Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Odluka, Strateska Procena Juzni Tok

Odluka, Strateska Procena Juzni Tok

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 75. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11 и 121/12),
Republička agencija za prostorno planiranje donosi
Одлуку о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" на животну средину
Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 31/2013 од 5.4.2013. године, а ступила је на снагу 13.4.2013.
1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).
2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и могућих утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" (у даљем тексту: измене и допуне Просторног плана) на животну средину, на следећи начин:
- значај измена и допуна Просторног плана на заштиту животне средине и одрживи развој произилази из потребе да се заштити животна средина, природне вредности и обезбеди одрживи развој на подручју измена и допуна Просторног плана;
- потреба да се у планирању просторног развоја подручја обухваћеног изменама и допунама Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне средине, у складу са критеријумима из члана 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, предложе мере које је потребно предузети како би се евентуални значајни утицаји на животну средину спречили, отклонили или смањили на минимум;
- чињеница да измене и допуне Просторног плана представљају оквир за реализацију изградње планираног транснационалног гасовода "Јужни ток" за транспорт, складиштење и дистрибуцију гаса.
3. Стратешка процена се ради за прелиминарно подручје измена и допуна Просторног плана које обухвата делове подручја градова: Зајечара, Смедерева, Панчева, Београда - Палилула, Зрењанина, Сомбора, Сремске Митровице, Шапца, Лознице и делове општина: Бољевац, Параћин, Ћуприја, Деспотовац, Свилајнац, Жабари, Ковин, Опово, Тител, Жабаљ, Темерин, Србобран, Врбас, Кула, Стара Пазова, Инђија, Рума, Богатић, Бачка Паланка и Бач.
На територији града Зајечара обухвата следеће КО: Прлита, Грљан и Грлиште.
На територији града Смедерева обухвата следеће КО: Осипаоница, Скобаљ, Мала Крсна, Враново, Липе I, Смедерево, Лугавчина и Шалинац.
На територији града Панчева обухвата следеће КО: Панчево, Долово и Старчево.
На територији града Београда - Палилула обухвата КО Бесни Фок.
На територији града Зрењанина обухвата КО Книћанин.
На територији града Сомбора обухвата следеће КО: Сомбор 2, Стапар, Кљајићево и Бачки Брег.
На територији града Сремске Митровице обухвата КО Јарак.
На територији града Шапца обухвата следеће КО: Дреновац, Мачвански Причиновић, Табановић, Штитар, Змињак, Рибари и Прњавор.
На територији града Лознице обухвата КО Ново Село.
На територији општине Бољевац обухвата следеће КО: Криви Вир и Бачевица.
На територији општине Параћин обухвата следеће КО: Доња Мутница, Давидовац, Бошњане и Клачевица.
На територији општине Ћуприја обухвата КО Ћуприја.
На територија општине Деспотовац обухвата КО Брестово.
На територији општине Свилајнац обухвата КО Кушиљево.
На територији општине Жабари обухвата КО Породин.
На територији општине Ковин обухвата КО Ковин.
На територији општине Опово обухвата КО Опово.
На територији општине Тител обухвата КО Шајкаш.
На територији општине Жабаљ обухвата следеће КО: Жабаљ и Госпођинци.
На територији општине Темерин обухвата КО Сириг.
На територији општине Србобран обухвата КО Турија.
На територији општине Врбас обухвата следеће КО: Бачко Добро Поље, Врбас, Куцура, Савино Село и Равно Село.
На територији општине Кула обухвата следеће КО: Кула, Црвенка и Сивац.
На територији општине Стара Пазова обухвата следеће КО: Сурдук, Белегиш, Стара
На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 75. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11 и 121/12),
Republička agencija za prostorno planiranje donosi
Одлуку о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" на животну средину
Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 31/2013 од 5.4.2013. године, а ступила је на снагу 13.4.2013.
1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).
2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалног обухвата и могућих утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" (у даљем тексту: измене и допуне Просторног плана) на животну средину, на следећи начин:
- значај измена и допуна Просторног плана на заштиту животне средине и одрживи развој произилази из потребе да се заштити животна средина, природне вредности и обезбеди одрживи развој на подручју измена и допуна Просторног плана;
- потреба да се у планирању просторног развоја подручја обухваћеног изменама и допунама Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне средине, у складу са критеријумима из члана 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, предложе мере које је потребно предузети како би се евентуални значајни утицаји на животну средину спречили, отклонили или смањили на минимум;
- чињеница да измене и допуне Просторног плана представљају оквир за реализацију изградње планираног транснационалног гасовода "Јужни ток" за транспорт, складиштење и дистрибуцију гаса.
3. Стратешка процена се ради за прелиминарно подручје измена и допуна Просторног плана које обухвата делове подручја градова: Зајечара, Смедерева, Панчева, Београда - Палилула, Зрењанина, Сомбора, Сремске Митровице, Шапца, Лознице и делове општина: Бољевац, Параћин, Ћуприја, Деспотовац, Свилајнац, Жабари, Ковин, Опово, Тител, Жабаљ, Темерин, Србобран, Врбас, Кула, Стара Пазова, Инђија, Рума, Богатић, Бачка Паланка и Бач.
На територији града Зајечара обухвата следеће КО: Прлита, Грљан и Грлиште.
На територији града Смедерева обухвата следеће КО: Осипаоница, Скобаљ, Мала Крсна, Враново, Липе I, Смедерево, Лугавчина и Шалинац.
На територији града Панчева обухвата следеће КО: Панчево, Долово и Старчево.
На територији града Београда - Палилула обухвата КО Бесни Фок.
На територији града Зрењанина обухвата КО Книћанин.
На територији града Сомбора обухвата следеће КО: Сомбор 2, Стапар, Кљајићево и Бачки Брег.
На територији града Сремске Митровице обухвата КО Јарак.
На територији града Шапца обухвата следеће КО: Дреновац, Мачвански Причиновић, Табановић, Штитар, Змињак, Рибари и Прњавор.
На територији града Лознице обухвата КО Ново Село.
На територији општине Бољевац обухвата следеће КО: Криви Вир и Бачевица.
На територији општине Параћин обухвата следеће КО: Доња Мутница, Давидовац, Бошњане и Клачевица.
На територији општине Ћуприја обухвата КО Ћуприја.
На територија општине Деспотовац обухвата КО Брестово.
На територији општине Свилајнац обухвата КО Кушиљево.
На територији општине Жабари обухвата КО Породин.
На територији општине Ковин обухвата КО Ковин.
На територији општине Опово обухвата КО Опово.
На територији општине Тител обухвата КО Шајкаш.
На територији општине Жабаљ обухвата следеће КО: Жабаљ и Госпођинци.
На територији општине Темерин обухвата КО Сириг.
На територији општине Србобран обухвата КО Турија.
На територији општине Врбас обухвата следеће КО: Бачко Добро Поље, Врбас, Куцура, Савино Село и Равно Село.
На територији општине Кула обухвата следеће КО: Кула, Црвенка и Сивац.
На територији општине Стара Пазова обухвата следеће КО: Сурдук, Белегиш, Стара

More info:

Published by: EkoNEC glasilo Milisav Pajević on Apr 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

 
На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животнусредину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 75. Закона о планирању иизградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11 и121/12),Републичка агенција за просторно планирање доноси
Одлуку о изради Стратешке процене утицаја изменаи допуна Просторног плана подручја посебненамене транснационалног гасовода "Јужни ток" на животну средину
Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр.31/2013 од 5.4.2013. године, а ступила је на снагу 13.4.2013.
1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног планаподручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" на животну средину (удаљем тексту: Стратешка процена).2. Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су на основу територијалногобухвата и могућих утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне наменетранснационалног гасовода "Јужни ток" (у даљем тексту: измене и допуне Просторногплана) на животну средину, на следећи начин:- значај измена и допуна Просторног плана на заштиту животне средине и одрживиразвој произилази из потребе да се заштити животна средина, природне вредности иобезбеди одрживи развој на подручју измена и допуна Просторног плана;- потреба да се у планирању просторног развоја подручја обухваћеног изменама идопунама Просторног плана сагледају стратешка питања заштите животне средине, ускладу са критеријумима из члана 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животнусредину, предложе мере које је потребно предузети како би се евентуални значајниутицаји на животну средину спречили, отклонили или смањили на минимум;- чињеница да измене и допуне Просторног плана представљају оквир за реализацијуизградње планираног транснационалног гасовода ужни ток" за транспорт,складиштење и дистрибуцију гаса.3. Стратешка процена се ради за прелиминарно подручје измена и допуна Просторногплана које обухвата делове подручја градова: Зајечара, Смедерева, Панчева, Београда- Палилула, Зрењанина, Сомбора, Сремске Митровице, Шапца, Лознице и деловеопштина: Бољевац, Параћин, Ћуприја, Деспотовац, Свилајнац, Жабари, Ковин, Опово,Тител, Жабаљ, Темерин, Србобран, Врбас, Кула, Стара Пазова, Инђија, Рума, Богатић,Бачка Паланка и Бач.На територији града Зајечара обухвата следеће КО: Прлита, Грљан и Грлиште.На територији града Смедерева обухвата следеће КО: Осипаоница, Скобаљ, МалаКрсна, Враново, Липе I, Смедерево, Лугавчина и Шалинац.На територији града Панчева обухвата следеће КО: Панчево, Долово и Старчево.На територији града Београда - Палилула обухвата КО Бесни Фок.На територији града Зрењанина обухвата КО Книћанин.На територији града Сомбора обухвата следеће КО: Сомбор 2, Стапар, Кљајићево иБачки Брег.На територији града Сремске Митровице обухвата КО Јарак.На територији града Шапца обухвата следеће КО: Дреновац, Мачвански Причиновић,Табановић, Штитар, Змињак, Рибари и Прњавор.На територији града Лознице обухвата КО Ново Село.На територији општине Бољевац обухвата следеће КО: Криви Вир и Бачевица.На територији општине Параћин обухвата следеће КО: Доња Мутница, Давидовац,Бошњане и Клачевица.На територији општине Ћуприја обухвата КО Ћуприја.На територија општине Деспотовац обухвата КО Брестово.На територији општине Свилајнац обухвата КО Кушиљево.На територији општине Жабари обухвата КО Породин.
 
На територији општине Ковин обухвата КО Ковин.На територији општине Опово обухвата КО Опово.На територији општине Тител обухвата КО Шајкаш.На територији општине Жабаљ обухвата следеће КО: Жабаљ и Госпођинци.На територији општине Темерин обухвата КО Сириг.На територији општине Србобран обухвата КО Турија.На територији општине Врбас обухвата следеће КО: Бачко Добро Поље, Врбас,Куцура, Савино Село и Равно Село.На територији општине Кула обухвата следеће КО: Кула, Црвенка и Сивац.На територији општине Стара Пазова обухвата следеће КО: Сурдук, Белегиш, СтараПазова и Голубинци.На територији општине Инђија обухвата следеће КО: Нови Карловци и Љуково.На територији општине Рума обухвата следеће КО: Путинци, Доњи Петровци,Добринци, Краљевци, Рума и Хртковци.На територији општине Богатић обухвата следеће КО: Белотић, Дубље, Клење, Очагеи Бадовинци.На територији општине Бачка Паланка обухвата следеће КО: Деспотово, Пимнице,Силбаш, Параге, Гајдобра, Товаришево и Младеново.На територији општине Бач обухвата следеће КО: Бач и Бачко Ново Село.У фази израде Нацрта измене и допуне Просторног плана дефинисаће се коначнаграница измена и допуна Просторног плана.Измене и допуне Просторног плана биће заснована на планској, студијској, техничкоји другој документацији, резултатима досадашњих истраживања, важећим документимау Републици Србији, као и на досадашњем спровођењу Просторног плана. Саставни деоизмена и допуна Просторног плана чини и Стратешка процена утицаја на животнусредину.Допуне Просторног плана односе се на детаљну разраду одвојака према РепублициСрпској и Републици Хрватској, којим би се омогућило директно спровођење измена идопуна Просторног плана. Допуне подразумевају детаљну разраду приступних путева канадземним објектима и мреже за електроенергетско снабдевање истих објеката натраси гасовода. Измене и допуне у коридору основне трасе транснационалног гасовода"Јужни ток" извршиће се у складу са објективним разлозима насталим услед детаљнихтеренских истраживања, промене бројева катастарских парцела, пристиглих мишљењаи услова, као и у складу са променама пројектне документације.4. Стратешком проценом биће разматрана питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе и природних добара као и друга питања за која се у току израдеутврди да захтевају одговарајућу обраду.Стратешком проценом неће бити разматрана питања везана за јонизујуће зрачење јер на подручју измена и допуна Просторног плана нема загађивача који емитују такавнегативан утицај.5. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији изобласти просторног планирања, заштите животне средине, заштите природе и другојрелевантној документацији.6. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се описују, вреднују ипроцењују могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћиимплементацијом измена и допуна плана и одређују мере за смањење негативнихутицаја на животну средину, садржи:- полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви измена и допунаПросторног плана, захтеви заштите животне средине из релевантних планских и другихдокумената;- опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;- процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне средине наподручју измена и допуна Просторног плана, варијанте развоја планског подручјаукључујући сценарио нултог развоја и варијанте развоја и заштите планског подручјаповољне са аспекта заштите животне средине, процену утицаја варијантних решења на животну средину, опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећањепозитивних утицаја на животну средину, поређење варијантних решења и приказразлога за избор најповољнијег, процену утицаја планских решења на животну средину,опис мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину, начин на који су при процени узети у обзир елементи животне срединеи карактеристике утицаја;- смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->