Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pz21_2007

pz21_2007

Ratings: (0)|Views: 1,542 |Likes:
Published by ENAK9000

More info:

Published by: ENAK9000 on Mar 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
NR
21
(539) 20 MAJA 2007
W NUMERZE:
   I   N   D   E   K   S   3   3   7   3   7   4   I   S   S   N    0   8   6   7  -   4   5   2   3
 WOJSKO:
Rosomak tuż tuż
str. 22
w w w . z o l n i e r z - p o l s k i . p l 
TYGODNIK
SIŁY POWIETRZNE:
JAWNA NIEJAWNOŚĆ
str. 30
PŁK TICHONIUK:
Wszystkich uszczęśliwić nie można
str. 8
MILITARIA:
Pozostałości braterstwa broni
str. 54
CENA 4,70 ZŁ
(W TYM 7% VAT)
Bez nich nie ruszy żaden transport. Organizują ruchna lądzie, wodzie i w powietrzu
MACHINA TRANSPORTOWA:
BliżejAfgańczyków
CIMIC
karanie
Woj
 
skowe
Komandosi
po polsku
FENOMEN
NF
O
W
piechota
 
2
 
Polska
Zbrojna
nr 21/2007
 AAAAAAA
 AAAAAAAA 
 
NUMERZE
ŻOŁNIERZ XXI WIEKU
Oto jesteśmy świadkami bezprecedensowegodoinwestowania piechocińców. Stopnioworośnie ilość nowoczesnego uzbrojeniai gadżetów, które trafiają do ich rąk. Czyżbypolski żołnierz piechoty stawał się wyspecjalizo-waną platformą bojową?
STR. 4
STARGARDZMECHANIZOWANY 
Czarnego beretu pancerniakóww koszarach niemal już niewidać. Czy oznacza to, że6 Brygada Kawalerii Pancernejniebawem przejdzie do historii?
 
STR. 18
WOJSKO
PROBLEMY 
 TEMAT NUMERU
DOZBRAJANIE IRAKU
Armia iracka, aby mogła lepieji skuteczniej działać samodzielnie,musi zostać doposażona w ciężkieuzbrojenie: czołgi, pojazdypancerne, artylerię oraz samolotybojowe 
STR. 56
 ARMIE ŚWIATA
IRAK 
 WSZYSTKICHUSZCZĘŚLIWIĆNIE MOŻNA 
Ppłk Anatol Tichoniuk,przewodniczący KonwentuDziekanów Korpusu Oficerów WP,dementuje plotki na temat emeryturpomostowych
STR. 8
NA CELOWNIKU
Dyrektor Redakcji Wojskowej
Redaktor naczelnyArtur Bartkiewicz, tel.: (0-22) 684 53 65,684 56 85, faks: 684 55 03; CA MON 845365, 845 685, faks: 845 503;sekretariat@redakcjawojskowa.plAl. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
Zastępca dyrektora Redakcji Wojskowej
sekretarz redakcji „Polski Zbrojnej”:Wojciech Kiss-Orski, tel.: (0-22) 684 02 22,CA MON 840 222;wko@redakcjawojskowa.pl
Redaktorzy prowadzący:
mjr Artur Goławski , tel.: (0-22) 684 52 30,CA MON 845 230; Aneta Wiśniewska,(0-22) 684 52 13, CA MON 845213;polska-zbrojna@redakcjawojskowa.pl
Publicyści: Warszawa:
Anna Dąbrowska, tel.: (0-22)684 52 44, CA MON 845 244; mjr Artur Goławski, tel.: (0-22) 684 52 44, CA MON845 244; Sylwia Guzowska, tel.: (0-22)684 02 32, CA MON 840 232; kpt.Grzegorz Predel, tel.: (0-22) 684 08 68,CA MON 840 868; Roman Przeciszewski,tel.: (0-22) 684 52 44, CA MON 845 244; Tadeusz Wróbel, tel.: (0-22) 684 52 44,CA MON 845 244;
Bydgoszcz:
Krzysztof Wilewski, tel.: (0-52) 378 25 90, CA MON412 590;
Gdynia:
kmdr ppor. MariuszKonarski, tel.: (0-58) 626 62 07, CA MON266 207; Krzysztof Wygnał, tel.: (0-58)626 24 13, CA MON 262 413;
Kraków:
Magda Kowalska-Sendek, JacekSzustakowski, tel.: (0-12) 613 17 80,CA MON 131 780;
Poznań:
NataliaKonopka, tel.: (0-61) 857 23 59,CA MON 572 359; Piotr Laskowski,tel.: (0-61) 857 24 46, CA MON 572 446;
 Wrocław: 
Bogusław Politowski,tel.: (0-71) 765 38 53, CA MON 653 853;
Fotoreporter:
 Jarosław Wiśniewski, tel.: (0-22) 684 5229, CA MON 845 229;
Współpracownicy: 
Piotr Bernabiuk, Andrzej Jonas, MarcinKaczmarski, Włodzimierz Kaleta, TadeuszMitek, Wojciech Piekarski, Aleksander Rawski, Henryk Suchar 
Dział graficzny: 
tel.: (0-22) 684 51 70, CA MON 845 170;Marcin Dmowski (kierownik), MonikaKlekociuk, Paweł Kępka, Andrzej Witkowski
Korekta:
 tel.: (0-22) 684 03 55, CA MON 840 355;Renata Gromska (kierownik), KatarzynaKocoń, Małgorzata Mielcarz, KatarzynaPietraszek, Joanna Rochowicz
Szef pionu wydawniczego: 
płk Ryszard Choroszy, tel.: (0-22) 684 0352, CA MON 840 352;ryszard.choroszy@redakcjawojskowa.pl
Biuro Reklamy i Marketingu: 
Adam Niemczak (kierownik) ,tel. (0-22) 684 53 87, 684 51 80, 684 5503, faks: (0-22), CA MON 845 387; JoannaBrodowska, tel.: (0-22 ) 684 55 03;reklama@redakcjawojskowa.pl
w w w . p o l s k a - z b r o j n a . p l 
TYGODNIK
Egzemplarze czasopism dostępne w wewnętrznym kolportażu wojskowym są bezpłatne
MARYNARKA WOJENNA
 TRUCIZNA W SIECIACH
Dno Bałtyku usłane jestzatopionymi w morzu bojowymiśrodkami chemicznymi. Co jakiśczas rybakom zdarza się wyłowićparzące pozostałości po II wojnieświatowej. Wtedy na ratunekwzywają marynarzy z 55 KompaniiChemicznej
STR. 32
 
 
STR. 20
FENOMEN
NFoW: – Nasze forumnie zna granic: stopnia,stanowiska, funkcji. Jestdla każdego, komusprawy armii są bliskie
 
nr 21/2007
Polska
Zbrojna
 
3
 JAWNA NIEJAWNOŚĆ
2 Baza Materiałowo-Techniczna jest jak amerykańska Strefa 51.Niełatwo się tu dostać,a wyjść wcale się nie chce
STR. 30
KIJ I MARCHEWKA 
Dowódca 16 Pomorskiej DywizjiZmechanizowanej jasno dałdo zrozumienia podoficeromwytypowanym na organizowanyprzez siebie kurs dla szefówpododdziałów: dla najlepszych drzwido dalszej kariery otworzą siębardzo szeroko
 
STR. 26
WOJSKA LĄDOWESIŁY POWIETRZNE
Nakład: 22 000 egz.Prenumerata: 
RUCH SA, KOLPORTER SA, Garmond PRESS, GLM.Informacja: (0-22) 684 04 00
Kolportaż i reklamacje:
 PP DW Bellona – (0-22) 457 04 37,6879 041, CA MON 879 041
Druk: 
Drukarnia Perfekt, ul. Połczyńska 99, Warszawa
Numer zamknięto: 
15.05.2007 r.
Zdjęcie na okładce: 
 Jarosław Wiśniewski
Projekt graficzny: 
Łukasz Kaugan , CaStudio Treść zamieszczanych materiałów nie zawszeodzwierciedla stanowisko redakcji. Tekstówniezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobieprawo do skrótów.
REDAKTORNACZELNY 
 Artur Bartkiewicz
 A
 jednak ma pancerz – chciałoby się sparafrazować słowa Galileusza po przepro-wadzonych niedawno testach dodatkowego opancerzenia KTO Rosomak. Trans- portery, które od kilku miesięcy elektryzują polską opinię publiczną, nie tylko mają pancerz, ale również – na przekór krytykom – jeżdżą, pływają i strzelają, o czym mogli się przekonać wszyscy obserwujący ćwiczenia ewentualnej II zmiany PKW Afganistanw Wędrzynie. To jednak już nikogo nie elektryzuje, a obserwując nastawienie części mediów, można się spodziewać, że prędzej zaczną roztrząsać, dlaczego Rosomaki nielatają, niż przyznają, iż mamy do czynienia ze sprzętem, który wbrew pozorom nie jest skupiskiem wszelkich możliwych wad. Przypadek Rosomaka pokazuje, że debacie, jaka toczy się w polskich mediach na te- mat armii, daleko jeszcze do doskonałości. To bardzo dobrze, że mówi się o słaboś- ciach sprzętu – żołnierze powinni mieć w czwartej władzy sojusznika w walce o jak najlepsze wyposażenie. Tylko że czym innym jest domaganie się zwiększenia bezpie- czeństwa polskich żołnierzy, a czym innym – nakręcanie spirali histerii. Gdyby przej- rzeć wszystko to, co napisano o Rosomaku w ciągu ostatnich kilku miesięcy, można by dojść do wniosku, że zakupiony przez Polskę transporter został wykonany ze styropia- nu, strzela bańkami mydlanymi i nadaje się co najwyżej do tego, aby w charakterzeekscentrycznej rzeźby postawić go w ogródku. Przesadzam? Nie bardziej niż zastępy zajadłych wrogów KTO. Smutne jest też to, że gdzieś na marginesie tej dyskusji pozo- stał fakt, iż tak naprawdę mówimy o transporterze, a nie o czołgu. I to, że broni dosko- nałej po prostu nie ma. Szkoda, że mało kto myśli o samych żołnierzach, których po pierwsze zazwyczaj nie pyta się o zdanie w tej kwestii, a po drugie przez wiele miesięcy przekonuje, że wyruszają do Afganistanu wyposażeni w sprzęt, który jest śmiertelną pułapką. Czy na tym ma polegać troska o nich? Nie samym jednak Rosomakiem żyje armia. XXI wiek stawia przed żołnierzami zupeł- nie nowe wyzwania. Potrzebna jest mała rewolucja w kwestii wyposażenia indywidual- nego, o czym pisze Artur Goławski („Złota piechota”). Jednostki specjalne przygoto-wują się do przejścia w podporządkowanie Dowództwu Wojsk Specjalnych – czy bę- dzie to dla nich korzystne, próbował na przykładzie 1 Pułku Specjalnego Komando- sów zbadać Bogusław Politowski („Budowanie elity”). A jeśli chodzi o nasze najważ- niejsze misje w Iraku i Afganistanie, to musimy pamiętać, że dla ich powodzenia rów- nie ważne jak to, w co wyposażymy żołnierzy, jest to, co zaoferujemy mieszkańcom tych krajów oraz ich tworzonym od podstaw siłom zbrojnym. Dziś nie wystarczy poko- nać przeciwnika militarnie – aby operacja wojskowa zakończyła się sukcesem, nie- zbędna jest skuteczna współpraca cywilno-wojskowa. Kampanie prowadzone przez NATO i sojusze państw zachodnich nie mają charakteru ekspansywnego, ale ograni- czenie ich do unicestwienia armii przeciwnika i obalenia reżimu jest najkrótszą drogą do klęski. Za sukcesami wojska musi iść odbudowa kraju i zapewnienie mu warun- ków do samodzielnej egzystencji. Stąd równie ważne jak to, czy Rosomak będzie nie- zniszczalny, jest to, czy w Afganistanie skutecznie będzie działał CIMIC (vide artykuł  Jacka Szustakowskiego „Bliżej Afgańczyków”), oraz to, czy armia iracka otrzyma sprzęt zapewniający jej skuteczną walkę z rebeliantami (pisze o tym Tadeusz Wróbel w artykule „Dozbrajanie Iraku”).Skoro więc nie piszą o tym inni, przynajmniej my nie będziemy milczeć. Polska armia zasługuje na rzetelną dyskusję na jej temat. Dyskusję krytyczną – bo tego, co złe, prze- milczeć nie można – ale jednocześnie rzeczową. Nie chodzi bowiem o to, aby, jak mó-wił jeden z bohaterów „Rejsu”: „mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy robić, aby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie”. Nie ma zgody na aplauz i zaakceptowanie dla patologii, niedopatrzeń i niedomagań. Nie ma też jednak zgody na krytykę będącą celem samym w sobie. Dlatego wszystkich tych, którzy chcą innego typu dyskusji, zachęcam do sięgnięcia po „Polskę Zbrojną”.
Rosomak
 
a sprawa Polska

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->