Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fetve o Zenskim Pitanjima

Fetve o Zenskim Pitanjima

Ratings:
(0)
|Views: 8|Likes:

More info:

Published by: Rob Allahov Abdullah on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2014

pdf

text

original

 
.ETVEO @ENSKIM PITANJIMA
fetve sakupio:
Muhammed el-Musnid 
Sarajevo, 2001. - 1422. H.G.
 
Naslov originala 
.ETAVA EL-MERE
Naslov prijevoda: 
.ETVE O @ENSKIM PITANJIMA
.etve sakupio 
Muhammed el-Musnid
S arapskog preveo 
Muhamed Mehanovi}
[erijatski recenzent 
Muhamed Mehanovi}
Likovno - tehni~ki urednik 
Ned`ad Kazi}, .atih .arhat 
Lektor i korektor 
Omer Resulovi}
DT
Mujagi} Mersad
[tampa 
OKO - Sarajevo
Tira`: 
30 000KNJIGA BROJ 10
Drugo izdanje 
BESPLATNI P RIMJERAK
Izdava~ 
Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava 
Visoki saudijski komitet 
za pomo} BiH i 
Kulturni centar Kralj .ahd 
u Sarajevu 
[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA DVA HRAMAKRALJA .AHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE
CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo29715-0552
.etve o `enskim pitanjima 
/ fetve sakupio Muhammed el-Musnid; (s arapskog preveoMuhamed Mehanovi}) - 2 izd - Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni iHercegovini, (etc), 2000 - 187 str; 23 cm - (Porodi~na biblioteka; knj 10)Prijevod djela: .etava el-mere - Tekst na bosanskom i arapskom jezikuISBN 9958 - 880 - 27 - X1 el-Musnid, MuhammedCOBISS/BiH - ID 8037126
 
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
PREDGOVOR
H
vala Allahu, Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ~ovjek ne zna. HvalaAllahu, Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio:
I doista, ovo je  pravi put moj, pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od  puta Njegova. (El - Enam, 153
Uzvi{eni Allah, tako|er, veli:
Reci: Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? (Ez - Zumer, 9).
Uzvi{eni tako|er veli:
Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo. (Et - Tegabun, 8) 
Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi:
Reci: Meni je,doista, jasno ko je Gospodar moj (El - Enam, 57) 
, na{eg Vjerovjesnika Muhammeda,sallallahu alejhi ve selleme.Najuzvi{enija znanost jeste spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanjavjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije.U hadisu se spominje: Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka jeste kaovrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde. Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji inajdostojniji da bude primljen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm [erijatom. Acilj i svrha egzistencije jeste ~injenje ibadeta Allahu:
D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju. (Ez - Zarijat, 56) 
Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visosti predsjednikaVisokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera provinicije Rijad,ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnih muslimanu, posebno uovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti, u~vr{}enje vjerovanja, temeljeislama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, te uspostavljanje spona s prvom generacijom,najodabranijom i naj~estitijom zajednicom ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivaliislam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->