Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tekst Konkursa Za Inostranstvo Za Sk 2012-13 Godinu

Tekst Konkursa Za Inostranstvo Za Sk 2012-13 Godinu

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by stefan_m
ikol
ikol

More info:

Categories:Types, Comics
Published by: stefan_m on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 
ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 
На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службенигласник РС“, бр
. 71/08, 44/09, 37/11
и 19/12), Фонд за младе таленте Републике Србије расписује
 
КОНКУРС
 
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НАЈБОЉИХ
С
Т
У
Д
Е
НАТА
1
 
ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ПРВОГСТЕПЕНА СТУДИЈА И СТУДЕНАТА СТУДИЈА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА НАУНИВЕРЗИТЕТИМА ЗЕМАЉА ЧЛАНИЦ
A
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕЗА СЛОБОДНУ ТРГОВИНУ (
EFTA
) И НА ВОДЕЋИМ СВЕТСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА ЗАШКОЛСКУ 20
1
2/2013. ГОДИНУ
 
УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ:
-
 
да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;
 -
 
да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – 
 
за лица која имајустатус избеглице;
 -
 
да су положили све испите из претходних година студија;
-
 
да им је просечна оцена најмање 8,50 у току претходних студија (да им је просечнаоцена најмање 8,5
0
за сваки претходно завршени степен студија, односно да им јепросечна оцена најмање 8,5
0
у току студија за студенте уписане на завршну годинустудија првог степена);
-
 
да нису навршили 25 година живота
-
за студенте завршних година студија првогстепена студија, односно 27 година
-
за студенте студија другог степена
2
, односно 29година – 
 
за студенте студија трећег степена;
 -
 
да су најмање једну годину основних студија завршили (положили све испитепредвиђене акдредитованим студијским програмом
 
за ту годину студија) нависокошколским установама чији је оснивач Република Србија;
 -
 
да су у школској 20
1
2/2013. години уписани на завршну годину студија првог степена
,
односно да су уписани на годину коју похађају на студијама другог или трећег степенана једном од универзитета земаља чланица Европске уније и Европске асоцијације заслободну трговину или на водећим светским универзитетима;
 
1
 
Напомена: Термини којима су у тексту конкурса означени статуси, професије, односно занимањаизражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која сеодносе
 
2
 
Студенти интегрисаних академских студија ће се у овом сегменту разматрати као студенти мастеракадемских студија
 
 
-
 
да су редовни студенти („full time students“) и да похађају студије и бораве у земљи гдесу уписани на студије
.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:
-
 
попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве за конкурс (образац пријавесе налази на званичној интернет презентацији 
и 
или семоже преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михаила Пупина 2, ПалатаСрбија, источно крило, канцеларија 33
8/III);-
 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 -
 
фотокопију важеће личне карте, односно документа којим се доказује статус избеглице;
 -
 
за студенте завршне године првог степена студија
-
потврда факултета о смеру,студијској групи, са списком свих предмета предвиђених акредитованим студијскимпрограмом
 
и списком положених испита као и са просечном оценом у току студија(уколико је кандидат претходне године завршио у иностранству, потребан је преводоверен код судског тумача и потврда факултета о систему оцењивања);
 -
 
за студенте студија другог и трећег степена
-
у општини, суду или дипломатскомпредставништву у иностранству оверен
a
фотокопиј
a
дипломе о завршеним претходнимстепенима студија са просечном оценом
 
(уколико је кандидат студије завршио уиностранству, потребан је превод оверен код судског тумача);
 -
 
оригинал или
 
оверена
 
у суду, општини или дипломатском представништву уиностранству фот
o
копија
 
потврде факултета да су завршили најмање једну годину(положили све испите предвиђене акдредитованим студијским програмом за ту годинустудија
)
на основним студијама на високошколским установама чији је оснивачРепублика Србија;
-
 
оригинал потврду и превод
 
оверен код судског тумача да су у школској 2012/2013.години уписани на завршну годину студија првог степена односно на студије другог итрећег степена на једном од универзитета земаља чланица Европске уније илиЕвропске асоцијације за слободну трговину или на водећим светским универзитетима;
 -
 
оверену изјаву у суду, општини или дипломатском представништву у иностранству дасу редовни студенти („full time students“) и да похађају студије и бораве у земљи где сууписани на студије
.
Списак водећих светских универзитета
3
 
чини саставни део овог конкурса и објављен јена званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – 
иФонда за младе таленте – 
уз текст конкурса.Студенти који су добили стипендију Фонда не могу поново конкурисати за стипендијуФонда за исту годину истог степена студија.
 
3
 
Списак водећих светских универзитета се састоји од: а) Шангајске листе и б) Листе факултета изобласти уметности коју је Фонд за младе таленте усвојио на предлог Министарства културе,информисања и информационог друштва
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->