Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENGENALAN Syariah Etun

PENGENALAN Syariah Etun

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Hazliana Halida

More info:

Published by: Hazliana Halida on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

 
 PENGENALANSebagai seorang pelajar beragama Islam, setiap perkara yang terdapat dalam Islam perlu diselamidan diterokai agar segala ilmu yang diperolehi dalam kehidupan dunia dapatdibezakan dari sudutkebenaran yang telah dijelaskan dalam al-Quran. Islam telah memberi jalan kepada umatnyauntuk mengikuti dan mematuhi segala perkara yang telah ditetapkan dalamIslam. Poligamimerupakan antara salah satu isu yang menjadi yang selalu dibangkitkan dalammasyarakatsekarang. Oleh itu, timbul minat dalam diri saya untuk mendalami poligami menurutIslam. Saya percaya setiap perkara yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T adalah untuk kebaikan hambanya.Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan sekalung budi khususnyakepada guruPendidikan Islam saya iaitu, Ustaz Jamir bin Mad Saad.. Tidak lupa juga kepadakawan-kawansaya yang sering membantu dalam persiapan kerja khusus ini.Sebelum kedatangan Islam, konsep poligami telah lama wujud sejak zaman sebelumkelahiran Rasullah s.w.a lagi. Konsep poligami pada ketika itu adalah terlalu bebas dan senang bagi seorang lelaki untuk memiliki seberapawanita yang mereka perlukan. Hampir setiap agamadi muka bumi ini mempunyai konsep poligami yang tersendiri. Pada zaman anbia, poligami telahdiamalkan oleh Nabi Ibrahim, NabiDaud, Nabi Musa dan seterusnya. Maka dapat dilihat, pengamalan poligami dalam sistemkekeluargaan adalah begitu mulia disisi Allah S.W.T.Sebenarnya, istilah poligami berasal dari perkataan Latin yang bermaksud banyak isteri. Poligami mengikut Islam bermaksud lelaki beristeri lebih daripada seorang tetapi tidak lebih daripada empat orang isteri pada satu masa.Islam telah menetapkan syarat seperti ini agar keadilan dapat diberikan terhadap golongan wanitadengan baik dan secukupnya. WalaupunRasullah s.a.w. mempunyai bilangan isteri lebihdaripada empat orang-13 orang isteri namun baginda menyuruh umatnya beristeri tidak lebihdaripada empat orang. Hal ini demikian,tindakan Rasulullah s.a.w beristeri 13 orang hanyalahkhusus untuk baginda kerana sejarah telahmenyatakan bahawa Rasulullah s.a.w tidak  berpoligami kecuali setelah tertegaknya negara Islamdan baginda berkahwin dengan Khadijah ra. berkekalan selama 15 tahun. Baginda berpoligamiselepas kewafatan isterinya disebabkan sebab-sebab tertentu yang bakal diterangkan kemudian.DALIL DISYARIATKAN POLIGAMIAllah telah banyak berfirman tentang poligami maka diturunkan ayat al-Quran yangmenceritakan perihal poligami agar memberi kelurusan dalam kehidupan masyarakat untuk mengamalkan poligami dengan memberi batasan yang mesti dipatuhi kerana poligamimemerlukan keadilan yang tinggi dalam rumah tangga. Hukum berpoligami adalahharus dan berikut adalah dalil-dalil disyariatkan berpoligami.1.Surah An-
 Nisa’:3
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak 
-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengahwininya), maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kahwinilah)seorang saja,atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.”
 Ayat ini membicarakan sebab-sebab poligami diizinkan oleh Allah S.W.T dengan syaratyangdiberikan kepada sesiapa yang ingin melakukan poligami dan batasan ketika inginmelakukan poligami.2.Surah An-
 Nisa’:129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“Dan kamu sekali
-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu),walaupun kamusangat ingin berbuat demikian, kerana itu janganlah kamu terlalucenderung (kepada yang kamucintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-
katung.”
 Ayat ini menerangkan kepayahan memberikan keadilan yang sempurna dalam berumahtanggadengan beberapa isteri. Di dalam ayat ini juga ada menyebut tentang laranganmelakukankezaliman dan kejahatan di mana bersifat berat sebelah dalam menjalinkan hubungan bersamaisteri-isteri tertentu.AMALAN BERPOLIGAMI MENGIKUT ISLAM
 
Dengan kedatangan Islam, poligami diberi batas-batas untuk mengelak  berlakunyaketidakkestabilan dalam kehidupan suami isteri. Poligami yang dilakukan olehmanusia tanpa batasan boleh menyebabkan pelbagai kekacauan yang menimbulkan kesulitandalam keturunansebuah keluarga. Maka, Islam telah mengariskan panduan dan peraturan sertacara untuk melakukan poligami mengikut syariat yang telah ditentukan oleh AllahS.W.T.1.Syarat-syarat berpoligami dalam Islam
•Tidak melebihi empat orang
 
•Boleh berlaku adil dalam aspek lahiriah sepert
i makanan, pakaian tempat tinggaldan giliran
 bermalam.•Mampu dari segi jasmani dan kewanganDalam ayat al
-Quran, berlaku adil dan berpada dengan seorang isteri sahaja jika khuatir tidak berlaku adil. Firman Allah S.W.T
“Maka jika kamu takut tidak berlaku adil berpadalah dengan seorang isteri sahaja.”
 Ini menunjukkan Islam sangat mementingkan sikap adil dalam memdirikan rumah tanggadengan beberapa isteri kerana merupakan kunci kepada keharmonian dan kebahagiaan rumahtangga.Adil yang dimaksudkan ialah meletakkan sesuatu ditempatnya. Adil dapat diukur dalamduaaspek berikut:I.Niat yang baik dan amal yang solehII.Persamaan yang tepat antara kedua belah pihak Setiap isteri perlu diberikan hak yang sama rata dari sudut lahiriah dan menurut pendapatulamak Salaf, ciuman dan juga kucupan perlu dinikmati secara sama rata oleh isteri-isteriyangdipoligami. Malah, hari berkeluar dengan suami juga perlu saksama. Bagi sudut rohaniah pula,kasih sayang dan persetubuhan merupakan perkara yang sukar dipenuhi oleh seseorangmanusia.Dengan ini, keadilan dalam Islam hanya kepada sudut zahirnya sahaja tidak meliputihal-haldalam sudut batin kerana setiap manusia mempunyai sikap dan kenikmatan yang berbeza.1.Pembahagian giliran dalam poligami
•Seorang suami mempunyai tanggungjawa
 b yang penting dalam soal bermalam dirumah isteri-isterinya. Sebagai seorang suami yang mengamalkan poligami,dikehendaki mengatur gilirandiantara isteri-isterinya mengikut keadaan.
•Menurut fuqaha’ Hanafi, suami yang berpoligami tidak boleh mengatur untuk 
tinggal bersama
isteri tertentu melebihi empat bulan kerana tempoh ini memyamai tempoh Ila’. Ila’ ialah
sumpahan yang dibuat oleh seorang suami untuk tidak memyetubuhi isteri selama empat bulanatau lebih. Jika si suami melebihi tempohini maka isterinya b
oleh tercerai secara talaq ba’in jika
tempoh ini memudaratkanisteri yang terlibat.
•Menurut fuqaha’ Maliki, suami yang tinggal di sesebuah negeri bersama denganisterinya wajib
membahagikan giliran sehari semalam untuk setiap isterinyamelainkan isteri-isterinya bersetujudengan cara pembahagian lain asalkan tidak berlebih dan berkurang dalam tempoh yangdiwajibkan sahaja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->