Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MJETET TË PËRFORCIMIT PËRBALLË SFIDAVE DHE NDRYSHIMEVE

MJETET TË PËRFORCIMIT PËRBALLË SFIDAVE DHE NDRYSHIMEVE

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Sedat Islami

More info:

Published by: Sedat Islami on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
MJETE TË PËRFORCIMIT PËRBALLË SFIDAVE DHE NDRYSHIMEVEIslami është një fe, e cila nuk merret vetëm me çështjen e adhurimit. Ai,njerëzimit, i është prezantuar si një sistem i plotë, i përkryer, i përsosurdhe i aftë për të bashkëvepruar me jetën dhe problemet e saja deri nëamshim. Thotë Allahu i Madhëruar:
 
...Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju islamin fe...
“ (el
-Maide, 3)
Përsosja e fesë 
‟ nënkupton se nuk ka nevojë të ndërhyjë askush në të ndërsa
 plotësimi i dhuntisë 
do të thotë se ajo iu mjafton për të bërë një jetë të qetëdhe të lumtur. Rëndësia e të kuptuarit të fesë sipas këtij botëkuptimi ështëtejet e madhe. Sot, siç e dini, sfidat janë më të mëdha se kurdoherë mëparë. Ta mbash fenë është problem në vete. Rrezikun e zërave për tëndryshuar gjithçka, duke mos kursyer këtu as fenë, traditën dhe kulturëntonë, nuk është për ta nënvlerësuar. Besimtari i formuar e di se sprovatdhe sfidat janë për shkak të mbajtjes së tij për feje. Është feja ajo që armiqtënuk e duan prej tij. Për këtë shkak, atë e gjen të pamposhtur, ndryshe nga
formalistët, ata që nga një sprovë e vetme, “dezertojnë.” Ndonjërit, po iu
vodhën një palë këpuca të shqyera në xhami, e bën kiamet, aq sa më kurrënuk e sheh në xhami. Kështu e ka kuptuar sprovën. Këtë lloj njerëzish, me
këto bindje dhe besime, Allahu i Madhëruar na e përshkruan në Kur‟an:
 
       
 
 Ka disa njerëz thonë: "Ne i kemi besuar All-llahut, e kur goditet mendonjë të keqe për shkak të ( 
rrugës së 
 ) All-llahut, ai sprovimin prejnjerëzve e trajton si dënimin e All-llahut ( 
 prej cilit njerëzit ikin prejmosbesimit në besim
 ), e nëse vjen ndonjë fitore prej Zotit tënd, ata do të 
 
thonë: "Ne kemi qenë me ju!" Po a nuk është All-llahu që di më së miri për atë që është në zemrat e njerëzve?
“ (el
-Ankebut, 10)Feja dhe shpirti nuk janë ideale të këta njerëz. Ata fenë, shpirtin, nderin,karakterin, që të gjitha i kanë të lidhura me njerëz, jo me Allahun eMadhëruar. Për këtë shkak, edhe fenë ia nënshtrojnë këtij kriteri.Ndërsa besimtarët, me gjithë që sprovohen, fenë e kanë ideal dhe kanëkuptuar se ia vlen për të çdo sakrificë. Ata e dinë se sprovimi dhe sfidat janë për tu sprovuar besimi dhe vendosmëria e tyre fe. Ata e kanë
përfituar këtë bindje nga Kur‟ani, libri me të cilin rregullojnë jetën e tyre.
Allahu i Madhëruar ka thënë:
   
 
 
 
 Në qoftë se juve u preku çka u dhemb ( 
në Uhud
 ), edhe atë popull ( 
armikun
 ) e pat prekur dhembje si kjo e juaja
në Bedër 
 ). Ne, këto ditë i ndërrojmë
u japim përdorim
 ) mes njerëzve për t'u ditur tek All-llahu ata besuandhe për t'i zgjedhur disa prej jush për dëshmorë ( 
ose dëshmues
 ). All-llahunuk i do zullumqarët. 141. Dhe që All-llahu t'i pastrojë besimtarët, ndërsa gradualisht t'i shkatërrojë mosbesimtarët.
“ (Ali Imran, 140
-141)Ky është perceptimi i besimtarit për sfidat dhe sprovat, ndërsa në vijim, dotë përmendim disa nga gjërat që e mbajnë atë të fortë në fe.
Kur’ani dhe platforma e tij
 
Allahu i Madhëruar Kur‟anin e ka përshkruar si librin që udhëzon në më
të mirën, në rrugën më të drejtë, në mësimet më të mira, në lumturinë ekësaj dhe botës tjetër.
   
 
 
 Është e vërtetë se ky Kur'an udhëzon për atë rrugë që është më se e vërteta,e besimtarët që bëjnë vepra të mira i përgëzon se ata pa dyshim do të kenë shpërblim të madh.
“ (el
-Isra, 9)E dini sa është e rëndësishme kjo për jetën tonë?E dini se çfarë do të thotë të kesh platformën më të mirë në botë për jetën?E dini se çfarë rëndësie të madhe ke të identifikohesh me një platformë, tëcilën, ndonëse kanë kaluar afër një milenium e gjysmë vite, asgjë nuk kaarritur ta mposhtë?Këtu qëndron sekreti i forcës shpirtërore të besimtarit. Një libër që i kabërë ballë stuhive të kohës, një libër të cilin nuk ka mundur tashtrembërojë dhe ta largojë nga zemrat e njerëzve komunizmi i egër, nukdo të mund ta bën as demokracia e shthurur.
Historia dhe mësimet e saj
Nëse besimtari ka formuar këtë bindje për fenë e tij, atëherë ai beson se iavlen çfarëdo lloj sakrifice për hire të saj. Dhe e rëndësishme në këtë drejtimështë se ai nuk është i pari.
   
 
Të gjitha këto që t'i rrëfyem ty nga lajmet e pejgamberëve, janë që ta forcojnë zemrën tënde, dhe to ka ardhur e vërteta e këshilla, si dhe përkujtime për besimtarët 
.
“ (Hud, 120)
 Historia ka shënuar raste të shumta të besimtarëve të cilët ndonëse janëtorturuar, kanë përballuar çdo gjë. Janë, p.sh., profetët, ata që janësprovuar më së shumti në këtë drejtim. Ibrahimin [
alejhiselam
], atë që
Allahu e quajti „dost‟, deshën ta djegin.
 
 
 
 
 

 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->