Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Phương pháp nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học là gì:
Các đặc điểm của một nghiên cứu khoa học tốt
Một nghiên cứu khoa học tốt có các đặc điếm sau:
Ðại cương về thống kê và thống kê mô tả
Một số định nghĩa
Biến số và các loại biến số
Phương pháp mô tả tóm tắt và trình bày số liệu
Phương pháp trình bày số liệu
Ðại cương về phân tích số liệu
Suy luận thống kê
Xác định và chọn ưu tiên nghiên cứu
Mục tiêu
Xác định vấn đề
Tiêu chuẩn chọn ưu tiên cho vấn đề nghiên cứu
Thang điểm đánh giá các chủ đề nghiên cứu
Bảng điểm
Phương pháp phân tích và khẳng định vấn đề nghiên cứu
Phân tích vấn đề
Các bước để phân tích vấn đề
Xác định phạm vi và trọng tâm của nghiên cứu
Xây dựng phần đặt vấn đề
Các thông tin cần thiết trong phần đặt vấn đề
Tổng quan y văn
Tại sao cần phải tham khảo y văn khi chuẩn bị đề cương nghiên cứu
Những nguồn thông tin có thể tham khảo
Cách viết phần tổng quan
Sai lệch có thể
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu học tập:
Mục tiêu nghiên cứu là gì:
Tại sao phải xây dựng mục tiêu nghiên cứu
Yêu cầu của mục tiêu nghiên cứu
Giả thuyết nghiên cứu
Tên đề tài nghiên cứu
Thảo luận nhóm
Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học y học
Biến số
Biến số định tính và biến số định lượng
Ðịnh nghĩa cụ thể
Biến số độc lập - phụ thuộc - gây nhiễu
Kiểm soát yếu tố gây nhiễu
Biến số nền (background variables)
Các loại nghiên cứu
Mở đầu
Một số loại nghiên cứu
Nghiên cứu không can thiệp
Nghiên cứu can thiệp
Tính giá trị và tính tin cậy của kết quả nghiên cứu
Các số đo dịch tễ học
I. Mở đầu:
II. Số đo tuyệt đối và số đo tương đối
III. Tỉ số, tỉ lệ, tỉ suất
IV. Số đo dịch tễ
III. Số đo tỉ số
IV. Số đo hiệu số
V. Biện luận thêm về tỉ số nguy cơ và hiệu số nguy cơ
VI. Số đo tác động
VII. Bàn luận thêm về phân số nguy cơ quy trách dân số
Phương pháp thu thập số liệu
Sử dụng thông tin sẵn có
Quan sát
Phỏng vấn mặt đối mặt và bộ câu hỏi tự điền
Thiết kế bộ câu hỏi
Lấy mẫu điều tra
Mục tiêu:
Ðại cương về phương pháp lấy mẫu:
Các phương pháp lẫy mẫu xác suất:
Cách tính cỡ mẫu
Giới thiệu
Hai cách tiếp cận trong tính cỡ mẫu
Các điểm cần lưu ý trong tính cỡ mẫu
Tính cỡ mẫu bằng phần mềm Epi Info:
Thí dụ
Chiến lược phân tích số liệu
Cài đặt chương trình Stata 8.0 và số liệu mẫu
Khởi động và kết thúc Stata
Mô tả ngắn gọn về Stata
Lệnh more
Thông báo lỗi và mã phản hồi
Phím break
Sử dụng bàn phím trong Stata
Khởi động Stata
1. Khởi động Stata
2. Mô tả giao diện của chương trình Stata
3. Cách cách để thực hiện lệnh trong chương trình Stata
4. Lưu lại kết quả phân tích
Mô tả số liệu với Stata 8.0 for Windows
Thống kê phân tích biến số định lượng với Stata
Thực hành
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giáo trình nghiên cứu khoa học

Giáo trình nghiên cứu khoa học

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Tiến Lợi on Apr 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 18 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 22 to 48 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 52 to 60 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 64 to 160 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 164 to 168 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->