Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Beginners Segmented Bowl 3

Beginners Segmented Bowl 3

Ratings: (0)|Views: 643|Likes:
Published by Casilisto

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Casilisto on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/11/2013

 
H [ibeidti` Purdmdb Zralikt oar Nibmddirs
Zhbi 8
? [m`i` Rmd`aw Nawc
Pfms pralikt ms h nibmddir
s bum`i ta ehgmdb h sibeidti` nawc Mt fhs adcy ; chyirs hd`usis ?%sm`i` sibeidti` rmdbs oar tfi em``ci hd` tap rmdbs Pfms pralikt ms ihsy ta ehgiwmtf nhsmk waa`wargmdb hd` waa`turdmdb sgmccs hd` taacsM wmcc whcg yau tfraubf hcc tfi stips ta kut tfi ehtirmhcs hd` ta krihti tfi bcui%up oar tfisibeidti` nawc M wmcc hcsa bmvi yau saei tmps ad faw ta prakii` ad tfi hktuhc turdmdbao tfi nawcZcihsi rih` hcc tfi mdstruktmads omrst nioari yau nibmd tfi pralikt Mt ms nist ta idsuri tfhtyau fhvi tfi prapir taacs hd` waa`s ta sukkii` ht tfms pralikt Mt wmcc hcsa idhnci yau taoiic kadom`idt wmtf tfi pralikt hd` ta whcg tfraubf hdy udkirthmdtmis tfht yau fhvi Nistao cukg((
^iqumri` Raa`s
Md tfms pralikt# wi usi > `mooiridt waa`s oar kadtrhst7 h `hrg kacari` waa` hd` h cmbftkacari` waa` Hs yau ehy ni hnci ta ticc orae tfi pmkturi# M
vi usi` whcdut oar tfi `hrg waa` hd` hsf oar tfi cmbft waa` M
vi aotid usi` ehpci oar tfi cmbft waa` ]au khdkfaasi hdy waa`s tfht yau wauc` cmgi
NH[I
Pfi omrst pmiki ta priphri ms tfi nhsi Mt ms h sacm` `msg ao whcdut &dat sibeidti`- hd` ms hkmrkci tfht ms 0 µ mdkfis md `mheitir hd` ht cihst ´ mdkfis tfmkg Mo yau usi tfmkgir waa`oar tfi nhsi# mt wmcc bmvi yau eari raae oar pchymdb wmtf tfi omdhc sfhpi ao tfi nawc Mtypmkhccy usi 8 x 9 mdkf whcdut hd` kut tfi cidbtf iquhc ta tfi wm`tf Pfid M usi hstrhmbfti`bi &rucir- ta ehgi h cmdi orae appasmti kardirs Pfms bmvis ei tfi kidtir ao tfipmiki M tfid usi h kaephss ta ehgi tfi chrbist kmrkci passmnci ad tfms nahr` Kut tfikmrkci aut usmdb h nhd` shw ]au kauc` usi hdy atfir taac tfht yau hri kaeoarthnci
 
H [ibeidti` Purdmdb Zralikt oar Nibmddirs
Zhbi >
EM@@CI ^MDB
Pfi em``ci rmdb ms sibeidti` rmdb hd` wmcc eh`i orae natf tfi cmbft waa` hd` tfi `hrg waa` Pfi cmbft waa` ms kut mdta hd hdbci` sibeidts wfmci tfi `hrg waa` riehmds hsrikthdbci pmikis &ocht stakg- hd` ms usi` hs h rh`mhc sphkirPa sthrt# yau wmcc dii` h stmkg ao cmbft waa` tfht ms > ³ mdkf wm`i hd`
89―
cadb hd` ´mdkf tfmkg Mt sfauc` ni squhri ad hcc sm`is Pfi stmkg sfauc` ni kut mdta ? sibeidts wmtf h;:%`ibrii hdbci ad ihkf sm`i Pfi cadb sm`i ao tfi sibeidt ms tfi adcy krmtmkhceihsurieidt hd` mt ms ; ;!6 mdkfis cadbPfi ihsmist why ta `a tfms ms ad h kfap shw ar h scm`mdb emtir shw Mt ms ihsy ta sit tfi shwta kut ht ;: `ibriis Pa prakii`# yau cmdi up tfi sthrt ao tfi stmkg wmtf tfi nch`i sa tfhttfi omrst kut thgis tfi emdmeue ao tfi waa` aoo nut cihvis yau wmtf h ;: `ibrii hdbciPfid yau eihsuri tfi cadb sm`i ta tfi ; ;!6 mdkf cidbtf hd` put mt nhkg adta tfi shwupsm`i `awd orae tfi chst kut Pfms eihds tfht natf hdbcis hri pamdtmdb mdwhr`s Ocmppmdbtfi stmkg avir hotir ihkf kut idsuris tfht yau fhvi karriktcy kut sibeidts M usuhccy sit uph stap ncakg ta prisirvi tfi cidbtf eihsurieidt sa tfht ihkf pmiki ms tfi shei smziHs hd hctirdhtmvi# yau kauc` usi h thnci shw ta ehgi tfi sibeidts ]au kauc` usi h emtirbhubi7 imtfir tfi ohktary adi ar saeitfmdb cmgi h Mdkrh ar _ibh &wfmkf hri ixtrieicyhkkurhti- Nut wfid M usi h thnci ta ehgi sibeidts# M cmgi h sci` ]au khd ehgi yaur awdsci` wfmkf ms h viry shoi hd` ixhkt whyta ehgi sibeidts
 Mo yau hri mdtiristi` md ehgmdb yaur awd sci`# yau khd caag ad tfi Raa`turdmdbAdcmdi win md tfi Hrtmkcis siktmad hd` ud`ir [ibeidti` Purdmdb$ Natf Givmd Diiciy hd` Rmccmhe Ghd`cir fhvi ixkiccidt `iskrmptmads ad faw tfiy ehgi tfimr sci`s$
Pfi rh`mhc sphkirs hri eh`i orae whcdut Pfiyhri ´ mdkf tfmkg stakg udciss yau eh`iyaur em``ci sibeidts orae waa` tfht whs tfmkgir Mo sa# lust ehtkf tfi tfmkgdiss hd`yau
cc ni aghy Pfi smzi ao tfi sphkirs ms ;!6 mdkf wm`i ny > ´ mdkf cadb ]au wmcc dii` ?ao tfi sphkirs# wfmkf wmcc uctmehticy ba nitwiid tfi sibeidts
 Dati< Mt ms meparthdt ta ehmdthmd tfi `mriktmad ao tfi brhmds ao tfi waa` sa wfidkuttmdb tfi rh`mhc sphkirs# mt ms nist ta kut tfie krass brhmd orae h > ´
” 
nahr`$Pfms why# yau wmcc bit sfart brhmd pmikis wfmkf wmcc ehtkf tfi chrbir sibeidts$ Mo  yau wiri ta rmp h nahr` hd` tfid kut mt mdta > ´
cidbtfs# yau wauc` fhvi cadbbrhmd pmikis$ Rfid yau bcui` tfi sibeidts hd` tfi rh`mhc sphkirs tabitfir# yauwauc` id` up wmtf pirpid`mkuchr brhmds wfmkf kauc` cih` ta ixphdsmad hd` sfrmdghbi strissis patidtmhccy krhkgmdb tfi omdhc nawc$
 
Zhbi ;
H [ibeidti` Purdmdb Zralikt oar Nibmddirs
PAZ ^MDB
Pfi tap rmdb ms eh`i orae tfi `hrg waa` tfht yau
vi sicikti` Mt sfauc` ni tfi shei hstfi em``ci sphkirs hd` tfi nattae `msg Pfi tap rmdb ms eh`i ao ? sibeidtsPa sthrt# yau wmcc dii` h stmkg ao `hrg waa` tfht ms 8 ´ mdkf wm`i hd`
>0―
cadb hd` htcihst µ mdkf tfmkg Mt sfauc` ni squhri ad hcc sm`is Pfi stmkg sfauc` ni kut mdta ?sibeidts wmtf h ;:%`ibrii hdbci ad ihkf sm`i Pfi cadb sm`i ao tfi sibeidt ms tfi adcykrmtmkhc eihsurieidt hd` mt ms 0 8!> mdkfis cadbYsi tfi shei kuttmdb eitfa` hs yau usi` oar tfi em``ci rmdb ta krihti tfi hdbci`sibeidtsHotir yau fhvi kut tfi tap rmdb pmikis# yau sfauc` daw fhvi hcc tfi phrts hs cmsti` md tfiZhrts Cmst nicaw
Zhrts Cmst
8
‛ 
Nattae pmiki % ~
0―
ta
9―
raud` pmiki
?
‛ 
Dhrraw hdbci sibeidts % ~ ;
;!6―
ad cadb sm`i &Em``ci rmdb-
?
‛ 
^h`mhc rikthdbci sphkirs
‛ 
>
;!0―
x
;!6―
&Em``ci rmdb-
?
‛ 
Rm`i hdbci sibeidts % ~ 0 µ
ad cadb sm`i &Pap rmdb-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->