Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Računodostvo integralno- testovi i odg. 2012

Računodostvo integralno- testovi i odg. 2012

Ratings: (0)|Views: 55 |Likes:
Published by Amer

More info:

Published by: Amer on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
RAČUNOVODSTVO TESTOVI 2012
1.Potražni saldo na računima glavne knjige ukazuje na:a)Sredstva ili rashodb)Obavezu ili rashodc)Iznos koji kompanija potražuje
d)Obavezu ili prihod
2.Prvi pisani rad iz oblasti dvojnog knjigovodstva pojavio se krajem:
a)14. Stoljeća
b)15. Stoljac)16. Stoljeća3.Ograničenja važnih i pouzdanih informacija može biti:a)Fer prezentovanjeb)Neutralnost
c)Pravovremenostd)Ravnoteža između koristi i troškovae)Ravnoteža između kvalitetnih obilježja
4.Nalozi postaju pravdajući dokumenti:
a)Momentom ispostavljanja
b)Izjavom o primljenom naloguc)Kada se u potpunosti izvršed)Kada se djelimično izvrše5.Rashodi najčešće nastaju u obliku:a)Povečanja sredstavab)Smanjenja obaveza
c)Trkova za prodano
1
 
6.Stalna nematerijalna sredstva mobu biti:a)interno dobiveni goodwillb)interno dobiveni zaštitni znakovi
c)patenti, licence, koncesije, izdaci za razvoj
7.Osnovne poslovne knjige mogu biti:
a)Dnevnik b)Glavna knjiga
c)Analitičke evidencijed)Druge pomoćne knjige2
 
8.Nešto se ne mogu sjetiti!9.Navedite sljedećih šest stavki po redoslijedu da bi se prikazale fazeračunovodstvenog postupka:a)Analiza poslovne transakcije (
2
)b)Dugovanja i potraživanja prebačena iz dnevnika u knjigu (
4
)c)Pojava poslovne transakcije (
1
)d)Priprema finansijskih izvještaja (
6
)e)Knjiženje u dnevnik (
3
)f)Probni bilans (
5
)10.Kada dođe do podcjenjivanja pasive, s tim da aktiva ostaje ista, može sedesiti:a)Potcjenjivanje dobiti
b)Precjenjivanje dobiti
c)Skrivena dobit
d)Potcjenjivanje gubitkae)Skriveni gubita
11.Korisnici računovodstvenih informacija o finansijskom položaju, uspješnostii promjenama finansijskog položaja pravne osobe su:
Menadžment, Kreditori, Investitori, Uposlenici, Dobavljači i drugipovjerioci, Kupci, Državni organe i agencije, Javnost
.
12.Opće prihvačeni postupci su
Općeprihvaćeni postupci su različite metode obrade podataka radi dobivanjaračunovodstvenih informacija i računovodstvenog izvještavanja.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->