Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aplicaţiile laserilor în conservare şi restaurare

Aplicaţiile laserilor în conservare şi restaurare

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 2,162|Likes:
Published by androso

More info:

Published by: androso on Mar 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Universitatea Tehnica GH. Asachi, IasiFacultatea de Constructii de Masinisi Management IndustrialReferat la disciplinaMECANICA CUANTICA(Prof . Dr. Fiz. Dodu Ursu )Student
Hrib Andrei
Master 
Fizica Tehnica
 
Aplicaţiile laserilor în conservare şi restaurare
Tehnologia modernă cu laseri a fost folosită cu succes într-o gamă largă deaplicaţii în conservarea şi restaurarea operelor de artă.Curăţirea cu laseriCei mai utilizaţi laseri în curăţirea picturilor sunt laserii cu excimeri. Aceştilaseri emit pulsuri de radiaţie de aproximativ 20ns de lungimi de undă în UV (193 nm,248nm, 308nm ) şi sunt capabili să îndepărteze materialele strat cu strat în paşi de 0,1-1µm. Laserii cu excimeri produc aşa numita
ablaţie laser
(laser ablation), care constăîn vaporizarea aproape instantanee a unei cantităţi mici de material, în urma interacţieidintre fasciculul laser focalizat şi suprafaţa care absoarbe puternic. În acest mod,radiaţia laser facilitează curăţirea suprafeţei, a straturilor pictate afectate de poluare,murrie, îmbătrânire, lăsând materialul dedesubt neafectat. S-a demonstrat deasemenea că se pot îndepărta cu aceşti laseri şi a suprapictărilor (repictări). În acestcaz s-a îndepărtat o grosime de material de aproximativ 300 µm.Metodele tradionale de conservare a picturilor se bazează pe tehnicimecanice sau chimice alese de conservator. Deoarece aceste procese sunt dificil decontrolat, este necesară o expertiză serioasă pentru a obţine rezultate optime. În plus,solvenţii chimici pot penetra pictura şi să strice pigmenţii şi substratul.Spre deosebire de aceste tehnici tradiţionale, laserii cu excimeri pot fi utilizaţi pentru a îndepărta straturile nedorite de pe suprafaţă într-o manieră controlabilă şiautoma. Prin alegerea corectă a parametrilor laser, investigii detaliate audemonstrat că materialul poate fi îndepărtat prin mecanismul de fotoablaţie cu efectetermice sau fotochimice minime asupra materialului dedesubt.În general sunt trei tipuri de tehnici de curăţire în care laserii cu excimeri suntadecvaţi, şi anume:-îndertarea straturilor superficiale de verni sau regiuni contaminatede pe picturi;-cuţirea materialului suport al picturilor (canava, lemn, rtie);-îndepărtarea suprapicturilor.Fiecare din cazurile de mai sus trebuie să fie abordate folosind strategieindividuală pentru a obţine rezultate optime. De exemplu, curăţirea superficială culaser îndepărtează straturile de verni fotodegradate fără contaminarea picturiidedesubt, atunci când densitatea de energie (fluentă) este în jur de 0,2-0,3 J/cm
2
.Îndepărtarea suprapictărilor poate fi deasemenea obţinută în paşi microscopici, înacest caz fluenţa fiind de până la un ordin de mărime mai mare decât în cazul curăţiriicu laser, deci 2,3 J/cm
2
. Recent, s-a demonstrat că laserul cu excimer (308 nm) este potrivit şi în îndepărtarea încrustaţiilor de pe suprafaţa marmurei ţi astfel s-a deschiscalea pentru curăţirea sculpturilor.Pentru curăţirea picturilor, utilizând laserii cu excimeri se foloseşte o instalaţiecompusă din:-masa x-z pentru montajul şi deplasarea picturii;-un set de optică adecvată pentru obţinerea fasciculului laser şi afocalizării acestuia;-module de diagnoză pentru monitorizarea si controlul on-line al procesulşui de curăţire.Mai precis, masa x-z este o instalaţie controlată de computer care este utilizată pentrudeplasarea controlată a picturii în raport cu fascicolul laser. Pentru diagnoză se poate
 
utiliza controlul on-line prin
reflexie difuză
sau tehnici spectrale de
L
aser 
I
nduced
B
reakdown
S
 pectroscopy (
LIBS
), holografie, microscopia optică, cromatografia cugaz, combinată cu spectroscopia de masă, etc.
Fluorescenţa indusă laser
( Laser Induced Fluorescence: LIF)LIF este o tehnică analitică multilaterală şi nedistructivă care poate fi efectuatăin-situ asupra operei de arşi prin care se obţin informii asupra structuriimoleculare a pigmenţilor şi a lianţilor, atât organici cât şi anorganici. În acest gen deexperiment se foloseşte un fascicul laser continuu sau pulsat pentru a excita o mică parte de pe suprafaţa unei probe. După excitare, substanţele organice sau anorganicedin probă emit o bandă largă de fluorescenţă caracteristică substanţelor din care provin. Astfel s-a utilizat această metodă pentru analiza nedistructivă a pigmenţilor.Experimentele au arătat că o parte din pigmenţii uzuali, şi chiar un amestec din aceştiaau putut fi identificaţi prin emisia caracteristică de fluorescenţă. În plus, tehnica defluorescenţă cu laser a fost utilizată pentru identificarea oxirii fotochimice averniurilor. La verniul îmbătrânit în UV se observă o deplasare înspre roşu cu 100 nma spectrului de fluorescenţă. Una din inconvenienţe la această tehnică, pe lângă faptulnu este atât de selectivă, deoarece benzile moleculare de fluorescenţă sunt foartelargi, este şi dificultatea detectării pigmenţilor cu randament cuantic foarte scăzut,valori ce sunt practic imposibil de surat în prezenţa unor cantităţi mici deimpurităţi fluorescente.
Spectroscopia într-o descărcare indusă laser
(
L
aser 
I
nduced
B
reakdown
S
 pectroscopy: LIBS)LIBS este o tehnică bine stabilită, sensibilă şi o metodă analitică selectivă pentru analiza elementară a materialelor care si-a gasit aplicare în industrie, geologieşi ecologie. Această tehnică se bazează pe producerea efectului de ablaţie laser, adicăa unei plasme laser în urma interacţiei fasciculului laser cu suprafaţa ţi analizaspectrală a radiaţiei emise de către atomii sau ionii produşi în această plasmă laser descurtă durată. Pentru producerea ablaţiei, se folosesc laseri cu excimeri sau cu Nd:YAG pulsaţi. În experimentele de tip LIBS, în timpul ablaţiei, se creează un crater microscopic de câţiva yeci de microni în diametru şi 0,1 µm în adâncime. Ca rezultat,afectarea operei de artă este cu greu vizibilă cu ochiul liber, în special când sefoloseşte un laser cu excimer, când se vaporiyează prin ablaţie doar o zecime denanogram (10
-10
g)de material. Astfel, tehnica poate fi caracterizată ca fiind aproapenedistructivă. În plus, deoarece adâncimea de ablaţie la un singur puls laser de ordinulnanosecundelor (1ns=10
-9
s) este foarte mică, în cazul materialelor polimerice deordinul 0,1-2 µm, rezultă că LIBS poate fi efectuată pentru a analiza transversal ooperă de artă (o pictură) şi obţinerea de informaţii privind traturile multiple pictate,inscusiv suprapictările.Majoritatea pigmenţilor folosiţi în pictura din antichitate până în timpurilemoderne sunt formate din substanţe ce conţin metale, iar LIBS este o tehnică ce poateanaliza aceste metale cu o mare selectivitate şi sensibilitate. Spectrele LIBS au fostcolectate de la câţiva pigmenţi general folosiţi, iar spectrele lor prezintă linii atomiccaracteristice, demonstrând abilitatea acestor tehnici de a identifica şi discrimina întrediferiţi pigmenţi.Spre deosebire de LIF, LIBS este mai selectivă datorită spectrelor de emisiemai accentuate comparativ cu cele de fluorescenţă de bandă largă. Fiecare lungime de

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lotus Roxana liked this
Miauszka liked this
Anna Postolaki liked this
Ovidiu liked this
auuuu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->