Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veckans tanke: Omvärlden säger ja till japanska krisåtgärder

Veckans tanke: Omvärlden säger ja till japanska krisåtgärder

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by SEB Group
Omvärlden har accepterat stora förändringar i Japan ekonomiska politik eftersom det brådskar att skapa lyftkraft i världens tredje största ekonomi. Bland annat värdet på yenen minskat med 25 procent och räntan på statsobligationer fallit kraftigt sedan marknaderna började diskontera åtgärder från nye premiärministern Shinzo Abe. Det skriver SEB:s chefekonom Robert Bergqvist i Veckans tanke.
Omvärlden har accepterat stora förändringar i Japan ekonomiska politik eftersom det brådskar att skapa lyftkraft i världens tredje största ekonomi. Bland annat värdet på yenen minskat med 25 procent och räntan på statsobligationer fallit kraftigt sedan marknaderna började diskontera åtgärder från nye premiärministern Shinzo Abe. Det skriver SEB:s chefekonom Robert Bergqvist i Veckans tanke.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: SEB Group on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
 
Ja till Japans nya syretillförsel till global tillväxt
MÅNDAG
15 APRIL 2013
Ekonomisk-politiska beslutsfattare från 188 olika länder,bl a finansministrar och centralbankschefer, samlas i Was-hington
 
i
 
slutet
 
av
 
veckan
 
för
 
IMF/Världsbankens årliga
 
vårmöte
.
 
Även
 
G20-länderna
 
håller ett viktigt toppmöte(18-19/4). Mötena äger rum i en fortsatt besvärlig miljö.
 
IMF-chefen Lagarde konstaterade nyligen att
”krisen har varit lång, bitter och svår” 
.
Vi är inne på 6:e krisåret.
 
1
 Uppgiften i Washington blir att greppa och förstå hur dennya ekonomiska, finansiella och politiska världen ser utefter den explosiva globaliseringen 2002-2008 och dendärpå följande globala finansiella och ekonomiska krisen.Att försöka dra ut trender utan att egentligen veta var vistår i dag riskerar att leda oss i fel riktning in i framtiden.
Hur mår egentli-  gen världsekono- min?  
Madame La-garde ställer fråganoch ger själv svaret:
vi har en komplex mosaik av förbätt-rade globala finansiella förhållanden som ännu inte har överförts till förbättringar i den reala ekonomin samtidigt som vi ser nya risker medan de gamla finns kvar.
 Centralbanker hyllas överlag av IMF. De har skapat en
syretillförsel och andrum för politiskt beslutsfattande
. Mel-lan raderna finns dock en stor portion osäkerhet; vilka äregentligen riskerna med rådande centralbankspolitik?Japans ekonomiska politik – och nu senast penningpoliti-ken – är i högsta grad
en angelägenhet för hela värl-den.
Dels för att den måste lyckas
tillväxtmässigt
Japan är ändå världens tredje största ekonomi. Dels för attden får
finansiella effekter
– såväl positiva som negativa– på flera länder. Bank of Japans politik lär därför bli en avhuvudfrågorna på flera av toppmöten i Washington.
De finansiella effekterna av Japans nya penningpoli-tik har hittills varit ”aggressivt” positiva.
Tokyobörsenhar stigit med runt 50 procent på ett halvår (d v s från tid-punkten då förväntningarna började stiga på ett rege-ringsskifte och en ny penningpolitik). Under samma pe-riod har en 10-årig japansk statsobligationsränta fallit frånrunt 0,8 procent till 0,6 procent medan yenen tappat ca25 procent i värde (mätt i effektiva termer). Detta är san-nolikt effekter som också överraskat premiärminister Abe.
1
 
Det är intressant att notera att Europeiska centralbankens kalender med tidpunkter för olika skeenden i den globala krisen faktiskt går tillbaka så långt som till december 2005.
 
Det är intressant att notera en i stort sett
fullständig av-saknad av kritik från andra länder
. När t ex USA valdeatt ta nya expansiva steg i slutet av 2012 kom kritikenomedelbart, inte minst från olika tillväxtekonomier. Dessasåg Fedpolitiken som ett dolt valutakrig. I viss mån har derätt enligt vissa Fedsstudier. Dollarn har tappat i värdesom en direkt effekt av okonventionell politik. Men Fedsförsvar har varit att
det som är bra för USA:s ekonomi-ska utsikter också är bra för världens tillväxt.
 Sannolikt finns insikten från t ex länderna inom G20 att Ja-pan behöver en kick-start för att snabbt komma på benen.Därtill kan läggas att
dels
Japan inte agerar via cent-ralbanken för att försvaga yenen (sälja yen), dels att yenenfortfarande förefaller övervärderad med runt 10-15 pro-cent. Misslyckas politiken kan Japan bli en ekonomisk ochfinansiell huvudvärk för världen inom bara ett par år; läsgärna
Veckans tanke: Kan Abenomics göra en japansk svart svan vit? 
, 24 februari 2013.I korthet går Bank ofJapans nya politik utpå att
ränteläget –såväl
 
nominellt somrealt – ska förbli fö-rutsägbart lågt
sam-tidigt som inflationenska upp. Genom om-fattande
 
köp av stats-obligationer med löptider på ända upp till 40
 
år
 
ska cen-tralbankens s k monetära bas fördubblas. Köp av stats-papper med så lång löptid kan knappast tillskrivas ett be-hov att förbättra penningpolitikens verkningsgrad (trans-missionsmekanismen) utan blir en ren och skär
finansie-ring av Japans statsskuld
. Politikens uppgift är också att
höja inflationsförväntningarna
och indirekt
försvagayenen
för att därmed hjälpa exportindustrin att höja löneroch konsumtion.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->