Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Bengisu Kiraz ve Aybuke Beren Kirazin Izmit Depremi Sonrasi Gezileri - The Journeys of Bengisu Kiraz and Aybuke Beren Kiraz after Izmit Quake Aug 17th 1999-12.04.2013-ErkanKiraz

Bengisu Kiraz ve Aybuke Beren Kirazin Izmit Depremi Sonrasi Gezileri - The Journeys of Bengisu Kiraz and Aybuke Beren Kiraz after Izmit Quake Aug 17th 1999-12.04.2013-ErkanKiraz

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Erkan Kiraz
Bengisu Kiraz ve Aybüke Beren Kiraz’ın İzmit Depremi Sonrası Gezileri – The Journeys of Bengisu Kiraz and Aybuke Beren Kiraz after Izmit Quake Aug 17th 1999 - Daily basis Memoirs of Erkan Kiraz about what happens on him, on ones around of him, events and affairs lived related to him, in his city of Izmit [Nicomedia], in his country of Turkey [Türkiye] and all over the world. It is like daily recording of events and affairs meaning Chronicles of Erkan Kiraz. Get pleasure by reading it supported with a few vivid self-taken pictures of events and affairs, please... Erkan Kiraz, Candidly regards and loves from city of Kocaeli, Turkey.
Bengisu Kiraz ve Aybüke Beren Kiraz’ın İzmit Depremi Sonrası Gezileri – The Journeys of Bengisu Kiraz and Aybuke Beren Kiraz after Izmit Quake Aug 17th 1999 - Daily basis Memoirs of Erkan Kiraz about what happens on him, on ones around of him, events and affairs lived related to him, in his city of Izmit [Nicomedia], in his country of Turkey [Türkiye] and all over the world. It is like daily recording of events and affairs meaning Chronicles of Erkan Kiraz. Get pleasure by reading it supported with a few vivid self-taken pictures of events and affairs, please... Erkan Kiraz, Candidly regards and loves from city of Kocaeli, Turkey.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Erkan Kiraz on Apr 14, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/11/2013

 
Hcgaosu Morkz vc Kyhõmc Hcrcg Morkz‟Ļg Ĵzlot Bcprclo YngrksĻ
Aczoecro , R`c Fnurgcys nj Hcgaosu Morkz kgb Kyhumc Hcrcg Morkzkjtcr Ozlot [ukmc Kua ;1t` ;???
 Qrottcg Hy Crmkg Morkz ;8'42'84;9 Tkac ; . 8?© ;???,84;8,84;9 Inpy Xoa`tcb tn Crmkg MorkzcrmkgmorkzDyk`nn'inl'Kee Xoa`ts Xcscrvcb'
 
Hcgaosu Morkz vc Kyhõmc Hcrcg Morkz‟Ļg Ĵzlot Bcprclo YngrksĻ Aczoecro ’
R`c Fnurgcys nj HcgaosuMorkz kgb Kyhumc Hcrcg Morkz kjtcr Ozlot [ukmc Kua ;1t` ;??? , Mnikceo6 Hcgaosu Morkz vc Kyhõmc
Hcrcg Morkz% Ĵzlot Tekfyneu Hk`kr Yotcso vc ŗrogtcpc%
Aõvcg Ynmkm% Crol Yotcso' © ;?13,84;9 InpyXoa`tcb tn Crmkg Morkz crmkgmorkzDyk`nn'inl' Kee Xoa`ts Xcscrvcb'
Huaõg
;8 Goskg 84;9 Iulk
aõgõ'
Aõgc Lcr`khk+ Bõg kmŞkl scvaoeo mõáõm mĻzĻlĻz
Kyhõmc Hcrcg Morkz
nmueu
AKKE
‟bk
Boe vc KgektĻl Bcrso
‟gbc hkzĻ mnguekrĻmkvrkyklkbĻĞĻgĻ vc n gcbcgec
#;44 Hurs
 
mkzkgbĻĞĻ
Ĵzlot Jogke Bcrs`kgcso
‟gbc horCtõbc mktĻelkm ostcboĞogo súyeõynrbu…
 Nmueu
AKKE
‟Ļg bõzcgecboĞo ―
KyvkeĻm vc Ákgkmmkec Nmueu Aczoso
“ oec oeaoeo nmuebkg
ZceoNeur Boecmácso
‟go actorboĞogo
súyeõynrbu' Aciceclc,
Mk`vketĻ omo aciceom
Aczo Hcbceo RE;14'44
 
oloŞ' MĻzĻlĻz
Ksns
‟k bcm aotloŞto
Cbrclot Múrjczo
‟gc' Cg sng acácg ykzaotloŞtom
Cbrclot Aczoso
‟gc'
Cbrclot
%
Aõrc
%
KetĻgneum
%
Bcrogmuyu
%
Hc`rklmkec
ykbk
Ksns
vc
KyvkeĻm
%
Iugbk KbksĻ
`cp aczop bnekŞlĻŞtĻm'ŗolbo krmkbkŞekrĻ oec aczop bnekŞĻrmcg `cp ngk aczop bnekŞtĻĞĻ% úgicbcg hoeboĞo ycrecrnekikm aottoĞo `cr ycr'
Ákgkmmkec
‟bc
Rruvk
%
Aceohneu
vc
Ákgkmmkec
‟yo bc aczloŞto'MĻzĻlĻzk aczo pkrsĻgĻ vcrcicĞoz' TkrkgĻg
 
úbcglcso acrcmoynrluŞ' Hor bc
_clcm TkrksĻ
 vc
@kráeĻm
 
bk vcrcicĞoz' Yng aottoĞo ―
CsmoŞc`or
,
Hoeciom Aczoso
“ `kromk neluŞtu ngk…
 
 
Hcgaosu Morkz vc Kyhõmc Hcrcg Morkz‟Ļg Ĵzlot Bcprclo YngrksĻ
Aczoecro , R`c Fnurgcys nj Hcgaosu Morkz kgb Kyhumc Hcrcg Morkzkjtcr Ozlot [ukmc Kua ;1t` ;???
 Qrottcg Hy Crmkg Morkz ;8'42'84;9 Tkac 8 . 8?© ;???,84;8,84;9 Inpy Xoa`tcb tn Crmkg MorkzcrmkgmorkzDyk`nn'inl'Kee Xoa`ts Xcscrvcb'
 
Hcgaosu Morkz vc Kyhõmc Hcrcg Morkz‟Ļg Ĵzlot Bcprclo YngrksĻ Aczoecro ’
R`c Fnurgcys nj HcgaosuMorkz kgb Kyhumc Hcrcg Morkz kjtcr Ozlot [ukmc Kua ;1t` ;??? , Mnikceo6 Hcgaosu Morkz vc KyhõmcHcrcg Morkz% Bcrogic Gcloyc Nrtká,
Lc`lct Morkz Cvo= @kgojc Kymkg Morkz vc Khbueek` NjeunĞeu%ŗorogtcpc% Jczk Yotcecro% B Henm= Vceo`k KŞĻmnĞeu
,Keo Nslkg Kymkg Cvo' © ;?13,84;9 Inpy Xoa`tcb tnCrmkg Morkz crmkgmorkzDyk`nn'inl' Kee Xoa`ts Xcscrvcb'
Ycvaoeo cŞol
Rnyntk 844:
lnbce krkiĻlĻz oáog
RÕZ Múscmúy ŗuhcso
‟gbcg
;: Goskg84;9
aõgõ% skhk` skkt 4?644‟k rkgbcvu kelĻŞtĻ
Jcggo Lukycgc
oáog'
Jcggo Lukycgc
sngrksĻgbk
Caznz Mngtrneõ
bc ykptĻrkikĞĻz' Kmhkgm Mcgtsk
ŗuhcso
‟gbcg bc
KmsoanrtkVnrugeu Rrkjom Tneoácso
‟go ycgoectcicĞoz…
 
ŗolbo scvaoeo hõyõm mĻzĻlĻz
Hcgaosu Morkz
‟Ļg sng kgkena kehõlõ ―
Hcgaosu MorkzKgkena Kehõl 2
“õg aúrõgtõecrogo oŞeclcyc hkŞekykikĞĻl' Úgic aúrõgtõecrohoeaoskykrĻlk kmtkrkikm%
PgZocw
 
prnarklĻ oec oŞecycicm vc
Tkogt Hrus`
 
prnarklĻ oecmĻrpkikm vc ket
,
meksúrecr ketĻgk kmtkrkikm vc
JkicHnnm
 
skyjkekrĻlk yõmeclcecrogoykpkikĞĻl bk`k sngrk…
 Ycvaoeo mõá
õm mĻzĻlĻz
Kyhõmc Hcrcg Morkz
 
skkt ;?623 suekrĻgbk mkpĻ zoeolozo ákelĻŞtĻ'Õstõgõ bcĞoŞtorop sotc oáogbcmo
Ypnr KekgĻ
‟gk aobcicĞogo súyeõynrbu' Szug krkgbk sngrk
KmŞkl Kgk @khcrecro
‟gc mktekgkhoeboĞoloz mkbkrĻ oec muekm vcrcicmtom'
Yuroyc ĴáYkvkŞĻ
%
Rõrmoyc,
Yuroyc YĻgĻrĻ
‟gbk ogkgĻelkz mkrlkŞkekrk yne kálĻŞtĻ' Rõrm LcbyksĻkbctk nrkekrbk gc neup hottoĞogo ynm skyĻynrbu…
 Huaõg
Guskyhog
 
mkrŞĻsĻgbk ycr kekg
MklĻŞeĻ‟
bkg
Rõrmoyc
 
ykgĻgk acálcm ostcyc
Yuroyceoecrc
 
mkrŞĻ
Rõrm Ksmcro
 
`kvkyk ktcŞ kákrkm mkekhkeĻĞĻg bkĞĻgĻm hoáolbc
Rõrmoyc
‟yc acáoŞogo cgaceecloŞ+ Hu krkbk
Yuroyc
 
ykgĻgbkg
Rõrmoyc
‟yc ykpĻekg ―
Mnyug
MkákmáĻeĻĞĻ
“ oec oeaoeo 2: moŞo tutumekglĻŞ' _kmĻgbk úzaõr mkeĻrekr'Icggct lcmkg õemcl+ @oáhor snrug vc bcrbo ynm' _kzlkz% súz ctlcz vc `oá cecŞtorlczscg
k
sek bk nelkz' Zkr nekgekrĻ bk ykzlkz% aúrõgtõeclcz% aúrõgtõecgcgecro ykyĻgeklkzskg
yogc nelkz'
 
Hcgaosu Morkz vc Kyhõmc Hcrcg Morkz‟Ļg Ĵzlot Bcprclo YngrksĻ
Aczoecro , R`c Fnurgcys nj Hcgaosu Morkz kgb Kyhumc Hcrcg Morkzkjtcr Ozlot [ukmc Kua ;1t` ;???
 Qrottcg Hy Crmkg Morkz ;8'42'84;9 Tkac 9 . 8?© ;???,84;8,84;9 Inpy Xoa`tcb tn Crmkg MorkzcrmkgmorkzDyk`nn'inl'Kee Xoa`ts Xcscrvcb'
 
Yng ng yĻebĻr
Rõrmoyc
‟bc `oáhor bcrt% ktsk ynm' @kem kŞĻrĻ úzaõreõmtcg% cmngnlomaceoŞloŞeomtcg n
mkbkr
lclgug mo+ Gc hor oŞsoz gc hor cgjeksyng% gc hor acáol
bcrbo vkr+
Hcgaosu Morkz vc Kyhõmc Hcrcg Morkz‟Ļg Ĵzlot Bcprclo YngrksĻ Aczoecro ’
R`c Fnurgcys nj HcgaosuMorkz kgb Kyhumc Hcrcg Morkz kjtcr Ozlot [ukmc Kua ;1t` ;??? , Mnikceo6 Hcgaosu Morkz vc Kyhõmc
Hcrcg Morkz% Ĵzlot Mcgtsk Ynsyke Rcsosecro vc MYN% Hotogyk Ieuh% Cgaog Mutcr‟og _ĻebĻzekr _õzlc
Mueõhõ' © ;?13,84;9 Inpy Xoa`tcb tn Crmkg Morkz crmkgmorkzDyk`nn'inl' Kee Xoa`ts Xcscrvcb'
AĻbk% aoyol% uekŞĻl% skĞeĻm kmeĻgĻzk gc aceorsc `cr Şcyog hcbceecro ycrecrbc sõrõgõynr'@crmcs n mkbkr yõmscm lkkŞ keĻynr mo pkrkekrĻgĻ gcrcyc `krikykikmekrĻgĻ hoeclcz nebuekr…
 
Hcg huaõgc kot aúrõgtõecro `cgõz hoeaoskykrĻlk kmtkrlkbĻl'
Hcgaosu Morkz KgkenaKehõl 2
“bcg
JkicHnnm
 
skyjkekrĻlbkmo kehõlecrog oáogc yk bk ycgo ktĻĞĻl kehõlecrcyõmeclcecr ykpĻynrul' Ycvaoeo mĻzĻlĻz cvc búgcgc bcm% skkt ;:623‟bcg hcro scvaoeo Kroj BnĞkg‟Ļg yõmecboĞo ―
Csmo NslkgeĻ
 
JntnĞrkjekrĻ
“gĻ ozeoynrbul' Hor aú
rõgtõ
HorecŞomMrkeeĻm
‟Ļg
Ákgkmmkec YkvkŞekrĻ
oáog
Mkgkbk
vc
Kvustrkeyk
‟bkg
Ksmcr
 
Rnpeklk
 
kjoŞecroybo
;
 
;
 
R`c Akeeopneo Iklpkoag
]kesn mgnwg ks t`c Bkrbkgceecs Iklpkoag nr t`c Hkttec nj Akeeopneo nr t`c Hkttec nj Ákgkmmkec= ;0 Lkr ;?;2,
? Fkg ;?;:= Ákgkmmkec YkvkŞekrĻ ;8'42'84;9\6 Gcvcr act lclnrozcb jkits scgboga keeHrotos` Clporc Inengocs‟ ]Inllcg Qcket`\ iotozcgs tn boc jnr SM ]
R`c Clporc Yug Gcvcr Ycts\ og t`c hkttecjocebsnj Bkrbkgceec% Akeeopneo ]Ikgkmkmec% Rurmcy\ buroga ;?;2,;?;:s' Jnr w`nl kgb w`kt kol kee t`nsc oggnicgt

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Erkan Kiraz liked this
Erkan Kiraz liked this
Erkan Kiraz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->