Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Utforskende Aktivitet Med Trekanter (2012)

Utforskende Aktivitet Med Trekanter (2012)

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by istein-gjvik-6427
Oppdatert versjon av tidligere publisert arbeidsoppgave.
Oppdatert versjon av tidligere publisert arbeidsoppgave.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: istein-gjvik-6427 on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
Utforskende aktivitet med trekanter 
Utforskende aktivitet med trekanter
I denne aktiviteten skal vi se på hvordan vi kan bruke et dynamiskgeometriprogram som for eksempel GeoGebra (http://www.geogebra.org)til å utforske geometriske sammenhenger. Tegn en vilkårlig trekant
 ABC.
Bruk mangekant-funksjonen (ikke bruk enregulær/likesidet trekant!) i GeoGebra til å gjøre det.(a)Konstruer midtnormalen på alle sidene i trekanten. Hva observererdu? Merk av skjæringspunktet mellom midtnormalene. Tegn ensirkel med sentrum i skjæringspunktet og radius lik avstanden ut tilet av hjørnene i trekanten. Hva observerer du? Kan du tenke deghvorfor denne sirkelen kalles omsirkelen til trekanten? Prøv og finnut hva slags kriterium som gjør om skjæringspunktet ligger utenforeller inni trekanten.(b)Fortsett med samme trekant. Konstruer alle vinkelhalveringslinjene.Marker hvor halveringslinjene møtes. Er dette samme punkt som isted? Strekk i trekanten og kontroller! Fell ned en normal fraskjæringspunktet og til en av kantene i trekanten. Merk av dettefotpunktet. Tegn en sirkel med sentrum i skjæringspunktet og radiusut/ned til fotpunktet. Hva observerer du? Hva tror du denne sirkelenkalles?(c)Konstruer medianen til hver av sidene, det vil si linjestykket som gårfra midtpunktet på en side i trekanten til det motstående hjørne itrekanten. Finn skjæringspunktet mellom de tre medianene. Er dettedet samme som et avskjæringspunktene i
a
eller
b
? Dettepunktet kalles ogsågravitasjonssentrum. Hva tror dugrunnen til det kan være?(d)Konstruer høydene nedfelt fra hvertav de tre hjørnene (bruk
normal
, ikke
midtnormal
!). Merk skjæringspunktet.Er dette det samme som i
a
,
b
eller
c
?(e)Konstruer en likesidet trekant på hverav de tre kantene i din opprinneligetrekant. Forbind hvert av hjørnene idin opprinnelige trekant, med detmotstående hjørne på motståendelikesidet trekant! Sagt på en annenmåte: Forbind et hjørne i
 ABC
med detpunktet som ligger lengst unna det!Gjør dette for alle tre punktene. Igjen får du et skjæringspunkt. Merkdette skjæringspunktet. Er dette det samme som i
a
,
b
eller
c
?(f)Tegn omsirkelen til hver av de tre likesidete trekantene. Hvaobserverer du?
(g)
 Tre av de fem punktene du nå har funnet, ligger på samme linja, densåkalteEulers linje. Hvilke tre punkter er det? Hvor mange
 
Utforskende aktivitet med trekanter 
muligheter har du for å tegne ei linje gjennom tre punkt av femmulige?(h)Hva vil du kalle midtpunktet i en trekant? Er det noen av punktenesom faller sammen i bestemte typer trekanter?(i)Rydd opp litt i din konstruksjon, slik at du har din opprinneligetrekant og de tre likesidete trekantene igjen. Finn medianen i hverav de tre likesidete trekantene. Forbind disse tre punktene. Hvaslags figur får du da? (Dette er illustrasjon av det såkalteNapoleonsteorem) Til fortsettelsen av utforskningen kan det lønne seg å starte med et nyttdokument(j)Start igjen med en vilkårlig trekant
 ABC
og konstruer tre likesidetetrekanter, en på hver side av
 ABC
. Lag en utregningsfunksjon somregner ut summen av to av arealene til de likesidete trekantene.Prøv nå å endre på
 ABC
slik at summen av arealene av de to minstelikesidete trekantene blir likt arealet av den største likesidetetrekanten. Hva slags form må
 ABC
ha for at dette skal stemme?Hvilken setning minner dette om?
(k)
Gjenta eksperimentet i (i) med halvsirkler på sidene til
 ABC
i stedetfor likesidete trekanter. Hvordan kan dette brukes til å løse det evigtilbakevendende problemet med ”hva er størst av to middels og enstor pizza”?
1
(l)Formuler en setning om det du har funnet ut i (j)-(k).
1
Svein Arne tipser om denne metoden: På hver sidekant: bruk funksjonen "Halvsirkel mellom to punkter" til å fåopp halvsirkelen. Dette er imidlertid bare den endimensjonale buen, så du får bare lengden og ikke arealetautomatisk.Bruk deretter "Sirkelsektor gjennom tre punkter" der to av punktene er hjørner i trekanten og det tredje er etpunkt på halvsirkelen du først lagde. Dermed får du arealet.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->