Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
124325659 Julie Garwood Castele Completa IV Din Seria Spionii Coroanei

124325659 Julie Garwood Castele Completa IV Din Seria Spionii Coroanei

Ratings: (0)|Views: 486|Likes:
Published by ANDA83

More info:

Published by: ANDA83 on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
r'
Bi'':1{:
iii1i
:ri.*:i,r'i
{_
lt
strw
\__/
.
.*,...tLlll'
:j
 
PROLOG
Anglia,1819Era
un adevdrat
ucigag
de
femeL
Sdnnanafemeie
nu
aw$ese
nici o
gansd
dc
scdpare.
NuEtiase
niciodatd
cd
era
plnditd
ca un
vtnat,
nu
ghkise
adevdrata
intenyiea
admiratorufui
sdu
secret.
El
credca
cd
o
omofisecu
bundtateEra
m?ndntde aceastd
faptd.
Ar
fi
putut
fi
md
Nu
fusese.
Doinqa
careJmdcina
ti
cirea
sd
fie
calmgichiar
dacd
gtndill
dz
a
o
turtura erotic
ti
ddduse
o
stare
febrild,el
nu
cedase
impulsuluL
Era
om,
nu
animal.
El
cduta
mulyumirea
de
sine,
iar
ttndramerita
cu
stguranld
sd
piard;
ntu{i
davedise
o
reald
compasiune.
Fusese
deci
foarte
b
inevoitor.
La
urmaurmei
ea
murise
cu
ztmbetulpe
buze,
Intenlionat
o
luase a{a,
Wn
surqtrindere,
tntrezdrind
numai
un
fior
scurt
de
gromd
tn
ochii
ei
cdprui
pi
bftrui
tnainte
ca
tott'tl
sd
se
sfir;eascd.Incepuse
atunci
sdjeleascdincet,
a;a
cum
oricestdptn buntEi
jeleEte
ctinek
rdnil,
pentru
ca
ea
sd-l
audd
cum
o
compdtimeEte,Ei
nu-;i
tncetdctntecul
de
jaleptnd
ce
nu
o
ucise,
ptnd
ctnd
nugtiu
cd
ea
nu-l
mai
putea
auzL
Nu
fusesenemilos.
Chiar
gi atunci
ctnd
Etiusigur
cd
e
moart\
ii
tntoarse
cu
bttndcge
fagatnainte
de
a-;i
permite
sd
ztrnbeascd.
Voia sd
rtdd,
uEurat,
pentru cd
tn sfryit
totul
se
terminase,
Ei
cu
satisfacyie,
pentru cd
toal
menese
adt
de bine'
dar acum
rutndrdzrca
sd
scoatd
nici
un
sung
deotreceund.ary
tn
mintea
lui
se
strecurase
gindulcd
oasemenea
comporture
l-arputea
face
sd semene
mai
mult
cu
un
monstnt
decltcu unom
Si
et cusigurangd
nu
era
un
monstnt.
Nu,el
nu
ura
femeile,
le admira
-
aproape
pe
toate
-
iar
cu
cele
alecdrot
sufletecredea
cd
pot
fl
salvate
na
era
nici
cru4
nici
nemilos.
 
s
********-***i
Era
ton;i
nemaipomenit
de
inteligent
!'{u
era
nlci.o
-nt;ine
sd
recunaask
acest
idevdr.Hrtiruinla
U
tttviorase
Ei
de
k
?"p"!
otnd
la
sfirsit
fusese
capabilsd
intuiascd
fiecare
reaqie
a
eL
'iiid'r*iiitd'ra
;t
roqritot"o
ei
il
aiutase
foanemult'Era
o
iiira
iir*ricd
;i
naivd,
care
secredea
yenatd
-
o
conceple
iiin
liperimtoasd
Ei
el
sedoved'isea
fi
mult
mai;iret
decit
ea.
Existase
o
anumitd
ironie
trt
alegerea
armelo-r-'
.iEi
ynyrfi-
toti
ii
lototr
rdpumnafut
pent'y
oo
ucide'Voia
sdstmta
lama
oumnafuluipdtrunztnd
,iA"c
tn
ea,
dorea
cutnfmare
sd'i
';;rd';;g;i
iirinrau-i
mtlnik,
ln.frecare
datd
ctndtnfrg1!
iiiit
tn"pielea
eimoale
pi
find'
,,iniinghie
pgsdrea'tnjunghie
-;;;;;;;'.';;
iit"ni
tnminie
ca
o
poincd'
Totu;i'nu
cedase
'iistrt
ioinge,
deoarece
eI
era
mai
put:ryry
dectt
voceaaceea
intiioora,
ii*b
i^pulsulmomeiului
hotdtise
sd
rw
mai
V;;;;;;;;
*^"ot"tt-
innutt
a"
diamante
pe
careeI
i-I
d'druise
tti"tiooao\io
stit
m^e
cu
hotdrtre
ln
tntinile
lui
acea
;;;;;;-;r;^ii
ti
o
folgsi
peyyla'i
tua.viava'
f"
Y:!:::1"
'aceastdarmd
eracea
mai
ponivitd'
Femeilor-leplac.podoaDerc
si
acestein
ii
phceaumai
mult
dectt
altora'
Se
gtndise
chiar
sd
;t;i";i,
ci
coliercu
tot'
dar
ncmai
"tu|".o
g:!:.t!':Y:,
o"rii
,i
ro*l
pecare
?I
adunase
de
pe
sttnci
pentrua-tgrao'
'putrezirea,
se
riizgfndipit;i
puse
colicrultn
.buzunar'
Se
indepdrti
de
moitnt
fdrd
sd
ma.iarunce
vreo
pivite
tnawL
Nuhvea
nicio
mustare
de
cuget
;i
mt
se
simlea
vinovaL
-iisni*e
scopurilor
lui
Ei
aa)m
se
simyea
mulpumil
Si
msase
o
ceayd
groasd
;i
el
observd
pro.[t-(e
!?'
*.!-'-
oantofrabia
ctnddiunse
tn
;oseaua
principald'
Nu'l
ingryora
T;;;f;;-;oiii"ii
lui
noi'erauproaauttdisrytt;L.Nimic
nu.
'iiea
sa
umbreascd
strdlucirea
victoiei
sale'.Sesimgea
ca
;r
cumar
frscdpatde
toategreutdgile'
Chinrmai
mult
-
emofa
ii i"ii
o
ttk*"
dinnolt"
ace'a
euforicmagntfud
pe
care
o.
'iaise
ctnd
puiese
mtinilepe
e4"'
Da,
de
data
asta
Iusese
mat
bine
dectt
ultirna
oard-
Ea
tlfdcuse
sdsimtrt
cd
tdie;te
d-tn.noy'
Lumea
era
din
nou
plini
de
{anse
pentnt
un
bdrbit
attt
de
vbil
;i
de
putemic'
jAa
cava
tdi
cu
amintirea
acesteinopyi
tncd
rnultd
weme'
$i
innci
ctnd
strdlucirea
amintirii
va
scdpdta,va
ie;i
din
nou
la
vtndtoare.
CAPITOLUL
I
Maica
starettr
Mary
Felicity
crezuse
intotdeauna
ln mira-
cole,
dar
tn
toii
cei
gaizeci
de
ani
ai
stri
petrecutip9
a9T1scump
ptrmint,
nu
fuiese
martor[,
de
fapt,
!a
niciunul,
pin[
in
acia'zi
friguroasd
de
feiruarie
a anului
1820,
ctnd
sosi
scrisoarea
din
Anglia.
l,a
lnceput,
maica
starE6
setemuse
s[
cread[
v51il9
binecuvintaie.Setemuse
c[
era
o
lnqeltrtorie
a
diavolului'
care-i
d{dea
speranle
pentru
ca
mai
tirziu
sI
i
se
spulbere'
dar duptr
ce
respunse
aSa
cum
se
cuvenea
scrisoriiotrciale
Ei
pii.i.r
a
doua
ionntmdte,
cu
sigiliul
{cefyi
de
Williamshir4
i:a
accepttr
daruldrept
ceea
se
eracuadevtrrat.
Un
miracol.
in
snrgit,
urmau
sd
scape
de
acea
PpiU
nebunatictr.
ln
dimineala
urmiltoare,
la
utrenie,^
maica
starep
gg[ry{
veqtile
biine
qi
celorlaltecAlugIntg:
in
aceeasj
searlstrrbltorira
cGnimentul
cu
sup[
de
ra1tr
qi
piine
neagrf,aburindtr.
Maica
Rachelera
atlt
de
nlucitl"
lncit
a
trebuit
sit
i
se
facil
observalie
de
doutr
ori
pentru c{
izbucnise
ln
ris
lntimpulvererniei'Copila
nebunatictr
-
sau
mai
precisprinlesa.-Al"Yn-
dra
-^fusese
chemattr
in
biroul
maicii
starele
tn
dup[-amiaza
urm[toare.
in
timp
ce
i
sespuneau
veqtile
ln
legtrtur[
cu
plecarea
ei
de
la
mhnlstire,
maica
Rachel
ii
tmpacheta
lucru-
rile.
IMaica
stareltr
qedea
pe
un
scaun
cu
spftar
fttalt,
in
spatele
unui
birou
uria;,
intncat
de
cari
qi
tot
atit
de
btrtrln
ca
{.9a.
Sc
juca
distratl
cu
milrgelele
grele 09
l"P"
ale
miltiniilor
priise
de
veqmlntul
negru,
de
cllugilrild,ln
timp
ceaqtePta
i[
vada
cum
va
reactiona
la
aceastil
qtirecopilace-i
fusese
lncredinlatS.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->