Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ispit_II Test 3

Ispit_II Test 3

Ratings: (0)|Views: 237|Likes:
Published by Amer

More info:

Published by: Amer on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
Pitanja sa drugog parcijalnog testa
( grupa III ) 27.05.2012.godZAOKRUZI1.U slucaju proizvodnje materijalnih sredstava u vlastitoj izvedbi, trosak pribavljanja bi predstavljao: a) procjenjivanje trzista vrijednosti
b) jednak trosak proizvodnih sredstava
c) revalorizacionu vrijednostd) reprodukcionu vrijednost2. Promet zemljista moze biti u sistemu:a) poreza na dodatnu vrijednost
b) poreza na promet nekretnina
c) direktni porezd) indirektni porez3. U uslovima stabilne novcane jedinice vrijednovanje utroska materijala, ako se materijalu procesu pribavljanja vrednuje po stvarnom nabavnom trosku moze se vrsiti promjenom:
a) prosjecne ponderisane cijene
b) FIFOc) LIFOd) bilo koje metode za stabilne uslovee) metode specificne indetifikacije4. Prema kratkorocnom konceptu procjenjivanja i evidentiranja troskova, investicionogodrzavanja zatvaranje racuna kratkorocnih razgranicenja vrsi se :a) kada stvarni troskovi budu veci od procjenjenih b) na kraju vijeka upotrebe stalnog sredstvac) prilikom sacinjavanja pologodisnjeg bilansa
d) na kraju godine
5. Pokriveni nostro akreditiv zahtjeva da se:a) troskovi vode na vanbilansnim racunima
b) otvara poseban racun kod Poslovne banke na koji buduci inopovjerioc prima sredstva
c) vanbilansnu evidenciju vodi buduci ino povjerioc 6. Finansijski prihodi mogu biti:
a) kamate ostvarene na osnovu datih zajmova
 b) negativne kursne razlikec) naplata otpisanih potrazivanja
d) kamate, redovne i zatezne na osnovu potraživanja od kupaca
7. Elementi koji uticu na visinu troskova amortizacije mogu biti:
a) osnovica za obracun amortizacijeb) vijek trajanja
c) obracun amortizacije po prometu
d) metoda obracuna amortizacije

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->