P. 1
Rhonda Byrne - A varázslat

Rhonda Byrne - A varázslat

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,396 |Likes:
Published by szg33
Rhonda Byrne - A varázslat
Rhonda Byrne - A varázslat

More info:

Published by: szg33 on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

 
1A fordísazalábbi kiasalapjánszült:RhondaByrn /
 Th Magic
Atri Books,aDivisionofSimon
&
Schuster,Inc..2012www.thcsecrcl.tFordítottaCziczelszk udiSzerkesztettBeseny
ő
Viktória(Copyrigh ©MakingGoodU-C.A TITOK ésA Titoklog aTSProductionLimitedLiabilitCompan általjegyze
 
t védjegy, TSLttL,LuxembourgRranchbejegyzet alllalatközrem
ű
ködével.2012Hungáriántranslation©Cziczelszk udit.2012Hungarianedition N cmtrecCorporationAG.2012Artworkconc ptandar directionb NicGeorg f Makin GoodLLCBoo layou anddesignb
Gozcr
MediaP/L (Australia).www.gozer.com.au.di ctedb MakingGoodI .GIn rio photograph b Raphael Kilparick.di ctedb Makin GoodLLC.Mindenjogf nntarva.A köny -akiad írásosjóváhagyás nélkül -se egésben,se szleteibenne sokszorosíthatvag közölhe
ő
.Semmilyenformábanésértelemben,elektronikusvag mechanikusmódon,beleértvanyilnosel
ő
as vag tanfolyamot,ahangoskönyvet.Bármilyeninternetesközlést,afénymásolást,arögs vag azinformációrögsrmel formáját.A könyvbenolvasha
 
t információ csupánjékoztat jelleg
ű
ek,ne toljákegyetleneszségügyiproblémadiagzit,kezelét,egyetlennzügyi ter elszítésé sem.Ne helyettesíthetikak p-ze
 
t egészség-vag nzügyi szakemberrel folytatot konzultációt.Ek nyvtartalmacsupá segítségenyúj eg egészg-vag nzügyi szakembe általel
ő
ír ésfelel
ő
skezelési programhoz.A szerz
ő
ésakiad semmifél felel
ő
sségetne llal köny tartalmánaklreértelmeséér vag -vesalkal a-zásáért.ÉDESZKIADÓ,BUDAPESTFelel
ő
skiad NovákAndsigazgatF
ő
szerkeszt
ő
Molná EszteM
ű
szaki vezet
ő
Erdélyi Anna TipográfiaAlineaKft.NyomtaAlföldi NyomdaZrt.,DebrecenFelel
ő
svezet
ő
Györg GézaverigazgatISBN97896352867
 
2
„ g a egés világdics
ő 
ség atiédlesz."SMARAGDT BLA(K E.5000-300 KÖRÜL)
NekedajánloSzeretném,ha
Varázsla
egyújvilágkapunyitn megel
ő
tted,é ömö vinn t l- je tez sedbe.Ez kíváno nekedé avilágnak.
K SZ NETNYILV N T S
Amiko leülök,hogyb lekezdjekegyúj nyvmegísába,azalkotá mindigömteli,d magányo folyamatnakindul;ilyenko csakénvagyok,é azUniverzum.Aztán fokozatosa gulni kezd,ésegyr b é bbembertfoglal magába,akikmindhoz-adjáktudásuka é l lkesedésüket,míggül azonkapo magam, hogyegyúj könyvetartok kezemben. Szeretnék mos köszönemondani azoknak az embereknek, akikbeléptek
A Varázsla
alkotásának egyr gul körébe, é lehe
ő
v tették, hog ez azüzene eljusso hozzád.
Köszönöm, köszönöm, köszönöm:
alányomnak, Sky -nak, aki fáradhatatlanul dolgozotmellette szerkeszt
ő
nt; os Goldnak, aki tudomány
 
o ismereteivel é kutasi a-paztalataival segített, hogyanötzze udományfedesei vallás
 
o szövegekkel.Kösnö szerkeszt
ő
mnek,Cind Blacknek BeyondWordst
ő
l,hog olya gyak r-latiasa áll munjához, é elhalmozot épít
ő
rdésekkel. Soka segített, hog jobír ljonbel
ő
lem.Kösne NicGeorgenak, kreatívmunért; könyvbels
ő
grafikáié borít egyan csodálatosa tükrözikavazslatot.Köszöne Goze Medi munkarsainak, ShamusHoar -nak é CarlaThorntonnakgrafik gl gesítéséé
 
r é a könyv tördeléséért. Kösne a
Titok
csapanak, akikmos i mellette álltaké segítettek,hog egyúj könyvvel ajándékozhassa meg vi-lágot; különöse an Child n
ő
remnek, aki az esz kiai csapato vezeti; AndreKeirnek,aki mi hatalma kreatívcsapatunka terelgeti,valamin Paul Harringto nakéGlend Bell n
ő
remnek, akik Raphael Kilpatrick fotóssal karöltv elstettékkönyv vazslato peit. Köszöne aTitok-csapa tobbi tagjainak az értékeshátt r-munért: Do Zycknek, Mark O’Connornak, Mik Gardinernek, Lori Sharapovnak,Cori ohansingnak,Chy Le -nek.Pete Byrn -neké Hayleynyomnak.
Köszönet,szönet,szönet
kiadóimnak,azAtriaBook - nak, Simo & Schusterneké munkatársaiknak. CarolynReidy, udit Curr, Darlen DeLillo, Twisn Kan, amePervin, KimberlyGoldst in, Isold Saue - hávagyok, hogyilye csodálato em e-rekkeldolgozhattam.
Köszönöm, köszönöm, köszönö
Angel Marti Velayosnak spirituáli útmutat, sze-

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
Eartha Phoebus liked this
Schmidt Mária liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Balázsik Attila liked this
tivoli005 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->