Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pruneanu (Ro)

Pruneanu (Ro)

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
Published by 코리나
cauza Pruneanu
cauza Pruneanu

More info:

Published by: 코리나 on Apr 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

 
CONSEILDEL’EUROPECOUNCILOFEUROPECOUREUROENNEDESDROITSDEL’HOMMEEUROPEANCOURTOFHUMANRIGHTS
 
SEC
Ţ
IUNEA A PATRA
CAUZA PRUNEANU c. MOLDOVEI
(Cererea nr. 6888/03)
HOT
Ă
RÂRESTRASBOURG16 ianuarie 2007
DEFINITIV
Ă
 
23/05/2007
 Aceast 
ă
hot 
ă
râre poate fi subiect al revizuirii editoriale.
 
HOT
Ă
RÂREA PRUNEANU c. MOLDOVEI1
În cauza Pruneanu c. Moldovei,
Curtea European
ă
a Drepturilor Omului (Sec
ţ
iunea a Patra), întrunit
ă
încadrul unei camere compuse din:Sir Nicolas B
RATZA
,
 Pre
 ş
edinte
,Dl J. C
ASADEVALL
,Dl G. B
ONELLO
,Dl K. T
RAJA
,Dl S. P
AVLOVSCHI
,Dl L. G
ARLICKI
,Dra L. M
IJOVI
Ć
,
 judec
ă
tori
,
ş
i dl T.L. E
ARLY
,
Grefier al Sec
 ţ 
iunii
,Deliberând la 12 decembrie 2006 în
ş
edin
ţă
închis
ă
,Pronun
ţă
urm
ă
toarea hot
ă
râre, care a fost adoptat
ă
la acea dat
ă
:
PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl
ă
cererea (nr. 6888/03) depus
ă
împotrivaRepublicii Moldova la Curte, în conformitate cu prevederile articolului 34al Conven
ţ
iei pentru Ap
ă
rarea Drepturilor Omului
ş
i a Libert
ăţ
ilor Fundamentale („Conven
ţ
ia”), de c
ă
tre Ion Pruneanu („reclamant”), la 24decembrie 2002.2. Reclamantul a fost reprezentat de c
ă
tre dl Vitalie Iordachi, avocat dinChi
ş
in
ă
u
ş
i membru al organiza
ţ
iei non-guvernamentale „Juri
ş
tii pentrudrepturile omului”. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fostreprezentat de c
ă
tre Agentul s
ă
u, dl Vitalie Pârlog.3. Reclamantul a pretins c
ă
el a fost supus unei brutalit
ăţ
i severe din partea poli
ţ
iei
ş
i c
ă
autorit
ăţ
ile nu au efectuat o cercetare adecvat
ă
aincidentului, ceea ce constituie o violare a articolului 3. De asemenea, el s-a plâns în temeiul articolului 13 al Conven
ţ
iei.4. Cererea a fost repartizat
ă
Sec
ţ
iunii a Patra. La 21 octombrie 2005,Pre
ş
edintele acestei Sec
ţ
iuni a decis s
ă
comunice cererea Guvernului. Întemeiul prevederilor articolului 29 § 3 al Conven
ţ
iei, s-a decis examinareafondului cererii concomitent cu admisibilitatea acesteia.5. Atât reclamantul, cât
ş
i Guvernul au prezentat observa
ţ
ii cu privire laadmisibilitatea
ş
i fondul cauzei (articolul 59 § 1 al Regulamentului Cur 
ţ
ii).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->