hril onj `bnmb gbz je}mfrnz}.]f z`bu oxb ohib zf }bii gffj} zf mfn}rcbx} oz mfctbzezeqb txemb}.
Z`bu `oqb ioxgb motezoi onj oxb ohib zf bctifu }tbmeoie}z} en }rm` cozzbx} o}hrueng) trhiemezu) wenjfw je}tiou) bzm)
If}}b} }r}zoenbj en fnb hxonm` mon hb oh}fxhbj en z`b txfaez} cojb hu fz`bx hxonm`b}.
Z`bxb e} bmfnfcu en ojqbxze}eng o} oii z`b hxonm`b} oxb enmirjbj en fnbojqbxze}bcbnz.
]ifw#}biieng ienb} onj }rxtir} }zfml en fnb oxbo mon hb zxon}abxxbj zf cfxbtxfce}eng oxbo}) en}zboj fa miboxeng ez faa oz o if}}.
Je}ojqonzogb};
Z`bxb e} zff crm` mbnzxoie{bj mfnzxfi axfc `boj faaemb. ]f hxonm` conogbx} jfnfz `oqb onu axbbjfc.
8Txbtoxbj Hu; Bcconrbi Gbfxgb
 
Xbzoei Zxojb
Mxbjez aomeiezeb} oxb nfz faabxbj. ]f z`b }zfxb} cou if}b z`bex mr}zfcbx}.
Z`bxb e} ioml fa tbx}fnoi zfrm` hbzwbbn z`b hxonm` }`ft} onj z`b mr}zfcbx}.
JBTOXZCBNZOI ]ZFXB];Bpoctib};
@oxxfj}) ]biaxejgb}) Jbhbn`oc}.
Abozrxb};
Ez mfn}e}z} fa conu jbtoxzcbnz} oii en fnb hreijeng.
Jbtoxzcbnz }zfxb} oxb ifmozbj en z`b mbnzxb fa ioxgb mezeb}.
Bom` jbtoxzcbnz e} rnjbx z`b mfnzxfi fa o conogbx onj z`b `boj faaemb mfnzxfi}oii z`b jbtoxzcbnz}.
Bom` jbtoxzcbnz }tbmeoie{b} en fnb ienb fa gffj}) afx bpoctib) arxnezrxb)`oxjwoxb) mifz`b}) affj}zraa) bzm.
Conu mfnqbnebnmb} zf z`b }`fttbx} enmirjeng zfeibz}) xb}zxffc}) }oiffn})zbibt`fnb hffz`}) mox toxleng aomeiezeb}) bzm) oxb txfqejbj.
Gffj} oxb txb#tomlbj onj z`b txemb} oxb miboxiu coxlbj.
Conu jbtoxzcbnz }zfxb} oxb fwnbj hu qbxu ioxgb aexc}.
Ojqonzogb};
Z`b jbtoxzcbnz }zfxb} hru gffj} axfc z`b conraomzrxbx} en hril onj oxb ohib zfgbz je}mfrnz}. @bnmb z`bu mon }bii gffj} zf mfn}rcbx} oz mfctbzezeqb txemb}.
Z`bu `oqb ioxgb motezoi onj oxb ohib zf bctifu }tbmeoie}z} en }rm` cozzbx} o}hrueng) trhiemezu) wenjfw je}tiou) bzm)
Z`bxb e} bmfnfcu en ojqbxze}eng o} oii z`b jbtoxzcbnz} oxb enmirjbj en fnbojqbxze}bcbnz.
If}}b} }r}zoenbj en fnb jbtoxzcbnz mon hb oh}fxhbj en z`b txfaez} cojb hufz`bx jbtoxzcbnz}.
Cfxb mr}zfcbx} oxb ozzxomzbj o} mfnqbnebnmb} }rm` o} ifrngb}) xb}zorxonz}) mox toxleng aomeiezeb}) bzm) oxb txfqejbj.
]`ftteng mon hb jfnb rnjbx fnb xffa. Z`e} colb} ez qbxu mfnqbnebnz afmr}zfcbx}.
Je}ojqonzogb};
Z`bxb oxb `eg` fqbx`boj} hbmor}b fa z`b conu aomeiezeb} txfqejbj. Z`e}enmxbo}b} z`b txemb fa gffj}.
 O} jbtoxzcbnzoi }zfxb} oxb ifmozbj en z`b mbnzxb fa zfwn} onj mezeb}) `eg` xbnzoim`oxgb} enmxbo}b z`b rnez txemb fa gffj}.
=

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
AIDOOBENJAMIN added this note
LIKE IT
AIDOOBENJAMIN liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->