Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Scrisoare către comunitatea din Filadelfia

Scrisoare către comunitatea din Filadelfia

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by miiucu
Adevărul are pe o faţă iubire şi pe cealaltă faţă înţelepciune
Adevărul are pe o faţă iubire şi pe cealaltă faţă înţelepciune

More info:

Published by: miiucu on Apr 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

 
Scrisoare către comunitatea din Filadelfia
Şi în această scrisoare vom continua să expunem câteva raporturi între aceste mesaje şisănătatea individuală, evident, în conexiune cu cea socială. Scrisoarea ne face să înţelegem cerinţeleunei ramuri de ultimă oră a ştiinţei medicale care este psiho-neuro-imunologia.Psiho-neuro-imunolgia este o ştiinţă preocupată îndeosebi de impactul atitudinilor mentaleasupra rezistenţei corpului la boli şi studiază în particular legăturile dintre minte, creier şi sistemulimunitar. Noua ştiinţă este cu atât mai bine venită cu cât statisticile de astăzi demonstrează că, cu câtse descoperă mai multe medicamente şi metode de vindecare, cu atât numărul bolilor creşte.Specialişti de vârf din acest nou domeniu recomandă ca omul să se antreneze în cultivarealucidităţii. Aceasta înseamnă că trebuie să devii conştient de sentimentele pe care le ai şi să ai voinţade a le transforma pe cele negative în sentimente pozitive.Pe acest fond care aşa cum vom vedea sunt conexiuni ample cu ceea ce scrisoarea netransmite. Să pornim chiar de la denumirea comunităţii pentru care a fost scrisă scrisoarea .Denumirea ne conduce la ideea de o legătură de sânge adică aceea de fraternitate, adică,iubirea de frate.Se recomandă înţelegerea faptului că avem de a face cu o evoluţie care să ne elibereze deorice înrudiri de sânge mai înguste. Nu trebuie desfiinţate legăturile de rudenie, ci la iubirea legatăde familie trebuie adăugată ceea se numeşte iubirea umană generală, care merge de la suflet la suflet,care se ridică deasupra legăturilor de sânge.Dar se pare că lucrurile merg invers, chiar împotriva iubirii din familie. Aşa rezultă din celde-al patrulea păcat mortal al umanităţii din cele opt ale lui Konrad Lorenz şi anume: „dispariţiasentimentelor umane prin moleşire şi o plictiseală mortală”. Şi pentru a localiza aspectul trebuie săavem în vedere ceea ce Sundar Singh a spus: „Deşi am vizitat numeroase ţări creştine, nu am întâlnit prea mulţi creştini”.După cum vedem avem de a face cu un câmp de dominanţă sau egregor negativ care estealimentat în permanenţă de gândurile, sentimentele şi dorinţele negative ale oamenilor. Acest câmp provoacă un anumit tip de boli care au dus la dezvoltarea nemaiîntâlnită a industriei medicamentelor,dar şi multe accidente, războaie etc.Este evident că acest câmp de dominanţă este alimentat de boli ale intelectului cum ar fi:teama, angoasa, defăimarea, critica, răutatea, minciuna, ignoranţa, gelozia etc. care nu numai că sunt boli precum cele ale corpului fizic, dar sunt cauze a celor din urmă. Din punct de vedere alcomunităţii din scrisoarea aleasa, boala pe care o vizăm este orgoliul.Din acest punct de vedere, orgoliul denotă şi un complex de superioritate. Adeseori, elcreează un adevărat zid între părinţi şi copii, între fraţii şi surori, între mătuşi şi unchi, între nepoţi şinepoate, între veri, prieteni, angajaţi şi angajatori, între colegii de muncă etc. Pe scurt, astfel de zidurisunt create în toate tipurile de relaţii interumane. Adeseori, orgoliul îi desparte pe cei dragi timp deani de zile, creând animozităţi care se păstrează de-a lungul mai multor generaţii. Şi totul pentru ce?Pentru a avea dreptate? Pentru a-ţi satisface ego-ul? În realitate, tu nu faci decât să îţi autosaboteziviaţa şi să îţi îmbolnăveşti corpul. Pentru a combate aroganţa avem un sfat în Matei 23/11: „Şi careeste mai mare între voi să fie slujitorul vostru”. Este un adevăr care trebuie urmat pentru a combateorgoliul.Luciditatea recomandată mai sus trebuie să ne facă conştienţi de acest lucru prin ieşirea dincâmpul dominat de mai sus. Această ieşire ne duce la trăirea adevărului în suflet şi în minte.Adevărul îi conduce pe oameni spre armonie şi înţelegere reciprocă. Deci, îi scoate din egoism. Căci prin nimic nu se îndepărtează mai mult oamenii unul de altul decât dacă se stinge în ei năzuinţa spreadevăr şi spiritul adevărului.1
 
Adevărul are pe o faţă iubire şi pe cealaltă faţă înţelepciune, cu alte cuvinte nu se poate aflaatunci când acestea lipsesc din inimă respectiv din intelect. Este o expresie alegorică, însemnând principiul înţelepciunii căpătat prin experienţa practică, nu cea care reprezintă speculaţia teoretică.Dacă există mai multe adevăruri în lume, aceasta arată că sunt deformări la nivelul inimii şi aintelectului de unde necesitatea de a ne spori nivelul de elevare pentru a ne apropia de celrecomandat în scrisoare. Pentru acest lucru mintea şi inima trebuie să se poată detaşa de aceleidentităţi inferioare asociate cu personalitatea individuală care ţin de ego şi să-şi reducă identificarea prea mare cu planul fizic material.Putem vedea diferenţele în cerinţele scrisorii şi în realitate atunci când omul nu iubeşte dedragul adevărului, ci pentru sine din cauză că ţine prea mult la părerile sale, el acţionează ca o fiinţăantisocială care tinde să se izoleze tot mai mult de societatea umană.După cum spunea marele filozof indian al secolului VIII, Dharmakirti: „Toate acţiunileumane de succes provin dintr-o cunoaştere adevărată”. Dacă umanitatea doreşte să aibă succes înorice domeniu, ea trebui să deţină o cunoaştere adevărată asupra realităţii – realitatea sinelui şirealitatea mediului înconjurător. Am putea adăuga un corolar: toate acţiunile umane lipsite de succes – şi par a fi destul de multe astăzi provin din ignoranţă sau din cunoaştere greşită (iluzii de percepţie). Prin urmare, nu poate exista o prioritate mai mare în viaţa unui om sau în viaţanaţiunilor – decât depăşirea cunoaşterii greşite şi aflarea cunoaşterii adevărate.Scrisoarea ne atrage atenţia asupra „cheii lui David”.Isaia 22/22 scrie despre: „cheile lui David”. Luca 11/12 scrie: „că aţi luat cheile cunoaşterii”.Deci putem vorbi că cheia lui David este o cale spre evoluţie sufletească.În acest sens să vedem ce spune David în Regi II 6/21: „Înaintea Domnului voi juca a zisDavid către Micol….Cânta-voi şi voi juca înaintea Domnului”. Am găsit, astfel, două dintre cheilelui David pe care putem să le folosim spre a ne ocupa de sănătatea noastră. Mai mult apare şi orgoliulunei femei şi absenţa acestuia la David.Trebuie să arătăm că dacă nu este o voinţă proprie de vindecare si de menţinere a sănătăţiinimeni altul nu va putea realiza acest lucru. Deci închiderea şi deschiderea către sănătate aparţinefiecăruia, dacă folosim aceste chei.Faptul că trăirea adevărată se întâmplă în suflet este o realitate. Mintea este cea care vrea săaibă dreptate. Deşi sufletul nu este identic cu mintea. Mintea este un instrument extrem de subtil carefuncţionează continuu. Dacă nu o dirijezi atunci ea te va dirija, deoarece este programată săfuncţioneze continuu. De aceea pentru a te purifica cu propriile eforturi este necesar să nu te laşi pradă imaginaţiei,ci spre armonie interioară şi calm mintal.Există – spune Origen – diverse forme ale Logosului prin care El se revelează ucenicilor săi, potrivit gradului de lumină a fiecăruia, după treapta lor de spiritualitate. Aceste trepte şi grade delumină sunt o consecinţă a faptelor şi nu un produs al minţii. Cu alte cuvinte cine are i se va da, cinenu are i se va lua şi ceea ce are. Este un adevăr care trebuie reţinut pentru că la puterea mică pe careo ai deja, ai deschisă uşa pentru ca să intre ceea ce o poate spori.Fiecare poate primi atât cât este pregătit să primească şi nu te poţi pregăti decât prin propriileeforturi şi pentru a beneficia din plin de ceea ce primim trebuie să adăugăm ceva din sufletul şispiritul nostru.Fiind vorba de comunitate fraternă avem de a face cu un câmp energetic în care aparecapacitatea de a avea o răbdare imensă şi o perseverenţă a atitudinii pozitive chiar dacă membriicomunităţii sunt puşi în faţa unor opoziţii prelungite. Emblema acestei stări este compasiunea.Oameni ajunşi la acest nivel au un efect notabil asupra mediului. Simţul responsabilităţii faţă deceilalţi este o altă calitate a acestei comunităţi.Dacă Dumnezeu este unitate, evident avem în Satana un oponent al acestei unităţi. Aşa cumvoi arăta sunt multe dovezi ştiinţifice care cer unitatea organismului uman pentru a nu atrage boala.O asemenea cerinţă pentru unitate ne atrage evident atenţia asupra faptului că nu trebuie să necantonam în epoca noastră la cuvântul „ sinagogă”, ci asupra celor care divizează atât individul cât şi2
 
oamenii acum. Dacă în scrisoare se arată oamenii care îşi „zic iudei şi nu sunt”, acest lucru este problema acelor timpuri în care se manifestă lipsa de unitate într-o comunitate ca cea a sinagogii.Opoziţia din acele vremi dintre comunitatea creştină şi sinagogă o aflăm din Talmud. RabinulSimlai zicea: „Peste tot unde găsiţi un text pe care
minimii
îl utilizează pentru a-şi justifica opiniile,veţi găsi alături texte care resping aceste păreri.” Deci, o dezbatere intelectuală.Orice dezbatere intelectuală aduce pe prim plan orgoliul care denotă un complex desuperioritate. Abia acum putem înţelege acel zid care apare între relaţiile de rudenie şi în toatetipurile de relaţii umane. Dacă spălatul picioarelor apostolilor de către Isus Hristos este un exemplu prin care se cere te dăruieşti, el exprimă şi sentimentul superiorului care se înclină în faţainferiorului. Latura cea mai ştiinţifică ne arată că de fapt nu există superior sau inferior la nivelsufletesc.Să pornim de la faptul că planta se înclină în faţa pământului pentru că datorită lui există.Animalul şi corpul uman se înclină plantei pentru că datorită ei există regn animal. Dacă organismulanimal nu ar primi anumiţi aminoacizi, denumiţi aminoacizi esenţiali de la plante odată cu hranaacest regn nu ar exista. Esenţiali pentru animale şi om sunt: treonina, metionina, valina, leucina,izoleucina, fenilalanina, tripofanul şi lizina. Am putea spune că, de fapt, planta este superioarăomului pentru că fără aceasta regnul animal nu ar exista şi, totodată, nici orgoliul omului.Creştinismul are în vedere tocmai un proces de dezvoltare a forţelor sufleteşti care existălatent ca să spunem aşa într-o stare de somnolenţă în sufletul fiecărui om. Dacă acest lucru nu semanifestă trebuie să ne îndreptă privirea asupra cauzelor actuale.Să pornim de la o maximă explicită „Divide at impera” care aşa cum vedem ar corespunde cuo definire a Satanei. Satana însemnă potrivnicul (cel ce se împotriveşte), în cazul nostru, maximaexprimă potrivnicul comunităţii, fraternităţii, unităţii.Se cunoaşte faptul că această maximă funcţionează din plin, mimetica observând aceasta.Mimetica se realizează prin al şaselea păcat mortal a lui Konrad Lorenz: „creşterea receptivităţiiumanităţii la îndoctrinare ideologică sau mediatică”.Pentru că nu dorim ca ceea ce expunem să fie dificil de înţeles, să definim mimetica în limbajreligios: Psalmul 11/4 „Pe cei care au zis: „Cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noisunt: cine ne este Domn?”. Versetul exprimă ce face mimetica şi rezultatul acestui proces mimetic îlsim în Psalmul 11/8 „Căci, atunci nd se ridică sus oameni de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni”. Petru Comarnescu avea dreptate când spunea: „Una din marile înşelătorii din prezenteste tocmai tirania şi specula marilor etichete şi formule exercitată de oamenii josnicii şi interesaţi”.Pe fondul expus mai sus se mediatizează existenţa unei aşa zise independentei sau separare a puterilor în stat. Dar aşa în care s-a stabilit paradigma acestei independenţe justiţia devine unamplificator al sinagogii satanei descrise mai sus.Este o iluzie a independenţei. Iluziile sunt percepţii ireale sau incorecte. Ele pot fi simplefantezii, gânduri generate de imaginaţie, concepte greşite, convingeri eronate şi concluzii trase înurma unei înţelegeri greşite.Să pornim de la justiţia iudaică din acele vremuri despre care aflăm cu era de la Origen: „ Ceimai drepţi dintre bătrâni prezidau la împărţirea dreptăţii, numindu-se conform obiceiului limbii;„dumnezei”, ca unii ce se bucurau de o cinstire mai mult decât omenească”.Citatul de mai sus dovedeşte în mod sigur că dreptatea se făcea pe baza principiuluineutralităţii. Ridicându-se deasupra opoziţiilor ce disipă energia neutralitatea permite abordarea problemelor într-un mod realist şi flexibil. Nu este interesată de câştiguri egoiste, de controlareaaltora ori de alte câştiguri.Cu toate acestea găsim în Matei 5/40 : „celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina,lasă-i şi cămaşa”. Atrag atenţia cu nu se pune problema de a da tu în judecată, ci pur şi simplu de aevita pe cel care te dă.Maxima latină care funcţiona în Imperiul Roman era: „Inventa lege, inventa frauda”. Acestlucru înseamnă că odată făurită o lege se naşte şi mijlocul de a o încălca. Iar această lege a evoluat în3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
miiucu liked this
miiucu liked this
miiucu liked this
miiucu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->