Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CBA-I

CBA-I

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Serj Rascan

More info:

Published by: Serj Rascan on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

 
 5
 
6
Distan
ţ
a dintre grinzile secundare (l
ăţ
imea nominal
ă 
apl
ă 
cii) se recomand
ă 
în limitele:- (2,2 ÷ 2,7) m - pentru sarcina util
ă 
normat
ă 
 
n
5.0 ÷ 10.0
kN 
 / 
m
2
 
ş
i respectiv,- (1,7 ÷ 2,2) m - pentru
n
mai mare de 10.0
kN/m
2
,Grosimea pl
ă 
cii plan
ş
eului
 h
'
 f 
trebuie s
ă 
fie de circa 1/25din deschiderea de calcul a pl
ă 
cii, iar în dependen
ţă 
de destina
ţ
iacl
ă 
dirii
 h
'
 f 
60 mm pentru cl
ă 
dirile industriale
ş
i
 h
'
 f 
50 mmpentru cl
ă 
dirile sociale sau de locuit.În
ă 
l
ţ
imea sec
ţ
iunii grinzii secundare -
 h
 sb
, care include
ş
igrosimea pl
ă 
cii
 h
'
 f 
se admite în limitele 1/12 ÷ 1/20 dindeschiderea acesteia, iar a celor principale - respectiv 1/8 ÷ 1/15din deschidere. L
ăţ
imea sec
ţ
iunii grinzilor
 b
sb
se admite înlimitele 0,4 ÷ 0,5 din în
ă 
l
ţ
imea lor (
 b
sb
= (0,4 ÷ 0,5)
·
 h
sb
).La alc
ă 
tuirea plan
ş
eului din beton armat monolit serecomand
ă 
ca deschiderile marginale s
ă 
fie mai mici în raport cucele centrale, dar diminuarea deschiderilor marginale, atât alegrinzilor principale, cât
ş
i ale celor secundare nu trebuie s
ă 
 dep
ăş
easc
ă 
10 %. Pentru pl
ă 
ci diminuarea se admite pân
ă 
la 15%.Pentru o însu
ş
ire mai profund
ă 
a metodei de calcul
ş
i dealc
ă 
tuire a elementelor plan
ş
eului cu grinzi din beton armatmonolit, în continuare, paralel cu materialul teoretic vomexamina un exemplu concret cu urm
ă 
toarele date ini
ţ
iale:1. Dimensiunile cl
ă 
dirii în plan dintre axe:- lungimea
 L
1
= 61 m;- l
ăţ
imea
 L
2
= 25 m.2. În
ă 
l
ţ
imea etajului (de la podea la podea)
 H 
et
= 4,2 m.3. Sarcina util
ă 
(temporar
ă 
) normat
ă 
pe plan
ş
eu
n
= 9500
 N/m
² 
= 9,5
kN 
 / 
m
².
 4. Rezisten
ţ
a de calcul a solului funda
ţ
iei
 R
= 0,23
 MPa
= 230
kN/m² 
.Dup
ă 
cum am men
ţ
ionat mai sus adopt
ă 
m cazul deamplasare a grinzilor principale în direc
ţ
ia transversal
ă 
a cl
ă 
dirii.
 
 7
 Fig. 2
.
Plan
ș
eu monolit cu "pl
ă 
ci grind
ă 
": 1 – placa; 2 –grinzi secundare; 3 – grinzi principale; 4 – coloane;Pentru determinarea prealabil
ă 
a num
ă 
rului de deschideri alegrinzilor principale (în direc
ţ
ia transversal
ă 
a cl
ă 
dirii)
ş
i ale celorsecundare (în direc
ţ
ia longitudinal
ă 
) prealabil admitem valoareadeschiderii grinzilor principale
l
2
=7,0 m, iar ale celor secundare,respectiv
l
1
=6,0 m.Prin urmare, num
ă 
rul necesar de deschideri ale grinzilorprincipale va fi:
222
 /2500/7003,57
nLldeschideri
= = =
 Deoarece num
ă 
rul de deschideri poate fi doar numai unnum
ă 
r întreg, în exemplul nostru admitem 4 deschideri
(
=
4).
Men
ţ
ion
ă 
m înc
ă 
odat
ă 
, c
ă 
num
ă 
rul de deschideri trebuie s
ă 
 asigure lungimea grinzii principale în intervalul 6 ÷ 8 m
ş
i c
ă 
 deschiderile intermediare pot fi cu circa 5 ÷ 10% mai mari decâtcele marginale.
8
A
ş
adar prealabil
*
valoarea medie a deschiderii grinziiprincipale intermediare poate fi:
222
 /2500/4625
lLncm
= = =
 sau dac
ă 
accept
ă 
m deschideri inegale:
( )
'22
2120,92120,93,8
nn
= + = + =
 
'222
 /2500/3,8657,9
lLncm
= = =
 Admitem prealabil
l
mb,2
=630 cm, valoare ce este în limitavalorilor evaluate (625 ÷ 657,9 cm).În direc
ţ
ia longitudinal
ă 
,
ţ
inând cont de recomand
ă 
rileexpuse mai sus, vor fi
 n
1
deschideri:
111
 /6100/60010,17
nLldeschideri
= =
 Rotunjim (dup
ă 
regulile matematicii)
ş
i ob
ţ
inem num
ă 
rul dedeschideri în direc
ţ
ia longitudinal
ă 
a cl
ă 
dirii
n
1
=10.Atunci, valoarea medie a deschiderilor nominale alegrinzilor secundare va fi:
111
 /6100/10610
lLncm
= = =
 
Ţ
inând cont de recomand
ă 
rile de mic
ş
orare a deschiderilormarginale pân
ă 
la 10 %, num
ă 
rul de deschideri poate fi:
( )
'11
2120,98120,99,8
nn
= + = + =
 Atunci, prin urmare, valoarea medie a deschiderilorintermediare a grinzilor secundare poate fi:
'111
 /6100/9,8622,45
lLncm
= = =
 Deci deschiderea grinzilor secundare intermediare poate fi înlimita 610 ÷ 622,45 cm.Adopt
ă 
m valoarea deschiderilor grinzilor secundareintermediare
l
sb,2
=
620cm. În cazul acesta deschiderea grinzilorsecundare marginale va fi:
*
Valorile definitive ale deschiderilor grinzilorprincipale vor fi precizate în dependen
ţă 
de l
ăţ
imea pl
ă 
cilor,adic
ă 
de distan
ţ
a nominal
ă 
dintre grinzile secundare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->