Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teorija-racunovodstvo

Teorija-racunovodstvo

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Amer

More info:

Published by: Amer on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

 
 RAČUNOVODSTVO
 
 1
Poglavlje 1 – OKVIR RAČUNOVODSTVA1.1
 
HISTORIJSKI RAZVOJ RAČUNOVODSTVA
U historiji je poznato da su 5000 godina p.n.e. simbolima biljezene transakcije medjuplemenima sumeranske civilizacije, u Mezopotamiji oko 3200 godina p.n.e vodile suse takve zabiljeske na glinenim plocama. Formalno racunovodstveno obrazovanjestjecali su pisari u Babilonu i Egiptu 3000 godina p.n.e.U Antickoj Grckoj 1400 godina p.n.e. bilo je uobicajeno da robovi budu pisari irevizori. Robove se moglo muciti, te se pretpostavljalo da su izvjestaji robova realnijiod izvjestaja slobodnjaka. Rucunovodstvo je u Grckoj dobilo na znacaju. Nadrzavnim zgradama bili su urezani zapisi o troskovima njihove gradnje. U ranom IVstoljecu u Bizantskom carstvu Konstantin je osnovao javnu upravnu skolu u kojoj sepoducavalo racunovodstvo. Od posebnog znacaja za razvoj racunovodstva usrednjem stoljecu bilo je uvodjenje arapskih brojeva (Fibonacci, XII st.), kao ipronalazak stamparije o pokretnim slovima (Johannes Gutenberg).Pripadnici bogatih slojeva veleposjednika, trgovaca i klera, nadasve pismeni iprivilegirani, bili su racunovodje srednjeg vijeka. Razvoj racunovodstva iracunovodstvene profesije temeljio se na prijenosu vjestine i tradicije u vodjenjuposlovnih knjiga. U to vrijeme nije postojao sistem obrazovanja za racunovodstvenuprofesiju. U XV stoljecu ogranci banke porodice Medici morali su podnositi godisnjibilans glavnom uredu u Firenci. U historiji racunovodstva posebno mjesto zauzimarazvoj dvojnog knjigovodstva. Genovu i XIV stoljece talijanske racunovodje uzimajukao mjesto i vrijeme nastanka dvojnog knjigovodstva. U Genovi je 1340.godinepronadjena najstarija glavna knjiga, gdje su trgovacke transakcije evidentirane ponacelu dvojnog knjigovodstva. Sistem dvojnog knjigovodstva objavio je Luca Pacioli1494. godine.Najnovijim istrazivanjima utvrdjeno je da je prvo pisano naucno djelo o metodidvojnog knjigovodstva napisao je Benko Kotrulic („O trgovini i savrsenom trgovcu“).Razvoj trzista zahtijevao je sistemski pristup obrazovanju za racunovodstvenuprofesiju tek od kraja XIX stoljeca. Preduvjeti za razvoj racunovodstvene profesijebili su :
-
 
razvoj profesionalnih udruzenje/udruga i
-
 
uvodjenje racunovodstva na univerzitetu.Na New York University je 1900.godine otvorena skola za racunovodstvo, finansije itrgovinu i time je ucinjen najvazniji krak u univerzitetskoj edukaciji racunovodstveneprofesije.Dvadeseto stoljece je stoljece punog razvoja racunovodstvene profesije, akrajem XX i pocetkom XXI stoljeca globalizacija svjetske ekonomije postavljaimperativ za ujednacenu osnovu financijskog izvjestavanja. Iako najveci dio zemaljaima razvijene nacionalne racunovodstvene standarde, za potrebe izvjestavanja samedjunarodnim trzistima koriste se americkim racunovodstvenim standardima (USGAAP) ili medjunarodnim racunovodstvenim standardima.
2. DEFINISANJE I STRUKTURA RACUNOVODSTVA2.1
 
Definisanje racunovodstva
U racunovodstvenoj literaturi razvijenih zemalja najcesce se navode slijedeci aspekti:- racunovodstvo kao vjestin, tehnika ili umijece- racunovodstvo kao naucna disciplina- racunovodstvo kao usluzna funkcija pravne osobe/kompanije- racunovodstvo kao dio upravljackog racunovodstvenog sistema pravneosobe/kompanije.
 
 2
Racnovodstvo kao vjestina, tehnika ili umijece
 je definicija koja pod racunovodstvom podrazumijeva vjestinu ili umijeceevidentiranja poslovnih dogadjaja.
Racunovodstvo kao naucna disciplina
 „Racunovodstvo kao teorija moze se definisati kao logicno zakljucivanje na temeljuuspostavljanja nacela koja pruzaju okvir u kojem djeluje racunovodstvena praksa, alii vodic za razvoj nove prakse i postupaka.Prema sistematizaciji disciplina dva su podrucja istrazivanja sa pripadjucimdisciplinama u koje je ukljuceno racunovodstvo :1)
 
funkcionalno racunovodstvo (finansije, marketing, upravljanje ljudskimpotencijalima i upravljanje proizvodnjom) i2)
 
instrumentalno racunovodstvo (nauka o kompjuterima, menadzment,upravljacka ekonomika i kvantitativna analiza)Pozitivna obiljezja racunovodstva, odnosno racunovodstvene teorije obuhvataju svapostojeca znanja o racunovodstvenim pojmovima, kategorijama,nacelima,postupcima, metodama i instrumentima. Normativni dio racunovodstva znaciprimjenu usvojenih racunovodstvenih nacela, postupaka, metoda i instrumenata radipostizanja odredjenih ciljeva., obuhvatajuci zakonske propise iz podrucjaracunovodstva i usvojenih racunovodstvenih standarda. Racunovodstvena praksanadopunjuje teoriju, a vrijedi i obratno.
Racunovodstvo kao usluzna funkcija
Racunovodstvo je jedna od usluznih funkcija koja „generira“ racunovodstveneinformacije za njihove korisnike. Racunovodstvo treba osigurati kvantitativneinformacije, primarno financijske prirode o poslovanju Kompanije s namjeromnjihova koristenja u poslovnom odlucivanju.Informacije koje pruza racunovodstvo trebaju zadovoljiti slijedeca kvalitetnaobiljezja:
-
 
vaznost
-
 
pouzdanost
-
 
uporedivost i
-
 
razumljivost.
Racunovodstvo kao dio upravljackog racunovodstvenog sistema pravneosobe
Racunovodstvo je informacioni sistem. Racunovodstveni informacioni sistem jepodsistem upravljackog informacionog sistema. Takodjer predstavlja sistem sa svimelementima koji su medjusobno povezani (input, proces i output).Racunovodstvo kao informacioni sistem ima slijedece elemente :- vrednovanje, odnosno mjerenje u vrijednosnim pokazateljima te njihovoevidentiranje na racunima (input)
-
procesiranje ili obrada podataka u poslovnim knjigama i izrada financijskihizvjestaja- objavljivanje financijskih izvjestaja kojim racunovodstvo komunicira sa unutarnjim ivanjskim korisnicima financijskih izvjestaja i tako im pruza informacije potrebne zaposlovno odlucivanje (output)
2.2
 
Struktura racunovodstva
Prema tradicionalnom konceptu racunovodstvo je bilo primarno okrenuto premakategorijalnom sistemu i racunovodstvenim procedurama u smislu „sta jeracunovodstvo“.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->