Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
383Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tugasan individu kissm

Tugasan individu kissm

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 9,856|Likes:
Published by tintamas

More info:

Published by: tintamas on Mar 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
Tugasan 3Soalan 3A
 Sebagai guru besar yang baru dilantik, bincangkan tanggunjawab andaterhadap keselamatan dokumen di sekolah anda.
1Perkara 16: Arahan Keselamatan menyatakan:
Ketua Jabatan bertanggunjawab sepenuhnya mengenaikeselamatan jabatannya.
Mengambil langkah-langkah menurut peruntukkan- peruntukkan arahan keselamatan supaya perkaraterperingkat yang ada dijabatannya dikawal dengansempurna pada setiap masa
Menentukan supaya laporan keselamatan dikemukankepada pegawai keselamatan kerajaan apabiladikehendaki.
 
Pendahuluan
Pengurusan pejabat merupakan suatu aspek yang penting dalampentadbiran sekolah, pengetua juga menumpukan perhatiannya terhadap tugaspentabiran dan urusan pejabat. Selain itu, pengetua juga terlibat dalam tugasmengajar dan menyelia, kerja sosial dan penyelidikan iktisas untuk membuatkerja-kerja pejabat. Mengikut Prof. Maclure seorang pakar pendidikan Amerikaberpendapat pengetua / guru besar menpunyai masa yang terhad untukmengendalikan urusan pejabat secara bersendirian. Oleh itu, suatu sistem perludilaksanakan agar kerja pejabat menjadi lancar dan teratur.Pejabat didefinisikan sebagai tempat berurusnya pelbagai aktiviti yangbercorak pengurusan dan pentadbiran. Begitu juga, pejabat juga merupakantempat mengawal dan menentukan kejayaan seluruh proses untuk mencapaimatlamat aktiviti itu, pengurusan pejabat menpunyai perkaitan dengan mengatur dan menyusun pejabat dan menyediakan peraturan dan kaedah untuk membuatsesuatu kerja itu, Disamping itu, pengurusan kakitangan juga merupakan suatuaspek pengurusan pejabat yang penting dan perlu diberi perhatian penuh.Pengurusan pejabatjuga termasuk pengendalian alat-alat, perabot dansebagainya.Pengurusan pejabat merupakan tugas dan tanggunjawab yang besar bagiseseorang pengurus sekolah. Pengurusan yang teratur dan berkesan akan
2
 
menjadikan kerja lebih efisien. Sebagai pengurus pejabat, Pengetua dapatmemenuhi segala aktiviti yang berterusan dan memerlukan pentadbir yanberfikiran positif dan proaktif bagi menuju kecemerlangan pengurusan.Guru besar/ pengetua sekolah ialah orang yang bertanggunjawab dalammengurus dan menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan sekolah.Salah satu tanggunjawab guru besar ialah menjaga keselamatan dokumendisekolah.Dokumen ialah maklumat rasmi yang perlu diberi perlindungan untukkepentingan keselamatan. Ada dua jenis dokumen rasmi iaitu: Dokumenterperingkat dan dokumen tidak terperingkat. Dokumen terperingkatmengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingankeselamatan dan perlu bertanda mengikut peringkat keselamatan. Manakaladokumen tidak berperingkat juga mengandungi maklumat rasmi yang perludiberi perlindungan keselamatan secukupnya, tetapi tidak bertanda denganperingkat keselamatan.Di sekolah terdapat banyak dokumen seperti pekeliling, baucer, surat-surat dan lain-lain lagi. Segala dokumen ini mesti disimpan dengan cara yangbetul dan mudah dicari pada bila-bila masa dikehendaki kelak.
3

Activity (383)

You've already reviewed this. Edit your review.
Kitty Chu liked this
Na Zi Rah liked this
Chou Ching Chie liked this
Ismael Is liked this
nuhamirza liked this
nuhamirza liked this
nasrimuarat liked this
Muhd Azam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->