Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Laurence Gardner - Loza Svetog Grala

Laurence Gardner - Loza Svetog Grala

Ratings: (0)|Views: 195|Likes:
Published by Behedite
Loza Svetog grala predstavlja značajno dostignuće na polju genealoških istraživanja. Rijetki su
povjesničari upoznati s tako zanimljivim činjenicama kao što su one izložene u ovom radu. Ova su
otkrića ne samo fascinantna, ona će za mnoge značiti i pravo blago i put k prosvjetljenju. Upravo
iz toga proizlazi temeljna priča o činjenicama koje su pridonijele oblikovanju kršćanske crkve u
Europi i križarskim državama
Loza Svetog grala predstavlja značajno dostignuće na polju genealoških istraživanja. Rijetki su
povjesničari upoznati s tako zanimljivim činjenicama kao što su one izložene u ovom radu. Ova su
otkrića ne samo fascinantna, ona će za mnoge značiti i pravo blago i put k prosvjetljenju. Upravo
iz toga proizlazi temeljna priča o činjenicama koje su pridonijele oblikovanju kršćanske crkve u
Europi i križarskim državama

More info:

Published by: Behedite on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
Laurence Gardner Loza Svetoga grala 
 
UVODLoza Svetog grala predstavlja značajno dostignuće na polju genealoških istraživanja. Rijetki supovjesničari upoznati s tako zanimljivim činjenicama kao što su one izložene u ovom radu. Ova suotkrića ne samo fascinantna, ona će za mnoge značiti i pravo blago i put k prosvjetljenju. Upravoiz toga proizlazi temeljna priča o činjenicama koje su pridonijele oblikovanju kršćanske crkve uEuropi i križarskim državama.Nekima će, možda, ova knjiga po svojoj prirodi izgledati heretički. Svaki pojedinac ima pravo nasvoje gledište, s obzirom da su otkrića o kojima ćemo govoriti ponešto udaljena od ortodoksnetradicije. U svakom slučaju, ne može se poreći činjenica da je Chevalier Labhran uspio prodrijeti usame dubine dostupnih rukopisa i arhivskih dokumenata koji su povezani s ovom temom, prelazećina taj način granice bilo kakvog konvencionalnog područja znanja. Otkrivene spoznajepredstavljaju nam se na veoma razgovijetan, zanimljiv i izazovan način.Ova nam knjiga nudi nevjerojatan uvid u stoljeća vladarskih strategija, zajedno s njihovimobmanama i intrigama. Kroz razdoblje dugo otprilike dvije tisuće godina, sudbinom milijuna ljudimanipulirali su počesto hiroviti pojedinci, koji su iskrivili duhovne težnje naše civilizacije. Uzzačudne detalje, autor otklanja ograničenja koja su nametnule različite interesne skupine i ukazujenam na skrivena značenja naše baštine. Na taj način, on oživljava politički zatomljenu povijest jedne kraljevske dinastije koju je Crkva, u želji da ostvari vlastite ciljeve, tako dugo pokušavalapobijediti. Neka zato danas, u novom dobu razumijevanja, prevlada istina i neka feniks još jednomuskrsne.HRH Princ Michael od Albanyja Glava kraljevske kuće StewartxiPodrijetlo lozeKomu je služio Gral?Nakon židovske pobune u Jeruzalemu tijekom 1. stoljeća, rimski su vladari, navodno, uništili svešto bi moglo podsjećati na davidovsku baštinu obitelji Isusa Mesije. To uništenje nije bilo potpuno iIsusovi su nasljednici sačuvali važne dokumente prenijevši ih s Bliskog istoka na Zapad. Kao štopotvrđuje Povijest Crkve Euzebija Cezarejskog iz 4. stoljeća,1 te su nasljednike nazivali desposyni(starogrčka riječ za pridjev »gospodarov«).2 Takva se riječ koristila isključivo za one koji supripadali Isusovoj obiteljskoj lozi.3 Njima je pripadalo posvećeno naslijede kraljevske Judine kuće- loze koja se održala sve do danas.U ovoj ćemo knjizi obrađivati zanimljivu priču o toj kraljevskoj lozi. Otkrit ćemo detaljegenealoškog prikaza mesijanske kraljevske krvi (Sangreal), izravnih potomaka Isusa Krista injegova brata Jakova. Kako bismo uopće pristupili ovom području bit će potrebno proučiti Stari iNovi zavjet iz jedne nove perspektive. Ne radi se tu o ponovnom pisanju povijesti, nego opreoblikovanju nekih uvriježenih prikaza - o vraćanju povijesti njenim izvorima, umjestoponavljanja mitova koje su stvorile određene interesne skupine i tako prepravile povijest. Tijekom stoljeća su Crkva i urota vladajućih krugova nadjačale mesijansko naslijeđe. Ova jetendencija postala još jača kada je carski Rim skrenuo smjer kršćanstva prema novom,alternativnom idealu - onom koji živi i danas.Mnogi naizgled nepovezani događaji bili su zapravo samo poglavlja neprekidnih pokušaja zatiranjaloze o kojoj je riječ. Od Židovskih ratova iz 1. st. pa sve do Američke revolucije iz 18. st. i nakontoga, engleski i europski vlastodršci uz pomoć Anglikanske i Rimokatoličke crkve nastavili suprovoditi svoje spletke. Pokušavajući ograničiti utjecaj kraljevske loze Judina plemena,1Loza Svetoga gralaoni su postavili i neke vladarske kuće kao stoje britanska kuća Hanover-S -Coburg-Gotha. Takvesu vlade podržavale određene religijske doktrine i pak, bile svrgnute zbog zagovaranja vjerskesnošljivosti.Sada, na početku novog tisućljeća, došlo je vrijeme za promišljanje i r mu civiliziranog svijeta. Dabi se takva reforma mogla provesti, valja pogl i shvatiti pogreške i uspjehe prošlosti. Za tako neštonema zahvalnijeg prin od kronika Sangreala.Sam izraz Sveti gral prvi put se pojavljuje u srednjem vijeku tek kao litei koncept utemeljen na (kaošto ćemo kasnije vidjeti) nizu pogrešnih tum nja nekih prijepisa. Izraz nastaje izravno od prijevodariječi Saint Grail i i jih oblika San Graal i Sangreal. Drevni Red Sangreala, dinastijski Red škckraljevske kuće Stewart, u izravnom je savezu s kontinentalnim europs Redom kraljevstva Siona4,a vitezovi obaju redova sljedbenici su Sangreala zapravo označava pravu kraljevsku krv (SangReal) plemena Jude - lozu Svt grala.Osim tog konkretnog dinastijskog aspekta, Sveti gral ima i svoju špiritu dimenziju. On sepredstavlja mnogim simbolima, ali kao materijalni pred najčešće se prikazuje kao kalež, i to onajkoji sadrži Isusovu krv. Gral se kas prikazivao i kao vino, mijenjajući tako svoje oblike krozrazličita povijesna doblja. Plod grozda je vino, a vino dolazi od grožđa. Zbog toga se simbcelementi vina i grožđa podudaraju i vino se odavno poistovjećuje s Isuse krvlju. Ova tradicija činisamu bit euharistije (svete pričesti), a vječna krv G predstavlja ništa manje nego trajnu mesijanskulozu.U ezoteričnoj predaji o Gralu kalež i vino predstavljaju ideal »služenja«, krv i vino odgovaraju
 
vječnom duhu »ostvarenja«. Duhovna potraga za Gra je, dakle, želja za ostvarenjem uz pomoćsluženja i primanja usluga bližn Ono što se naziva Gralovim kodeksom samo je simbol ljudskogstanja i n; način poziv svim ljudima na služenje. Problem je u tome što je pravilo to^ deksanadvladao pohlepni društveni kompleks utemeljen na pojmu »prež vanja najjačih«. Danas jepotpuno jasno daje upravo bogatstvo, a ne zdra odskočna daska prema društvenoj snazi iprikladnosti, dok se drugi kri odnosi na poslušnost zakonu.Valja spomenuti još jedan kriterij: zahtjev održavanja stranačke linije i dobno klanjanje božanstvimamoći. Ovakav zahtjev nema baš ništa zajedr s poštovanjem zakona ili s ispravnim ponašanjem; jedino se traži da gra^ ne mute vodu i da prešute neprikladna mišljenja. Oni koji bi iskoračili izcrtanih linija nazivali su se hereticima, zabadalima i podrivačima, a takvi njihovi vladariproglašavali društveno neprikladnim bićima. Status socij;2Podrijetlo lozeprikladnosti mogao se postići pristajanjem na indoktrinaciju i žrtvovanjem osobnosti kako bi seodržao društveni status quo. Ovo se ni u kojem kontekstu ne bi moglo nazvati demokratskim stilomživota.Demokratski ideal se definira kao »vladanje naroda za narod«. Da bi se taj proces olakšao,demokracije se organiziraju na izbornoj bazi gdje manjina zastupa većinu. Predstavnike koji ćeupravljati u ime naroda bira taj isti narod, ali rezultat je paradoksalan i na kraju ti ljudi ne vladaju uime naroda, nego nad narodom. To je u suprotnosti sa svim načelima demokratske zajednice i nemaničeg zajedničkog s pojmom služenja. Ovakav je primjer u potpunoj suprotnosti s Gralovimkodeksom.Izabrani predstavnici su tako, izdižući se na pijedestal visoko iznad ostatka naroda, kroz dugovrijeme izokretali početni harmonični ideal. Na taj su se način individualna prava i dobrobit većinemogli kontrolirati političkim diktatom i taj je diktat u svakom trenutku određivao tko je društvenoprikladan, a tko ne. U mnogim je slučajevima taj kriterij korespondirao s odlukom tko će preživjeti.Mnogi su se pokušavali dočepati utjecajnog položaja iz jednostavne želje za moći nad drugimljudima. Služeći vlastitim interesima, oni su postali manipulatori društva oduzimajući moć većini.I tako je većina, umjesto da bude služena, sama došla u sluganski položaj.Nije slučajnost da je još od srednjeg vijeka moto britanskih prinčeva od Walesa - Ich dien (služim).Moto je nastao izravno iz Gralova kodeksa još za viteškog doba. Kako su kraljevi preuzimali vlastzahvaljujući krvnoj lozi, a ne izborima, bilo je od velike važnosti da svaki od njih podržava idealsluženja. No jesu li monarsi uistinu služili? Ili, preciznije, komu su to oni služili? Općenitogovoreći (a to se, svakako, odnosi na feudalno i imperijalističko razdoblje), oni su »vladali« uzpomoć svojih ministara i crkve. Vladanje nije isto što i služba i nema velike veze s pravom, jednakošću i tolerancijom - karakterističnima za . demokratski ideal. Ono je, svakako, protuslovnomaksimi Svetoga grala.Upravo zbog toga, ova knjiga se neće ograničiti samo na genealogije i priče o političkim intrigama,već će njene stranice protumačiti u čemu je ključ temeljnog Gralova kodeksa, ključ koji otkriva nesamo povijesni misterij nego i put života. Ovo je knjiga o dobroj i lošoj vladavini. Ona govori kako je patrijarhalno kraljevstvo naroda zamijenjeno dogmatskom tiranijom i diktatorskimgospodarenjem nad zemljom. Ona nas vodi k istraživanju drevnih vremena, s uperenim pogledomprema budućnosti.U današnjoj eri računalne tehnologije, satelitskih telekomunikacija i međunarodnih svemirskihpothvata, znanstveni napredak se odvija zapanjujućom brzinom. Sa svakim sljedećim stupnjemrazvoja, neobuzdani establišment koji3Loza Svetoga gralasluži vlastitim ambicijama umjesto građanima izdvojit će funkcionalno petentne kao »preživjele«, asve ostale kao »neprikladne«.Kakve veze ima sve to s Gralom? I te kakve. Pokazat ćemo kako Gr; brojne oblike i brojne atribute.Ipak, ma kako bile raznolike forme u koji pokazuje, Gralom uvijek upravlja neuništiva želja začasnim djelovanjer je put koji omogućava preživljavanje sviju, a ne samo prikladnih, jer se i ključuza sklad i jedinstvo u svakom društvenom i prirodnom okružju, lov kodeks priznaje napredovanjepo zasluzi, isto kao i društvenu stru - ali iznad svega on ostaje duboko demokratičan. Bez obzirashvaćamo 1 njegovoj fizičkoj ili duhovnoj dimenziji, Gral pripada i vođama i podan nalažući dasvi budu kao jedan u zajedničkoj, jedinstvenoj službi.Da bi netko našao mjesto među prikladnima, mora posjedovati pot: informacije. Priprava zabudućnost moguća je jedino putem svjesnosti, tatorski oblik vladanja nikako nije put k informaciji;on je prepreka stv( s ciljem da zapriječi put k istini. Komu, dakle, služi Gral? Onima koji t unatočsvemu - jer oni su pravi predstavnici prosvijetljenosti.Poganski idoli kršćanstva Tijekom našeg putovanja suočit ćemo se s nekim tvrdnjama koje isprva gu zvučati zastrašujuće, alito se često događa kada se povijest vraća s\ stvarnim izvorima. Većina ljudi navikla je naprihvaćanje određenih povije interpretacija kao da se radi o sigurnim činjenicama. Naše je učenjepov najvećim dijelom određeno strateškom propagandom, bez obzira stoji li 'u crkva ili politika.Sve je to dio procesa kontrole koji odvaja sluge od gosp ra i prikladne od neprikladnih. Političku supovijest, dakako, pisali gosp ri: nekolicina koja je odlučivala o sudbini i sreći većine. Religijska

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->